DNSCB Gå på norsk
skole i Spania!


Om siden
Siden er utskriftsklar. Utskriften kommer ferdig formattert. Du trenger kun å klikke 'Print'. Det vil si at unødvendige innslag som menyer, reklame, etc. fjernes automatisk ved utskrift.
Klikker du 'Oppsett' øverst til venstre kan du endre tre forhold.
  • Du kan velge fontstørrelse. Fontstørrelse 70 er vanligvis best for utskrift. Jo høyere prosenttall, jo større blir (ut)skriften (og motsatt).
  • Du kan velge om du ønsker billedutskrift - eller ei.
  • Du kan velge ønsket rammevidde.
Bilder og ulike former for grafikk kan du selv velge om du vil fjerne. Bilder, etc. vil forsvinne dersom du velger 'Nei'. Gjentar du operasjonen, og velger 'Ja', får du bildene tilbake.

NB! Reklamen på sidene finansierer driften av nettstedet. Kjøp herfra gjør ikke varen dyrere for deg, men gir oss en liten provisjon. :)

Bokliste
Norges mest leste litteratur får du hos Haugen Bok - kjøp den herfra :) - Flere bøker...
Skjønnlitteratur Generell litteratur Pocket- og billigbok
1. "Djevelkysset" (Lindell) 1. "Jeg er Zlatan" (Lagercrantz) 1. "Reisen hjem" (Lansens)
2. "En pingles dagbok" (Kinney) 2. "Fuglesang" (L. Svensson) 2. "Barnepiken" (K. Stockett)
3. "Nostradamus testamente" 3. "Hel ved: alt om hogging" 3. "Hundreåringen som klatret..."
4. "CeeCee Honeycutts..." (Hoffman) 4. "Justin Bieber" (L.S. Jensen) 4. "Tilbake til Tall Oaks" (Grissom)
5. "Gjenferd" (Nesbø) 5. "Pappas prinsesse" (Edvardsen) 5. "Flaskepost fra P" (Adler-Olsen)
Kilde: Dagbladet - oppdatert 04.07.2012

Activities to 'Mother'

'The Wall' by Pink FloydA.

Before listening to the song:
Write down the first five words that you associate with the word

Mother:
___________________

___________________

___________________

___________________

___________________


Talk to the student next to you and think of five GOOD things that parents do for their children, and five BAD things:

GOOD BAD

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________
B.1

Now listen to the first two stanzas of the text. They are muddled up so number the lines in the right order:

Mother should I trust the Government?
Ooh Mother should I build a wall?
Mother do you think they'll drop the bomb?
Mother should I run for President?
Mother do you think they'll like this song?
Mother do you think they'll try to break my balls?
Mother will they put me in the firing line?
Ooh now is it just a waste of time?

B.2

Which adjectives do you think best describes the mood of the singer:

Optimistic Angry Frightened Aggressive Depressed Lonely

C.1

Which of the following would you expect a good mother to say:

"I hope you sleep badly and have nightmares"
"I'll keep you cosy and warm"
"I'll make you feel so frightened you'll scream"
"I'll look after you and keep you under my wing"
C.2

Now listen to the next two stanzas and fill in the blanks:

Hush now baby, baby don't you ____________

Mamma's __________________make all of your ____________ come true

Mamma's gonna put all of her ____________ into you

Mamma's gonna keep you here right _______________________

She won't let you _____________ but she might let you ___________

Mamma's gonna keep ____________________ and ____________

C.3

Now listen to the fifth stanza. Who do you think SHE is?

Mother do you think she's ____________________ for me?

Mother do you think she's ____________________ to me?

Mother will she ___________ your little boy ___________ ?

Ooh now mother will she ____________ my ____________ ?

C.4

Now listen to the last part of the song, putting + if you think this is a good thing for mothers to do, and - if you think not:

Mamma's gonna check out all your girl friends for you

Mamma won't let anyone dirty get through

Mamma's gonna wait up until you get in

Mamma will always find out where you've been

Mamma's gonna always keep baby healthy and clean

C.5

Consider the following questions and put a tick in the appropriate answer box:

Question Always Sometimes Never
Parents should give their children a
time to get in by at night
     
Parents should decide what music
and books their children have
     
Parents have the right to ask their
children any questions they want
     
Children should obey their parents
without question
     

D.1

The two verselines below are taken from the online lyrics (or to be handed out).

"Of course Mama's gonna help build the wall"
"Mother did it need to be so high"

Discuss what might be meant by these two verselines and give an interpretation of the complete text.

D.2

Discuss how the text "Mother" functions within the frame of the entire album.