Muntlige - Skriftlige - Sammensatte - Språk og kultur - Forfattere - Eksempler - Øvelser - Lenketips
          
Muntlige tekster:

 1. NDLAs sider om muntlige tekster

 2. Foredrag 1: StudentTorget gir deg rådene som gjør foredragssituasjonen så hyggelig som overhodet mulig.

 3. Foredrag 2: VGSkole gir deg 10 nyttige tips du bør kjenne til når du skal holde foredrag...

 4. Kåserisamling 1: Her finner du i øyeblikket ca. 400 kåserier alfabetisk sortert.

 5. Kåserisamling 2: Her kan du høre kåserier og kommentarer fra Norgesglasset (NRK).

 6. Rollespill: Temaet er den betente og langvarige striden nord i Uganda.Skriftlige tekster:

 1. Ordliste : Bokmåls- og nynorskordliste

 2. Dikt 1 : Mange tips for deg som vil lære om eller skrive dikt.

 3. Dikt 2 : Liker du å skrive dikt, - få kommentarer på det, - lese andres dikt og gi dem kommentarer? Da er 'Diktkammeret' rette sted.

 4. Eufemismer : Med andre ord – om tabufelter og eufemismer - om hvordan vi omskriver ord og uttrykk som vi kanskje oppfatter som ubehagelige.

 5. Eufemismer 1: Med andre ord – om tabufelter og eufemismer - om hvordan vi omskriver ord og uttrykk som vi kanskje oppfatter som ubehagelige.

 6. Eufemismer 2: Definisjon og eksempler

 7. Metaforer 1: Definisjon og eksempler

 8. Metaforer 2: NRK - Vi bruker metaforer som vi bruker salt i maten, og tar det for gitt at alle forstår hva vi snakker om. Men hvor enkelt er det for en som har norsk som andrespråk å forstå hva vi mener?

 9. Metaforer 3: Metaforbanken - Dette er en samleside for metaforer. Er du interessert i dette språklige virkemidlet, kan du både finne artige metaforer og foreslå nye selv!

 10. Ordbøker 1: Nordisk ordboksamling - Dette er en lenkeside som har spesialisert seg på ulike typer nettordbøker.

 11. Orddeling 1: Norsk språkråd - Liker du Gammel Ost og Krum Kaga?

 12. Runer: Om vikingtid, runer, førkristen tradisjon og folketro i Norden.Sidene er lett navigerbare og gir et vell av nyttige opplysninger om de aktuelle emnene.

 13. Sitater: En kjempesamling med sitater fra ulike land, men naturlig nok primært fra Norge/Norden.

 14. Sjangere: skriftlige : En forenklet og skjematisk framstilling av de ulike skriftsjangrene i skjønnlitteratur og sakprosa

 15. Skriv 1: Journalist på nettet - Dette nettstedet er en digital læringsressurs som kan hjelpe deg i skriveprosessen. Steg for steg får du hjelp til hvordan du kan arbeide på en bevisst måte når du skriver. Ved hjelp av denne veiledningen kan du lære å bli en ekte nettjournalist.

 16. Skriv 2 - stil: Gode råd om tekst-, novelle- og diktanalyse med eksempler. Siden gir også en innføring i syntaks, tegnsetting, m.m.

 17. Skriv 3 - Skriveregler og gramatikk: Norsk språkråd - Her kan du finne mange nyttige skriveregler.

 18. Skriv 3 - Skriv selv!: Her finner du et nasjonalt publiseringssenter for barn og unge som skriver.Skrivebua er for deg mellom 10 og 20 år som liker å skrive historier eller dikt. Nå trenger du ikke lenger å skrive bare for skrivebordsskuffen.

 19. Skriv 4 - Skriv selv!: tXt gir hjelp til din kreative skriving. Her finnes mye stoff om litteraturen, men først og fremt er det forfatternes skrivehjelp som gjør nettstedet til en perle.Rune Belsvik gir råd om narrative tekster, Per Olav Kaldestad om poesien og Eirik Newth om

 20. Språk, kjønn, likestilling: Denne veiledningen henvender seg til deg som ønsker å ha et bevisst forhold til språket, og som vil bidra til en mer kjønnsbalansert språkbruk - og med det til større likestilling mellom kvinner og menn i vårt samfunn.

 21. Språk 1 - Om språk og grammatikk: Norsk Nettskoles kortfattede innføring på bokmål. Det er også en nynorskutgave.

 22. Språk 2 - grammatikk: Norsk Nettskoles nettbaserte grammatikk på bokmål. Det er også en nynorskutgave. Her finner du en samling av teori og oppgaver for trinnene fra og med 1. til og med 10. klasse. Elever i v.g. skole vil også ha utbytte av sidene!

 23. Språk 3 - grammatikk: Dette er ein norsk grammatikk på nett og er tenkt som oppslag i t.d. tilvalsfag norsk fordjupning på ungdomssteget.

 24. Språk 4 - grammatikk: En veiviser til riktig tegnsetting, rettskriving og oppsett.

 25. Språk 5 - slang: Her kan du utforske resultatene fra en undersøkelse av norske ungdommers slangspråk. Velg blant fire oppgaver basert på slangundersøkelsen, og vær forberedt på en sterk opplevelse...

 26. Språk 6 - språklige virkemidler: Når vi uttrykker oss muntlig og skriftlig, har vi en mengde verktøy til rådighet. Denne siden gir en oversikt over hva som finnes av språklige virkemidler i verktøykassa.

 27. Språk 7 - Nye grammatiske termer i skolen: Språkrådet presenterer her de nye, anbefalte termene i norsk grammatikk. Her er det mye norsklæreren vil ha nytte av å lese :)

 28. Tekster - diverse 1 : Nasjonalbiblioteket har store samlinger innen alle medietyper. Tilgangen til materialet i de ulike samlingene varierer, og vil avhenge bl.a. av hvilke opphavsrettigheter som er knyttet til materialet og av bevaringstilstanden til de ulike medietypene.

 29. Tekster - diverse 2 : Her finner du lenker til fagstoff i Norsk nettskoles tre fag i tillegg til andre bibliotek, skolestoff og søkemuligheter.

 30. Tekster - diverse 3 : Prosjekt Runeberg - Nordisk litteratur og kunst. Mer enn 170 norske, svenske og danske verk er tilgjengelige i fulltekst. Asbjørnsen og Moe, Ibsen, Karin Boye, Selma Lagerlöf m.fl.

 31. Tekster - diverse 4 : Tekstbasen er ei samling av nynorske sakprosatekstar til bruk i grunnskulen og i vidaregåande skule. Tekstane er autentiske tekstar henta frå ulike aviser, blad og nettstader. Dei viser mange ulike sjangrar og stiltypar.

 32. Tekster - dikt 1 : Diverse dikt av et utvalg norske lyrikere med korte kommentarer.

 33. Tekster - eventyr 1 : Siden inneholder en betydelig samling av norske folkeeventyr i fulltekst.

 34. Tekster - eventyr 2 : Asbjørnsens og Moes samlede norske folkeevenventyr fordelt over 14 forskjellige sider.Forfattere:

 1. Aftenpostens alfabetiske forfatteroversikt

 2. Dagbladets alfabetiserte forfatteroversikt

 3. Dagbladets bokanmeldelser: I arkivet over anmeldelser finner du alle Dagbladets anmeldelser siden 20. oktober 1997. I tilegg har de supplert med de viktigste samtidsbøkene.

 4. Forfatterportalen: Nettstedet har som mål å presentere mangfoldet av litteraturrelatert nettinformasjon, primært rettet mot litteratur og språk. Du finner også en fin oversikt over forfattere med egne nettsteder.

 5. NRKs alfabetiserte forfatteroversikt: En oversikt over norske og utenlandske forfattere med korte kommentarer og relevante lenker.

 6. Andersen, H.C.: Det Kongelige Biblioteks side om H.C.Andersen. Her er blant annet eventyr, romaner, noveller og digitaliserte håndskrifter tilgjengelige.

 7. Holberg, Ludvig: En oversikt over liv og forfatterskap.

Eksempeltekster:

 1. NDLA: Referat av artikkel : Artikkelen heter "Den fødte pratmaker"

 2. Riksmålsforbundet - Vi skriver en språkhistorisk oppgave : Oppgave: "Gjør greie for Agnar Mykles språksyn slik det kommer til uttrykk i teksten, og sett teksten inn i en språkhistorisk sammenheng." (eks. AF vk2 - 19.05.2000 - sidemål - Svarforslaget er på bokmål!)

 3. Riksmålsforbundet - Vi skriver en litteraturhistorisk oppgave : "Orkan", "Jeg ser", "Salme", "I en eventuel digtsamling", og "Jeg'et" av Sigbjørn Obstfelder (1866-1900) - Presenter noen trekk ved Sigbjørn Obstfelders diktning. Bruk eksempler fra de vedlagte tekstene. Hvilke tanker gir disse tekstene deg i dag? (hovedmål, 19/11-2001)

 4. Riksmålsforbundet - Vi analyserer et dikt : "Detalj av usynlig novemberlandskap" av Inger Hagerup

 5. Riksmålsforbundet - Vi analyserer en novelle : "En middag" av Alexander Kielland

 6. Riksmålsforbundet - Vi analyserer en sammensatt tekst : Kampanjeannonser fra Statens vegvesen og Sosial- og helsedirektoratet, 2004 Gjør greie for budskap og bruken av virkemidler i disse annonsene. Vurder om slike holdningskampanjer har noen virkning.
  Originaloppgaven kan du laste ned fra Utdanningsdirektoratet

 7. Riksmålsforbundet - Vi skriver en todelt oppgave : Besvarelse på eksamensoppgave fra 2010 (BM)

 8. Vi analyserer et drama : Villanden - DALU-studenter ved Høgskolen i Bodø har hatt et nettseminar om ulike sider ved dramaet. Her er innleggene samlet i en analysemal.

 9. Riksmålsforbundet - Lånord og fremmedord : Eks.oppg. - norsk hovedmål 2009, oppg. 2

 10. Riksmålsforbundet - Tekstsammenlikning : Eks.oppg. - norsk hovedmål 2009, oppg. 1

 11. VGSkole.no : "Nr. 13" av Rudolf NilsenSammensatte tekster:

 1. NDLAs sider om sammensatte tekster

 2. Bilder 1 :Bildeanalyse. Det å analysere eit bilde er å tolke røyndomen. Vi leitar etter meininga med bildet. Kva er det eigenleg fotografen/kunstmålaren vil fortelje med dette bildet vi ser på? Kva for verkemedel har han nytta?

 3. Bilder 2 : NDLA - Bilder er også tekst. Dette er den første av diverse sider som lærer deg hvordan du kan 'lese' bildene. Klikk 'Neste' nederst på siden for å bla deg videre!

 4. Blogging :Siden viser hvorledes arbeidet med norsk litteratur kan gjennomføres ved hjelp av digitale hjelpemidler og dermed motivere svakere og middels sterke elever til deltakelse. Målgruppen er lærere som ønsker å bruke digitale hjelpemidler i norskundervisningen.

 5. Film - Lærerveiledning : Lærerveiledning til Norsk digital læringsarenas kapittel om spillefilm.

 6. Film 1 : Norsk Filminstitutt har en oversiktlig gjennomgang av hvordan du går fram når du skal analysere en film.

 7. Film 2: Her finner du noen tips om filmarbeidets praktiske del. Det er fire tema som tar for seg filmteknikk, filmspråk og filmhistorie

 8. Film 3: NDLA - Et forslag til hva som kan være med i en grundig filmanalyse

 9. Film 4 - filmanmeldelse: NDLA - "Knallsterk historietime fra Gaup" - Anmeldelsen stod på trykk i Østlands-Posten 17.januar 2008.

 10. Filmstudieark: Norsk Filminstitutt - En stor samling med studieark til ulike filmer.

 11. Grafisk design: NDLA - Grafisk design er kunsten å arrangere bilder og tekst slik at de sammen kommuniserer et budskap. Sidene gir en innføring i form og funksjon og avsluttes med et analyseskjema. Den inneholder også en lærerdel.

 12. Kunst 1 - Europeana :Dette er en søkbar database som inneholder store mengder europeiske tekster, musikk, video og bilder.

 13. Kunst 2 - Web Gallery of Art: :Dette er et virtuelt museum og en søkbar database for europeisk male- og billedhoggerkunst som dekker periodene fra og med gotikken til og med realismen.

 14. Musikk : Det er en menge steder på nettet som tilbyr nedlasting og streaming av musikk helt gratis. Her er en oversikt over noen av dem som du kan bruke.

 15. Tegneserier 1: NDLA gir deg en grundig innføring i tegneserier, du får i oppgave å lage din egen, og du lærer hvorledes du skal gå fram når du analyserer en tegneserie.

 16. Tegneserier 2: Detektor - En nettportal for tegneserier

 17. Tegneserier 3: 123tegneserier - Nok en nettportal for tegneserier

 18. Tegneserier 4: Vil du lage din egen tegneserie? Pedagog Pestus gir deg gode tips! Dette er en artig innføring i kunsten å lage gode tegneserier.

 19. Teikneseriar 5: Er du på jakt etter gode nynorske teikneseriar? På seriesida finn du striper og sider som syner noko av det mangfaldet som finst i den nynorske teikneserieverda.

 20. Tegneserier 6: Kursing i og verktøy for tegneserieproduksjon + en del striper

 21. Tegneserier 7 - Analysemal: NDLA har en oversiktlig og grundig mal for hva du bør vurdere når du analyserer tegneserier.

 22. YouTube : Denne siden viser hvordan du kan laste ned videoer fra YouTube og andre, samt å konvertere disse til egnet format. Et eksempel på dette er koplet mot norsk og europeisk litteratur.

Språk og kultur:

 1. NDLAs sider om språk og kultur:

 2. Andersen, H.C.: Det Kongelige Biblioteks side om H.C.Andersen. Her er blant annet eventyr, romaner, noveller og digitaliserte håndskrifter tilgjengelige.

 3. Dialekter 1: Dialektor er ein interaktiv metode for å lære seg dialektmerke og å stadfeste dialektar ved hjelp av dei. Dialektor er samansett av tre hovuddelar: "Dialektlære", "Analyse" og "Del dialekt" (nynorsk+bokmål)

 4. Dialekter 2: Læringsressurs i målføre/dialekter

 5. Dokumentasjonsprosjektet: Dette er et bra nettsted for deg som vil vite noe om gammel litteratur og historie. Her finner du orginaltekstene, men også mye annet.

 6. - Grunnmanuskriptet: Dokumentasjonsprosjektet - Grunnmanuskriptet er ei gamal ordsamling frå 30-talet. Ho har danna utgangspunkt for ordbøker. No kan du søkje i denne samlinga. Ho er interessant med tanke på etymologi og dialektar.

 7. Folkediktning 1: Eventyr - En oversiktlig innføring i folkeeventyrenes oppbygging og struktur, samt inndelingen i ulike eventyrtyper. Eventyrsamlinger finner du under 'Skriftlige tekster'

 8. Folkediktning 2: Eventyr - En innføring i ulike sider ved de norske folkeeventyrene. Du får også en fin punktvis oversikt over hvordan du kan skrive ditt eget eventyr. Eventyrsamlinger finner du under 'Skriftlige tekster'

 9. Folkediktning 3: Folkeviser - Siden gir en kortfattet oversikt over folkevisenes bakgrunn, struktur og typeinndeling.

 10. Folkediktning 4: Sagn - Siden gir en kortfattet oversikt over norske sagns bakgrunn og typeinndeling.

 11. Folkediktning 5: Olav og Kari - Siden omfatter folkevisen, bakgrunnen for teksten, utfyllende kommentarer til samtlige strofer, oppgavesamling OG forslag til svar på oppgavene. Kun innloggede lærere har tilgang til det sistnevnte :)

 12. Jeppe på berget: En komplett danskspråklig utgave av skuespillet delt opp i akter og scener.

 13. Målføre 1: Siden gir en systematisk gjennomgang av alle de viktigste målførekriteriene.

 14. Målføre 2: Nordavinden og sola - Dette er en database med opptak og transkripsjoner av historien om 'Nordavinden og sola' lest på ulike norske dialekter. I tillegg til å få en sorterbar liste over dialektprøvene kan du se dialekprøvene på kartet. Opptakene er i MP3- og WAV-format.

 15. Målføre 3: Dialektor er ein interaktiv metode for å lære seg dialektmerke og å stadfeste dialektar ved hjelp av dei. Dialektor er samansett av tre hovuddelar: "Dialektlære", "Analyse" og "Del dialekt" (nynorsk+bokmål)

 16. Målføre 4: DialekXperten - Læringsressurs i målføre/dialekter

 17. Målføre 5: Apollon - kj-/sj-lyden, skarre-r, Halden-l

 18. Litterære perioder 1: Norrøn periode - Den norrøne delen av litteraturhistorien

 19. Litterære perioder 2: Renessansen - fra 1300-tallets Italia til 1500-tallets norske humanisme. Bildeillustrasjoner til tekstene.

 20. Litterære perioder 3: Barokken - en innføring i 1600-tallets svulstige prakt. Siden er ikke helt ferdig!

 21. Litterære perioder 4: Opplysningstiden - En litteraturhistorisk oversikt over perioden 1700 - 1789, der bl.a. Ludvig Holberg, Johan Herman Wessel, Johan Nordahl Brun og 'Det Norske Selskap' er presentert.

 22. Litterære perioder 5: Romantikken 1789 - 1850 : En innføring i sentrale sider ved denne litterære perioden. Henrik Wergeland og Johan S. Welhaven er spesielt nevnt.

 23. Litterære perioder 6: Overgangsperioden 1850 - 1871 : Siden gir en innføring i overgangen fra nasjonalromantikken mot realismen på midten av 1800-tallet.

 24. Litterære perioder 7: Realismen og naturalismen 1871 - 1890 : Spesielt nevnt er: Henrik Ibsen, Alexander Kielland, Jonas Lie, Amalie Skram, Hans Jæger og Arne Garborg

 25. Litterære perioder 8: Nyromantikken - En relativt fyldig artikkel om litteraturen i perioden 1890 - 1900

 26. Litterære perioder 9: 1900 - 1940 : En punktvis grovoversikt over perioden fom. ny-realismen og fram til 1940.

 27. Moderne prosjektet, Det: Siden viser en punktvis oversikt over hovedtankene bak det moderne prosjektet slik det ble utformet på 1700-tallet.

 28. Nynorsk 1: Ei side som freistar fortelja om alt som hender i målrørsla og om målsaka.

 29. Nynorsk 2: Nynorskbok.no - er eit tilbod frå Nynorsksenteret. Her kan lærarar og andre finne tips til nye, gode nynorske bøker som høver for ulike aldersgrupper.

 30. Språk og kultur 1: Norsk – i nye tusen år? - Dette undervisningsopplegget handler om språk, og særlig om norsk og engelsk. Undervisningsopplegget er laget for gruppearbeid på skolen. Her vil dere finne både fakta, påstander og forslag til temaarbeid.

 31. Språk og kultur 2: Fra norrønt til moderne norsk - Siden gir en oversikt over de viktigste endringene som fant sted ved overgangen fra norrønt til moderne norsk. Siden tilbyr også diverse oppgavetyper, og den er svært relevant for vg1 (studieforberedende)Øvelser:

 1. Rettskriving: Språkrådet - Diverse enkle øvelser i rettskrivning.

 2. Oversettelse: Språkrådet - Diverse øvelser i omsetting fra bokmål til nynorsk