Nyttige norsklenker


Gode forslag mottas med takk :)


Norsklenker
Muntlige tekster Skriftlige tekster Sammensatte tekster
Språk og kultur Forfattere Eksempeltekster
ØvelserMuntlige tekster:

 1. NDLAs sider om muntlige tekster generelt

 2. NDLAs spesialside om muntlige tekster

 3. Foredrag 1: StudentTorget gir deg rådene som gjør foredragssituasjonen så hyggelig som overhodet mulig.

 4. Foredrag 2: VGSkole gir deg 10 nyttige tips du bør kjenne til når du skal holde foredrag...

 5. Hvordan skrive kåseri? : Info og eksempler fra Riksmålsforbundet

 6. Tåke på film: Uklart språk kan få fatale konsekvensar. Her er tre minifilmar om tåkeprat, til nytte og inspirasjon.

Skriftlige tekster:

 1. Riksmålsforbundet: Hvordan skrive essay

 2. Riksmålsforbundet: Hvordan skrive artikkel Endel praktiske eksempler er lenket inn i teksten

 3. Riksmålsforbundet: Hvordan skrive en novelle

 4. Riksmålsforbundet: Hvordan skrive kåseri

 5. Ordliste : Bokmåls- og nynorskordliste

 6. Ordbøker: Nordisk ordboksamling - Dette er en lenkeside som har spesialisert seg på ulike typer nettordbøker.

 7. Eufemismer 1 : Med andre ord – om tabufelter og eufemismer - om hvordan vi omskriver ord og uttrykk som vi kanskje oppfatter som ubehagelige.

 8. Eufemismer 2: Definisjon og eksempler

 9. Metaforer 1: Definisjon og eksempler

 10. Metaforer 2: NRK - Vi bruker metaforer som vi bruker salt i maten, og tar det for gitt at alle forstår hva vi snakker om. Men hvor enkelt er det for en som har norsk som andrespråk å forstå hva vi mener?

 11. Metaforer 3: Metaforbanken - Dette er en samleside for metaforer. Er du interessert i dette språklige virkemidlet, kan du både finne artige metaforer og foreslå nye selv!

 12. Orddelingsfeil: Noen artige eksempler

 13. Runer: Om vikingtid, runer, førkristen tradisjon og folketro i Norden.Sidene er lett navigerbare og gir et vell av nyttige opplysninger om de aktuelle emnene.

 14. Sitater: En kjempesamling med sitater fra ulike land, men naturlig nok primært fra Norge/Norden.

 15. Skriv 1 - Hvordan skrive gode tekster: Her finner du nyttig informasjon og råd om skriving av tekster, rettskrivning,

 16. Skriv 2 - Praktisk grammatikk: Norsk språkråd - Da eller når? De eller dem? Å eller og? Svarene finner du her.

 17. Skriv 3 - Skriveregler: Norsk språkråd - Stor eller liten forbokstav? Komma eller ei? Ett eller flere ord? Svarene finner du her.

 18. !les = leseglede : Foreningen !les er en ideell organisasjon som ble etablert i 1997. Vi jobber for å fremme lesing i alle samfunnslag, og formidler litteratur til barn, ungdom og voksne.

 19. Språkrådet - Språk, kjønn, likestilling: Denne veiledningen henvender seg til deg som ønsker å ha et bevisst forhold til språket, og som vil bidra til en mer kjønnsbalansert språkbruk - og med det til større likestilling mellom kvinner og menn i vårt samfunn.

 20. Språk 1 - Om språk og grammatikk: Norsk Nettskoles kortfattede innføring på bokmål. Det er også en nynorskutgave.

 21. Språk 2 - Grammatikk: Norsk Nettskoles nettbaserte grammatikk på bokmål.

 22. Språk 3 - Grammatikk: En veiviser til riktig tegnsetting, rettskriving og oppsett. NB! Flashbasert

 23. Språk 4 - Slang: Her kan du utforske resultatene fra en undersøkelse av norske ungdommers slangspråk. Velg blant fire oppgaver basert på slangundersøkelsen, og vær forberedt på en sterk opplevelse...

 24. Språk 5 - Språklige virkemidler: Når vi uttrykker oss muntlig og skriftlig, har vi en mengde verktøy til rådighet. Denne siden gir en oversikt over hva som finnes av språklige virkemidler i verktøykassa.

 25. Språk 6 - Nye grammatiske termer i skolen: Språkrådet presenterer her de nye, anbefalte termene i norsk grammatikk. Her er det mye norsklæreren vil ha nytte av å lese :)

 26. Tekster - Nasjonalbiblioteket : har store samlinger innen alle medietyper. Tilgangen til materialet i de ulike samlingene varierer, og vil avhenge bl.a. av hvilke opphavsrettigheter som er knyttet til materialet og av bevaringstilstanden til de ulike medietypene.

 27. Tekster - Prosjekt Runeberg : Nordisk litteratur og kunst. Mer enn 170 norske, svenske og danske verk er tilgjengelige i fulltekst. Asbjørnsen og Moe, Ibsen, Karin Boye, Selma Lagerlöf m.fl.

 28. Dikt 1 : Diverse dikt av et utvalg norske lyrikere med korte kommentarer.

 29. Eventyr 1 : Siden inneholder en betydelig samling av norske folkeeventyr i fulltekst.

 30. Eventyr 2 : Asbjørnsens og Moes samlede norske folkeevenventyr fordelt over 14 forskjellige sider.Forfattere:

 1. Store norske leksikon: Søk på forfatternavn

 2. Norsk biografisk leksikon Søk på forfatternavn

 3. Forfatterportalen: Nettstedet har som mål å presentere mangfoldet av litteraturrelatert nettinformasjon, primært rettet mot litteratur og språk. Du finner også en fin oversikt over forfattere med egne nettsteder.

 4. Andersen, H.C.: Det Kongelige Biblioteks side om H.C.Andersen. Her er blant annet eventyr, romaner, noveller og digitaliserte håndskrifter tilgjengelige.

 5. Holberg, Ludvig: En oversikt over liv og forfatterskap.

Eksempeltekster:

 1. Eksempelsamling med vurderte elevtekster, norsk Vg3, 2010 Utdanningsdirektoratet (UDIR)

 2. NDLA: Referat av artikkel : Artikkelen heter "Den fødte pratmaker"

 3. Riksmålsforbundet - Vi skriver en litteraturhistorisk oppgave : "Orkan", "Jeg ser", "Salme", "I en eventuel digtsamling", og "Jeg'et" av Sigbjørn Obstfelder (1866-1900) - Presenter noen trekk ved Sigbjørn Obstfelders diktning. Bruk eksempler fra de vedlagte tekstene. Hvilke tanker gir disse tekstene deg i dag? (hovedmål, 19/11-2001)

 4. Eksempeloppgave: Gunnlaug Ormstunge og Aldo Monrad Teksten til Aldo Monrad er ikke vedlagt

 5. Eksempeloppgave: Lillelord av Johan Borgen Utdraget fra Lillelord av Johan Borgen (1955) er ikke vedlagt

 6. Eksempeloppgave: Analyse av Hagerups Detalj av usynlig novemberlandskap Teksten er vedlagt

 7. Eksempeltekst: Analyse av En middag av Kielland Novellen "En middag" av Kielland (1879) finner du her!

 8. Eksempeloppgave: Sammensatte tekster Reklamebildene er ikke vedlagt

 9. Vi analyserer et drama : Villanden - DALU-studenter ved Høgskolen i Bodø har hatt et nettseminar om ulike sider ved dramaet. Her er innleggene samlet i en analysemal.

 10. VGSkole.no : "Nr. 13" av Rudolf Nilsen

 11. VGSkole.no : "Landskap med gravemaskiner" av Rolf Jacobsen

 12. VGSkole.no : "Ved bålet" av Hans Børli - Analyseeksempel

 13. Polarlitteratur: "To menn i isen" - Analyseeksempel (Master)Sammensatte tekster:

 1. NDLAs sider om sammensatte tekster

 2. Bilder : NDLA - Bilder er også tekst. Dette er den første av diverse sider som lærer deg hvordan du kan 'lese' bildene. Klikk 'Samspill mellom uttrykksmåter' nederst på siden (blått felt) for å bla deg videre!

 3. NDLA - Film 1 : Lærerveiledning til Norsk digital læringsarenas kapittel om spillefilm.

 4. NDLA - Film 2: Oppbyggingen av en tradisjonell film

 5. NDLA - Film 3 : Fimanmeldelse - "Knallsterk historietime fra Gaup" ("Kautokeino-opprøret") Anmeldelsen stod på trykk i Østlands-Posten 17.januar 2008.

 6. NDLA - Grafisk design: Grafisk design er kunsten å arrangere bilder og tekst slik at de sammen kommuniserer et budskap. Sidene gir en innføring i form og funksjon og avsluttes med en liten oppgavesamling.

 7. NDLA - Tegneserier : NDLA gir deg en grundig innføring i tegneserier, du får i oppgave å lage din egen, og du lærer hvorledes du skal gå fram når du analyserer en tegneserie.

 8. Tegneserier 3: 123tegneserier - En nettportal for tegneserier

 9. Filmstudieark: Filmweb - En stor samling med studieark til ulike filmer.

 10. Kunst 1 - Web Gallery of Art: :Dette er et virtuelt museum og en søkbar database for europeisk male- og billedhoggerkunst som dekker periodene fra og med gotikken til og med realismen.

 11. Musikk : Det er en menge steder på nettet som tilbyr nedlasting og streaming av musikk helt gratis. Her er en oversikt over noen av dem som du kan bruke.

 12. Teikneseriar 5: Er du på jakt etter gode nynorske teikneseriar? På seriesida finn du striper og sider som syner noko av det mangfaldet som finst i den nynorske teikneserieverda.

 13. YouTube : Denne siden viser hvordan du kan laste ned videoer fra YouTube og andre, samt å konvertere disse til egnet format. Et eksempel på dette er koplet mot norsk og europeisk litteratur.

Språk og kultur:

 1. Andersen, H.C.: Det Kongelige Biblioteks side om H.C.Andersen. Her er blant annet eventyr, romaner, noveller og digitaliserte håndskrifter tilgjengelige.

 2. Dialekter 1: Læringsressurs i målføre/dialekter

 3. Dokumentasjonsprosjektet: Dette er et bra nettsted for deg som vil vite noe om gammel litteratur og historie. Her finner du orginaltekstene, men også mye annet.

 4. - Grunnmanuskriptet: Dokumentasjonsprosjektet - Grunnmanuskriptet er ei gamal ordsamling frå 30-talet. Ho har danna utgangspunkt for ordbøker. No kan du søkje i denne samlinga. Ho er interessant med tanke på etymologi og dialektar.

 5. Folkediktning 1: Eventyr - En oversiktlig innføring i folkeeventyrenes oppbygging og struktur, samt inndelingen i ulike eventyrtyper. Eventyrsamlinger finner du under 'Skriftlige tekster'

 6. Folkediktning 3: Folkeviser - Siden gir en kortfattet oversikt over folkevisenes bakgrunn, struktur og typeinndeling.

 7. Folkediktning 4: Sagn - Siden gir en kortfattet oversikt over norske sagns bakgrunn og typeinndeling.

 8. Folkediktning 5: Olav og Kari - Siden omfatter folkevisen, bakgrunnen for teksten, utfyllende kommentarer til samtlige strofer, oppgavesamling OG forslag til svar på oppgavene. Kun innloggede lærere har tilgang til det sistnevnte :)

 9. Jeppe på berget: En komplett danskspråklig utgave av skuespillet delt opp i akter og scener.

 10. Målføre 1: Siden gir en systematisk gjennomgang av alle de viktigste målførekriteriene.

 11. Målføre 2: Nordavinden og sola - Dette er en database med opptak og transkripsjoner av historien om 'Nordavinden og sola' lest på ulike norske dialekter. I tillegg til å få en sorterbar liste over dialektprøvene kan du se dialekprøvene på kartet. Opptakene er i MP3- og WAV-format.

 12. Litterære perioder 1: Norrøn periode - Den norrøne delen av litteraturhistorien

 13. Litterære perioder 2: Renessansen - fra 1300-tallets Italia til 1500-tallets norske humanisme. Bildeillustrasjoner til tekstene.

 14. Litterære perioder 3: Barokken - en innføring i 1600-tallets svulstige prakt. Siden er ikke helt ferdig!

 15. Litterære perioder 4: Opplysningstiden - En litteraturhistorisk oversikt over perioden 1700 - 1789, der bl.a. Ludvig Holberg, Johan Herman Wessel, Johan Nordahl Brun og 'Det Norske Selskap' er presentert.

 16. Litterære perioder 5: Romantikken 1789 - 1850 : En innføring i sentrale sider ved denne litterære perioden. Henrik Wergeland og Johan S. Welhaven er spesielt nevnt.

 17. Litterære perioder 6: Overgangsperioden 1850 - 1871 : Siden gir en innføring i overgangen fra nasjonalromantikken mot realismen på midten av 1800-tallet.

 18. Litterære perioder 7: Realismen og naturalismen 1871 - 1890 : Spesielt nevnt er: Henrik Ibsen, Alexander Kielland, Jonas Lie, Amalie Skram, Hans Jæger og Arne Garborg

 19. Litterære perioder 8: Nyromantikken - En relativt fyldig artikkel om litteraturen i perioden 1890 - 1900

 20. Moderne prosjektet, Det: Siden viser en punktvis oversikt over hovedtankene bak det moderne prosjektet slik det ble utformet på 1700-tallet.

 21. Nynorsk 1: Ei side som freistar fortelja om alt som hender i målrørsla og om målsaka.

 22. Nynorsk 2: Nynorskbok.no - er eit tilbod frå Nynorsksenteret. Her kan lærarar og andre finne tips til nye, gode nynorske bøker som høver for ulike aldersgrupper.

 23. Fra norrønt til moderne norsk : Siden gir en oversikt over de viktigste endringene som fant sted ved overgangen fra norrønt til moderne norsk. Siden tilbyr også diverse oppgavetyper, og den er svært relevant for vg1 (studieforberedende)


oppdatert
Page visited 261253 times
Totalt:
12.060.550  visitors

Dette nettstedet er organisert av VGSkole.no som en ressursbase for elever i videregående skole
This site is designed and created by VGSkole.no for educational purposes


KontaktinfoNy bok!


Forfatter og bok
Bakgrunnsstoff