Oppdatert: 06.09.19

Hvordan holde et foredrag?

10 nyttige tips du bør kjenne til når du skal holde foredrag...

 1. Du må være godt forberedt!

  Det er helt avgjørende for et godt resultat at du virkelig har jobbet med innsamling og organisering av stoffet.

 2. Skriv et godt manuskript!

  Ikke skriv foredraget i fulltekst!
  Du blir da lett bundet av teksten, og det hele ender med å bli en monoton og kjedelig opplesning.
  Bruk stikkord - eller korte oppsummerende setninger - satt opp som en oversiktlig disposisjon.
  Spesielt kompliserte detaljer kan du selvsagr detaljnotere.

 3. Øvelse gjør mester!

  Øv deg på framføringen ved å gjennomgå foredraget høyt for deg selv. Når du føler at du har taket på det, holder du foredraget for noen tilhørere (foreldre/foresatte/kjæreste/venner/el.)
  Det er noe helt annet å foredra for et publikum enn å sitte for seg selv og gjennomgå det i tankene.

 4. Beregn tiden!

  Ofte har du fått oppgitt hvor lenge foredraget skal vare. Prøv å holde deg til dette!
  Vær klar over at de fleste snakker adskillig fortere i en stressende situasjon (i klassen/ved muntlig eksamen/ol.) enn de gjør hjemme i fred og ro. Regn derfor med at du bør legge et par minutter til et femtenminutters foredrag når du øver hjemme.

 5. Tekniske hjelpemidler!

  Sjekk på forhånd at alt du trenger av hjelpemidler er på plass - og at de virkelig fungerer (PC med nødvendige presentasjonsverktøy/internett-tilgang/korrekte kabler som virker/PC-prosjektor/osv.)
  Det er utrolig irriterende når et godt planlagt foredrag går i vasken på grunn av en eller annen teknisk svikt.
  Har du viktig stoff på internett, kan det gjerne være lurt å ha en nødløsning klar (lokal lagring av de viktigste nettsidene, lydfilene, etc.)

 6. Begynnelse og slutt!

  Manuskriptet ditt kan godt være noe mer detaljert mht. innledningen og avslutningen av foredraget. Det hjelper gjerne litt på nervene om du vet at du vil komme greit i gang. Avslutningen, på sin side, har mye å si for det inntrykket tilhørerne sitter igjen med. Dersom det passer, kan du for eksempel markere avslutningen ved å gi en kort, oppsummerende konklusjon.
  Unngå for all del å trette tilhørerne med innledende unnskyldninger om hvorfor du (synes du) er dårlig forberedt!

 7. Snakk høyt og tydelig - passe fort - og PUST!

  Nervøsitet kan ofte føre til at foredragsholdere snakker for lavt, eller kanskje bare står og mumler. Dette er svært irriterende for tilhørerene. Dersom man i tillegg raser i vei i et voldsomt tempo, blir det henimot håpløst for publikum å følge med. Naturlig nok er det ingen vits i å holde et foredrag som ingen oppfatter...
  Fører nervepresset til at du får skjelvende stemme, kan det hjelpe med noen dype pust (hyperventilering).
  Husk å ta små pauser iblant, og varier stemmestyrken din.Da unngår du at publikum kun oppfatter foredraget ditt som en monoton ordstrøm.

 8. Ha kontakt med publikum!

  Er foredraget ditt basert på stikkord eller korte setninger, veldisponert og godt forberedt, vil det være lettere for deg å få kontakt med tilhørerne. Du er da ikke så bundet av manuskriptet.
  Små digresjoner (avvik fra det egentlige temaet) i form av enkelte artigheter og morsomme kommentarer fører gjerne til at du holder på tilhørernes oppmerksomhet.
  Bruker du Powerpoint, el. må du unngå å legge inn for mye tekst. Bruk også her kun stikkord/korte setninger som du kommenterer underveis.

 9. Unngå nervøse uvaner!

  Mange foredragsholdere ødelegger mye av foredraget sitt ved å produsere sjenerende lyder og bevegelser som tar oppmerksomheten bort fra selve foredraget. Man kan ta av og på seg brilene sine i ett sett, rasle kontinuerlig med nøkleknippet sitt, begynne hver setning med 'øøøh', 'æææh', 'kremt, kremt', osv.
  Slikt virker distraherende og litt irriterende!

 10. Bruk av hjelpemidler.

  En smidig og variert bruk av hjelpemidler vil oftest gjøre foredraget ditt mer interessant for publikum. Pass imidlertid på å forberede deg godt slik at ikke det hele ender med en endeløs jakt på av/på-knapper, omstart av Powerpointpresentasjoner, osv.
  Tilhørerne skal oppfatte bruken av tekniske hjelpemidler som et positivt innslag i et ellers interessant foredrag, ikke som et nødvendig onde du kun sliter med å benytte for å virke avansert.


Lykke til med foredraget!oppdatert 06.09.19
Page visited