Norskseksjonen

          
Norrøn litteratur: Lenker
- Sagadiktningen
-- Innsendingsoppgave
-- Åpne spørsmĂĄl sagadiktning
-- Åpne spørsmĂĄl middelalderen

Folkediktning: Lenker
- Folkediktning
- Åpne spørsmål
-- Flervalgspm: Viser (M)
-- Flervalgspm: Eventyr (M)
-- Flervalgspm: Sagn (M)
« Olav og Kari s

1500 til 1800: Lenker
- Renessansen
- Barokken (uferdig!!!)
- - Åpne spørsmål
- Opplysningstiden
- - Åpne spørsmĂĄl
- 'Candide' av Voltaire

1800 til 1850: Lenker
- Romantikken
-- Åpne spørsmål
-- Flervalgspørsmål (M)
- 'Luren' + ordforkl. + oppg.

1850 til 1900: Lenker
- Overgangsperioden
-- Åpne spørsmål
-- Oversettelse til NN
- Synnøve Solbakken (komm.)
- Synnøve Solbakken (oppg.)
- Aktiviteter og oppgaver

- Realismen og naturalismen
-- Åpne spørsmål
-- Flervalgspørsmål 1 (M)
-- Flervalgspørsmål 2 (M)

- Nyromantikken
-- Aktiviteter og oppgaver
-- Åpne spørsmål: "Jeg ser"
-- Oversettelse: Obstfelder
-- En liten periodetest

1900 til 1940: Lenker
- Historisk bakgrunn
- Tematikk og motiver
- Freud og litteraturen
- Eksistensialismen
-- Modernisme
-- Prosalitteratur (uferdig)
-- Lyrikk
-- Drama
« - 1930-tallet i Norge
« Politikk og ideologi
« Demokrati og diktatur
-- Åpne spørsmål: "Kransen"
-- 'Nr. 13' - eksempelbesvarelse

1940 til i dag: Lenker
- "Landskap med gravemaskiner"
-- Oppgaver: "Mengele Zoo"


Ny norskside i arbeid: PC/mobilversjon

SprĂĄkhistorie (kort oversikt)
- Tom. synkopetiden
-- Åpne spørsmål
- Norrønt språk
- Fra 1350 til 1814
- Fra 1814 til i dag
- - quiz
- - Enkle NN-regler etter 2012
- Norrønt og moderne norsk språk
- - Åpne spørsmål

Norrønt språk
- Språklære
- - Flervalgspørsmål
- - Åpne spørsmĂĄl
- Fader Vår
- Dronning Ragnhilds drøm
- Halfdan Svarte dør
- Håkon Jarls død
- Tormod Kolbrunarskalds død 1
- Tormod Kolbrunarskalds død 2
- Balder blir drept
- Nyislandsk avisartikkel
- Fra norrønt til moderne norsk

Målføre
- Råde i Østfold
- Time på Jæren
- Årdal i Indre Sogn
- Gimsøy i Lofoten
- Lom i Nord-Gudbrandsdalen
- Målføre + lyd + transkr. (ntnu)

Tekstanalyse
- Petitartikkel og kĂĄseri
- - MorgenkĂĄseriet (NRK)
- Skjult argumentasjon
-- Eksempel ('Granskauen')
- Åpen argumentasjon
- Synsvinkel

SprĂĄk
- Nynorsk-/bokmĂĄlsordbok
- SprĂĄklige virkemidler
- Retoriske virkemidler
- Oppg. fonemer/morfemer
- Oppg. verb
- Enkle nynorskregler

Skr./mntl. prosjektarbeid
- Kildebruk 1 (NDLA)
- Kildebruk 2 (VGSkole)
- Skriveregler og tegnsetting
- Feiltyper i stiler, etc.
- Skriveregler og grammatikk
- Drøfting
- 10 tips om foredrag
Litterær analyse (info)
- Prosamal
- Lyrikkmal
- Dramamal
- Synsvinkel

Nyttig og artig
- Søk i Nasjonalbiblioteket
- Web Gallery (1000-1900 e.kr.)
- Orddelingsfeil: eksempler
- Ordtak: En liten test :)
- Siterte sitater

Læreplanen i norsk
- Læreplaner
- R-94 Punktvis organisert (nostalgi)

Diverse
- Ordbok
- Nynorskkurs (SprĂĄkrĂĄdet)
- Høyskole/universitet
- Storyline (eldre UNESCO-prosjekt)
- Klassiske undervisningsplansjer

- Daria
- Propaganda
I arbeid:

Oppdatering av 'Norsksiden'
Siden tilrettelegges for smarttelefon

Forslag og bidrag
mottas med takk :)Pac-Man som nyrealist :)NDLA: Norsk
- Tekst og kommunikasjon
- Muntlig kommunikasjon
- Funksjonell sakprosa
- Litterær sakprosa
- Lyriske tekster
- Episke tekster
- Sammensatte tekster
- SprĂĄk og kultur
- Fra middelalderen til romantikken
- Norsk talemĂĄl i dag
- Retorikk
- Modernisme
- Kildebruk
- Nynorskkurs
- Grammatikkurs

Andre skolesider
- NDLA: Norsk VG2 og VG3
- Studieweb.no

Artige reklamesnutter (Norwegian commercials)

Læreplanmål: Sammensatte tekster + sjangerlære (reklame)

7.067.306  visitors
Dette nettstedet er organisert av VGSkole.no som en ressursbase for elever i videregĂĄende skole
This site is designed and created by VGSkole.no for educational purposes


Kontaktinfo
Tilbud!!! Fri roaming i Europa - Bruk telefonen til alt - ogsĂĄ utenfor Norge!


7.067.307  visitors
Dette nettstedet er organisert av VGSkole.no som en ressursbase for elever i videregĂĄende skole
This site is designed and created by VGSkole.no for educational purposes


Kontaktinfo