Oppdatert: 25.05.2018

Periodeoppgave

Bestem korrekt periode


Du finner to sett med tekster nedenfor.
Det første settet består av diverse malerier i tilfeldig rekkefølge.
Din oppgave er å plassere maleriene i korrekt periode, samt å gi en kort forklaring på valgene dine.
Deretter gjør du akkurat det samme med tekstutdragene nederst.
Jobb helst sammen med en annen elev!
Bruker du PC, kan du forstørre detaljer i bildene ved å føre markøren over dem.

Periodebestem tekstene og sjekk svarene nederst på siden


Del A

1)
2)
3)
4)
5)
6)
Del B

Her er tekstutdragene du skal periodebestemme.
Husk at du MÅ begrunne valgene dine :)

a)

Vi fikk erfare litt om de hemmelige bevegelser som bedrives upåaktet på de avsides steder i sjelen, den fornemmelsenes uberegnelige uorden, det delikate fantasiliv holdt under lupen, disse tankens og følelsens vandringer i det blå, skrittløse, sporløse reiser med hjernen og hjertet, selsomme nervevirksomheter, blodets hvisken, benpipenes bønn, hele det ubevisste sjeleliv.


b)

Hvad er mine Aar,
Som smugende svinder og snigende gaar?
Hvad er min Bekymring? mit Tanke-fuld Sind?
Min Sorrig? min Glæde? mit Hovedis Spind?
Hvad er mit Arbeyde? min Møye? min Sved?
Forfængelighed,
Forfængelighed.c)

Lille Marius Gottwald er på skolen og blir hørt i latin:

"Nei - nei, Gottwald! du snakker over deg," sa adjunkt Aalbom kattevenlig; for lille Marius gjorde feil på feil; men han turde ikke slippe seg løs med skjellsord for rektor; "tenk deg nå om - gutten min - hva! fallo, fefelli - sier du: det er ganske riktig; men nå supinum - supinum kjøre gutten min hva!"
"fe - fe - fe -" stammet Marius fullstendig hjelpeløs, det var ikke lenger tanke skapt i hans hode.
"Ih! Men du gode! men hva vil du med reduplikasjon i supinum?" ropte Aalbom, men et blikk fra rektor stagget ham; "tenk deg nå om Gottwald! du kjenner så godt disse verb, når du bare tenker deg litt om; det er ikke mer enn tre-fire av dem; du husker: pello, pepuli, pulsum - alså fallo, fefelli nå?"
"- pulsum," svarte Marius, og virret det blå lommetørklet om fingrene.
"Sludder Gottwald! vil du gjøre narr av meg?"
.
.
.
"Nei - nå går det for vidt!" - skrek Aalbom, og glemte rektoren helt; "er du gjenstridig - din knekt! hva heter det runde bord på latin? - det runde bord? - nå - vil du svare?"
Men det kom ingen lyd fra Marius, og adjunkten styrtet mot ham, som om han ville slå ham til tross for rektoren.


d)

"I det omtalte Lundevannet sies det å være en sjøorm som skal ha vist seg noen ganger. Likeså skrives og sies det om det store vannet Mjøsa på Hedmarken, som før omtalt. Hvis dette er tilfellet, er det ikke spøkelser, - men virkelige sjøormer som er kommet fra havet, ved at sjøormegg eller små unger har vært i havet og blitt dratt opp til skyene og siden er kommet ned i innsjøen med regnet."


e)

Vårnatten stille og sval
favner den slumrende dal.
Elvene nynne de lange
dæmpede, dryssende sange,
Alfer sukke
for de smukke
lilier: «O, tager os tilfange!»

Fjeldtoppens sølvblege skjær
viser, at månen er nær:
over de samlede graner
skyerne svæve som svaner.
Snart vil blide
Stråler glide
over al den herlighed, du aner.


f)

I Kongeriget KOKLEKU har man en ikke mindre vrang Skik, som Europæerne ganske vist aldeles ville fordømme. Det bagvendte i denne Skik har Naturen ingen Skyld i, men allene Lovene. Indbyggerne ere alle Eenebærtræer af begge Kiøn; men Mændene bruges kun til Kiøkkensager, og andet ubetydeligt Arbeide. I Krigstider giøre de rigtig nok Tieneste; men blive sielden meer end Soldater; kun meget faa drive det saavidt, at de blive Fændrikker. Denne Post er den høieste, noget Hantræe i denne Stat kan giøre sig Haab om. Fruentimmerne derimod betroes de vigtigste, saavel borgerlige, som geistlige og krigerske Embeder.


Svar på oppgavene får du her - IKKE sjekk før du har prøvd å svare selv!


oppdatert 25.05.2018
Page visited 5475 times
Totalt:
12.060.601  visitors

Dette nettstedet er organisert av VGSkole.no som en ressursbase for elever i videregående skole
This site is designed and created by VGSkole.no for educational purposes


KontaktinfoNy bok!


Forfatter og bok
Bakgrunnsstoff