Oppdatert: 06,12.21
Geografi / GeofagX

Oppgaver og ressurser
Lenker: Fysisk geografi:
Lenker: Demografi (befolkningslære)i:
Lenker: Ressurser, næring, bosetting:
Generelle lenker:
  • CIA : The World Factbook 2019

  • Direktoratet for naturforvaltning : Artikler om friluftsliv, naturområder, arealbruk og arealplanlegging, og en rekke digitale kart i et kartinnsyn

  • FN-sambandet

  • Nasa : Denne engelskspråklige siden gir informasjon om jordas geologi, viser satellittbilder, drøfter klimautviklingen, mm.

  • Nasa : Satellittbilder ordnet tematisk etter kategorier som geologi, arealbruk, naturkatastrofer mm.

  • Online Guides : This is the Guide to disciplines like climate, remote sensing and global change. We will attempt to present these topics not as individual sciences, but as integral components of a much larger system, learning about the planet on which we live.

  • U.S. Geological Survey

  • World Resources Institute : WRI is an environmental think tank that goes beyond research to find practical ways to protect the earth and improve people's lives.

oppdatert 06,12.21
Page visited 4404 times
Totalt:
12.060.633  visitors

Dette nettstedet er organisert av VGSkole.no som en ressursbase for elever i videregående skole
This site is designed and created by VGSkole.no for educational purposes


KontaktinfoNy bok!


Forfatter og bok
Bakgrunnsstoff