Oppdatert: 03.12.21
GeofagX/1 - Fysisk geografi : Meteorologi

UFERDIG! Oppgavene er organisert av VGSkole
Besvar spørsmål og oppgaver så godt du kan.
Skriv ned stikkord, jobb to og to eller bare tenk gjennom hva svarene skal være.
Når du er ferdig, kan du sjekke med de innlagte svarforslagene ved å klikke lenken nederst.
1.
Hva er 'drivhuseffekten'?
Gi en detaljert beskrivelse av hvorledes den fungerer.

2.
Nevn tre viktige drivhusgasser. Hvorledes blir disse gassene produsert?

3.
Hva menes med 'strålingsbalanse'?
Hva er positiv og negativ 'strålingsbalanse'?
Ved hvilken breddegrad går grensen mellom positiv og negativ strålingsbalanse?

4.
Hva menes med 'strålingspådriv'?
Hva er positivt og negativt 'strålingspådriv'?
Har vi i dag et positivt eller negativt strålingspådriv? Hva fører dette til?

5.
Hva er 'aerosoler', og hvorledes virker disse inn på strålingspådrivet?
Hvilken betydning har de for skydannelse og nedbør?

6.
Tropisk sone består av regnskogsområdet, savanneområdet, ørkenområdet og monsunområdet.
Bruk Afrika og India som eksempler i en redegjørelse for klimaforholdene i disse fire områdene.

7.
Forklar bakgrunnen for det spesielle middelhavsklimaet.

8.
Hva er adiabatiske prosesser?

9.
Hva er en tørradiabatisk prosess, og hvor stort er temperaturfallet med høyden?
Hva er en fuktigadiabatisk prosess, og hvor stort er temperaturfallet med høyden?
Hva menes med 'standardatmosfæren'? Hvor stort er temperaturfallet med høyden?

10.
Du har tre tilfeller med konveksjon på grunn av soloppvarming av bakken.
I samtlige tillfeller er temperaturen i lufta rundt luftlommen som stiger 15° ved bakkenivå,
og den beveger seg ikke vertikalt.
Lufta som stiger, har 20° ved bakken.

Hvordan vil skydannelsen i lufta som stiger være når:

 1. lufta som stiger har en metningstemperatur på 8° og relativt lite innhold av vanndamp
 2. lufta som stiger har en metningstemperatur på 10° og middels innhold av vanndamp
 3. lufta som stiger har en metningstemperatur på 12° og høyt innhold av vanndamp

Du behøver ikke å henge deg opp i detaljer og desimaler. Rund av til nærmeste hele grad.
Det er den generelle forståelsen av det som skjer som teller!

11.
Hva er forskjellen på en termisk lavtrykkssone og en dynamisk høytrykkssone?
Hva slags trykkforhold finner vi ved:

 1. ekvator
 2. 30 nordlig bredde
 3. c. 60 nordlig bredde

Forklar!

12.
Hva menes med 'Corioliseffekten'? Forklar!

13.
Hvordan blåser passatvindene, vestavindene og de polare østavindene?
Forklar!

14.
Hvordan flytter vindsystemene seg i løpet av et år? Hvorfor?

15.
Hva er polarfronten, Rossbybølger og jetstrømmer?
Hvordan kan været på jordoverflaten bli påvirket?
Hvorledes påvirker dette været i Norge spesielt?

16.
Hva er den nord-atlantiske oscillasjonen (NAO)?

17.
Hva er 'underkjølte vanndråper'?
Hvordan kan vi oppleve dette på bakkenivå?
Hvilket frontsystem kan forårsake dette?

18.
Hvorledes dannes 'snø', 'hagl', 'lyn' og 'torden'?

19.
Hva er 'årstidsbestemt regntid'? (for eksempel i Afrika)? Hvorfor er det slik?
Hvorledes er Middelhavsklimaet?
Hvorfor er det slik?

20.
Hvorfor finner vi mange ørkenområder på vestsiden av kontinentene
sel om områdene kan ligge helt ut til kysten? (nord-vest i Afrika, Atacamaørkenen i Chile)

21.
Hvilken sammenheng er det mellom luft- og havstrømmene?

22.
Hvordan dannes 'oppvellingsområder' i verdenshavene?

23.
Forklar hvorledes en kombinasjon av konveksjon, orografiske forhold
og kraftig fronaktivitet kan gi ekstreme nedbørsmengder i Nord-India.

24.
Hvordan kan meandrering (buktning) av jetstrømmen skape lavtrykk og høytrykk ved bakken?

25.
Beskriv hvorledes 'vandrende lavtrykk' kan utvikle seg langs polarfronten.

26.
Hva er en
 • varmfront
 • kaldfront
 • okklusjon


27.
Beskriv den vanlige gangen i en lavtrykkspassering vinterstid i for eksempel Bodø.

28.
Hvordan kan et vandrende lavtrykk påvirke vannstanden langs kysten?
Hva er forskjellen på 'stormflo' og 'springflo' ?

29.
Orkaner:
 • Hvor oppstår tropiske orkaner? Hvorfor?
 • Hvilke tre betegnelser har vi på orkaner?
 • Hvilke betingelser bør foreligge for at vi skal få en orkan?


30.
Hva er årsakene til at en tropisk orkan svekkes?

31.
Hvilke konsekvenser har en orkan?

32.
Hvorfor blir fattige samfunn gjerne rammet hardere enn velstående?
Eksemplifiser!

33.
Hva er en tornado, og hvordan dannes den?

34.
Hvordan kan Rossbybølger bidra til å skape langvarige
tørkeperioder, hetebølger, kraftige nedbørsperioder og flom?


oppdatert 03.12.21
Page visited 5997 times
Totalt:
11.971.324  visitors

Dette nettstedet er organisert av VGSkole.no som en ressursbase for elever i videregående skole
This site is designed and created by VGSkole.no for educational purposes


KontaktinfoNy bok!


Forfatter og bok
Bakgrunnsstoff