Åpne spørsmål i geografi

Indre krefter


 1. Hvor gammel er jorda?
  Lag din egen skisse og beskriv hvordan jordkloden er bygd opp.
  Denne flash-animasjonen gir deg gode ideer :)


 2. Hva var Pangea, og hvilken person var opphavet til dette navnet?
  Hvorledes ble teorien hans mottatt? (Flash-animasjon)


 3. Hva er en jordskorpeplate, og hvor mange slike finnes det?
  Hvilke to hovedtyper har vi?
  Wikipedia gir deg en grei oversikt over alle de viktigste jordskorpeplatene.


 4. Hva regnes som årsakene til at jordskorpeplatene beveger seg?

 5. Hva er midthavsrygger, og hva skjer ved midthavsryggene?

 6. Hvor ligger øya Jan Mayen, og hvordan er den dannet?

 7. Hvor ligger Marianegropa, og hvordan er den dannet?
  Hvorfor får vi en bue av øyer på vestsiden?
  Bilde i liten målestokk - større målestokk - størst målestokk


 8. Hvor ligger Andesfjellene, og hvordan er de dannet?
  Bilde!


 9. Hvor ligger Himalaya-fjellkjeden, og hvordan er den dannet?
  Bilder fra Himalaya


 10. Skriv noen faktasetninger om den kaledonske fjellkjedefoldingen.

 11. Hvordan er Island dannet?
  Denne serien fra BBC (YouTube) gir en førsteklasses innføring:
  episode 1 - episode 2 - episode 3 - episode 4 - episode 5


 12. Hvordan definerer vi begrepet jordskjelv, og hvordan kan jordskjelv oppstå?

 13. Hva er forskjellen på et jordskjelvs fokus (hyposentrum) og episentrum?

 14. Hva er en tsunami, og hvordan oppstod den tsunamien som rammet Sørøst-Asia
  i desember 2004?


 15. Hvordan kan vi forklare at et økende antall mennesker på verdensbasis årlig
  omkommer som følge av jordskjelv?


 16. Hva er forskjellen på magma og lava?
  Yellowstone : Supervulkan (YouTube - engelsk)


 17. Forklar forskjellen på en skjoldvulkan og en kjeglevulkan.
  Finn eksempler på de to hovedtypene blant disse bildene!


 18. Hva er ‘The Ring of Fire’?

 19. Nevn de fire ulike typene utslipp som kan komme fra vulkaner, og som kan
  forårsake skader i omgivelsene, og gi en beskrivelse av samtlige.


 20. Hva er forskjellen på mineraler og bergarter?

 21. På hvilket grunnlag skjer hovedinndelingen i tre hovedtyper av bergarter?
  Hva heter disse typene?


 22. Beskriv bergarten granitt.

 23. Hvordan dannes avsetningsbergarter og hva kjennetegner denne typen bergarter?

 24. Nevn to ulike prosesser som kan føre til omdanning av bergarter.
  Hva er den vanligste omdannede bergarten i Norge


Dette nettstedet er organisert av VGSkole.no som en ressursbase for elever i videregående skole
This site is designed and created by VGSkole.no for educational purposes


Kontaktinfo

Ny bok!

Klikk for info...