Oppdatert: 06.12.21
Vær og klima - Meteorologi for Stud 1

Oppgavene er organisert av VGSkole
1.
Hvordan er vinkelforholdet i grader mellom jordaksen (en tenkt akse som går gjennom
nordpol- og sørpolpunktet) og rotasjonsplanet rundt sola ?

2.
Hva vil det si at sola står i senit?

3.
Hvilke konsekvenser får dette? Stikkord: nordlige og sørlige polarsirkel + vendesirklene

4.
Hva menes med at solas senitområde 'vandrer' mellom den nordlige og den sørlige vendesirkelen?

5.
Hvor varmes jordoverflaten mest opp? Hvorfor?

6.
Hvordan er vektforholdet mellom varm og kald luft?

7.
Hva bestemmer luftas evne til å absorbere vanndamp?

8.
Forklar prosessene 'fordampning' og 'kondensasjon', og eksemplifiser vha. et kjøleskap!

9.
Hva er atmosfæren? Hvilke lag er atmosfæren delt inn i? Hva bestemmer denne inndelingen?

10.
Hva menes med en luftmasses 'metningspunkt'?
Når du ser opp på skyene, hvor finner du metningspunktet?
Hvilken betegnelse har den temperaturen vi har i det øyeblikket metning finner sted?

11.
Hva menes med strålingsbalanse (energibalanse)?
Hvilke faktorer kan påvirke strålingsbalansen (energibalansen) på jorda?

12.
Forklar 'drivhuseffekten' og hva som menes med 'klimagasser'
Nevn tre sentrale klimagasser og forklar hvordan de dannes.

13.
Hvilke fire sentrale funksjoner har atmosfæren?

14.
Hvordan har innholdet av karbondioksyd (CO2) i atmosfæren endret seg de siste hundre årene?
Hva fører dette til?

15.
Hva er lavtrykk og høytrykk. Hvordan dannes de?

16.
Hva menes med 'ekstremvær'?
Nevn eksempler!

17.
Hva er 'coriolis-effekten'?
Forklar hvor ikke luften blåser i rett linje fra høytrykk til lavtrykk?
Hva med havstrømmene?

18.
Hvordan oppstår pålandsvind en varm sommerdag, og hvorfor får vi fralandsvind om natten?

19.
Hva betyr 'monsun'?
Hvordan oppstår monsun? Hvorfor endrer monsunen seg regelmessig slik den gjør?

20.
Hva er en passatvind, og hvorfor blåser den slik den gjør?

21.
New York og Roma ligger på omtrent samme breddegrad.
Hvorfor har de så ulikt klima?

22.
Hva er konvektiv nedbør, frontnedbør og orografisk nedbør? Tegn og forklar!

23.
Hva er en varmfront, kaldfront og okklusjon?
Hvordan vises på værkart?

24.
Beskriv tropisk klima og middelhavsklima. Forklar årsakene til at det er slik!

25.
Hva er måleenheten for havstrømmer og hva tilsvarer den?

26.
Hva er Golfstrømmen, og hvilken betydning har den?
Les denne Aftenpostenartikkelen og besvar spørsmålet på nytt!

27.
Hva er forskjellen på innlandsklima og kystklima? Forklar og eksemplifiser!

28.
Hvordan får vi tåke/frostrøyk? Forklar og eksemplifiser!

29.
Hva er polarfronten?
Beskriv de værforholdene vi får når polarfronten presses nordover og sørover Norge.

30.
Hvordan har været i grove trekk endret seg de siste 10.000 årene i Norge?
Hvilke konsekvenser har disse endringene ført til?

31.
Hvilke følger kan den globale oppvarmingen få for Norge?

32.
Hva er en 'orkan'?
Hvilke forhold må foreligge for at en orkan skal kunne utvikle seg?


oppdatert 06.12.21
Page visited 8146 times
Totalt:
11.971.392  visitors

Dette nettstedet er organisert av VGSkole.no som en ressursbase for elever i videregående skole
This site is designed and created by VGSkole.no for educational purposes


KontaktinfoNy bok!


Forfatter og bok
Bakgrunnsstoff