Oppdatert: 03.12.21
Demografi - befolkningslære

Oppgavene er organisert av VGSkole
1.
Befolkningsvekst:
  • Hvilken teori hadde Malthus om befolkningsvekst og matproduksjon?
  • Hvordan mente Malthus man kunne begrense befolkningsveksten?
  • Hvordan kunne befolkningsveksten virke på matproduksjonen ifølge Boserup?


2.
Forklar begrepene::

3.
Hvorledes er fødselsraten, dødsraten og den naturlige tilveksten i fase 1?
Forklar årsakene til at fødsels- og dødsratene er slik!

4.
Hvorledes er fødselsraten, dødsraten og den naturlige tilveksten i fase 2?
Hvilke forhold har endret seg siden fase 1?

5.
Hvorledes er fødselsraten, dødsraten og den naturlige tilveksten i fase 3?
Hvilke forhold har endret seg siden fase 2?

6.
Hvorledes er fødselsraten, dødsraten og den naturlige tilveksten i fase 4?
Hvilke forhold har endret seg siden fase 3?

7.
Når går vi inn i fase 5? Forklar!

8.
Hvorfor har ikke Afrika hatt samme reduksjon av fruktbarhet som andre verdensdeler?

9.
Hvordan kan det ha seg at selv om barnetallet per kvinne er redusert, vil befolkningen
i enkelte land i Afrika vokse de neste årene?

10.
Nevn to motsatte typer befolkningspolitikk. Forklar! Gi et eksempel på hver.

11.
Nevn noen faktorer som jordas matproduksjon vil være avhengig av i fremtiden.

12.
Nevn noen årsaker til at det er sult og sultkatastrofer i verden i dag.

13.
Hva er den egentlige grunnen til mange av tørkekatastrofene i Afrika.

14.
Nevn noen miljøproblemer som følge av økt befolkningspress.

15.
Forklar hva 'push-' og 'pullfaktorer' er i migrasjonssammenheng. Gi eksempler på begge!

16.
Hva er FNs definisjon av en flyktning?

17.
Hva er:
  • en internt fordrevet person?
    Er disse regnet som flyktninger?
  • 'Non refoulement'-prinsippet?
  • en miljøflyktning?


18.
Hva må samlet fruktbarhetstall (fertilitetsindeksen) være for at befolkningsstørrelsen skal være stabil?
Hva var samlet fruktbarhetstall i Norge i 2012?
Hvordan er det med Spania? Hvilket land har lavest fruktbarhetstall i Europa?

19.
Studer figuren nedenfor.
Hva forteller den deg om innenlands migrasjon i 2009?
Kan du tenke deg noen årsaker til at migrasjonsstrømmene er som de er?

20.
Vi har den høyeste innvandringen til Norge noensinne. Studer denne siden og finn ut
hvor innvandrerne kommer fra.
Hvilken religion tilhører de fleste innvandrerne?
Du finner informasjon i denne oversikten.


21.
Fra enkelte hold hevdes det at Norge står i fare for å få et muslimsk flertall i fremtiden.
Lest denne artikkelen som gir informasjon om forventet muslimsk andel av
befolkningen i 2060.
NB! NB! Avisartikkelen er fjernet fra nettet! Les konklusjonen i 'Svarforslag'
Hva konkluderer denne artikkelen med?
Begrunn svaret.

22.
Hva er hovedårsakene til innvandringen til Norge? Forklar hvilke endringer som har
funnet sted de siste årene?

23.
Hvilket fylke har den største andelen innvandrere? Hvor stor prosentandel utgjør
innvandrere der?
Du finner svaret på denne siden!

24.
Les denne artikkelen om utviklingen i levealder for menn og kvinner. Trekk ut de
viktigste informasjonene.

25.
Gå inn på denne siden og beregn din egen levealder. Se i menyen til høyre:
Beregn din forventede levealder
Hvor gammel vil du bli i følge Statistisk sentralbyrå?

26.
Hvilken aldersgruppe har høyest fruktbarhet i Norge i dag?
Hvordan har dette endret seg siden 1986?
Du finner svarene i denne grafen:Kilde: Oslospeilet nr. 3, side 9, september, 2011


27.
Hva er en 'befolkningspyramide?

28.
Gå inn på denne siden og finn en typisk u-landspyramide og en typisk i-landspyramide.
Tegn dem opp og forklar hva de forteller om befolkningen.

29.
Hva mener vi med 'eldrebølgen'?


oppdatert 03.12.21
Page visited 8145 times
Totalt:
11.971.376  visitors

Dette nettstedet er organisert av VGSkole.no som en ressursbase for elever i videregående skole
This site is designed and created by VGSkole.no for educational purposes


KontaktinfoNy bok!


Forfatter og bok
Bakgrunnsstoff