Oppdatert: 06.12.21
Ytre krefter - Fysisk geografi for Geografi

Åpne spørsmål
1.
Hva er forvitring og erosjon?

2.
Hva er mekanisk forvitring? Forklar frostforvitring og forvitring ved trykkavlastning.

3.
Hvorledes dannes kalksteinshuler (-grotter)? Hvor i Norge finner vi spesielt mange slike
huler/grotter?

4.
Nevn fire eksempler på ulike former for erosjon.

5.
Hva mener vi med gamle og unge landformer? Forklar kort årsaken(e) til at de unge landformene
har blitt dannet. (jfr. spm. 10)

6.
Når ble viddelandskapet dannet?
Beskriv noen typiske trekk ved viddelandskapet.
Hvilke to hovedtyper viddelandskap har vi?

7.
Se på disse to kartene fra Eidfjord
Finn tre eksempler på V-daler. Hvordan er Eidfjordvatnet dannet?

8.
Nevn hvor vi finner heilandskap i Norge. Hva kjennetegner dette landskapet?;

9.
Lag en enkel skisse av strandflatelandskapet og sett navn på bygningstrekkene.

10.
Hvilke hendelser i tertiærtiden fikk stor betydning for utviklingen av Norges landformer?

11.
Hvordan kan rennende vann erodere?

12.
Hvordan kan rennende vann transportere løsmateriale?

13.
Hvorfor blir elveløpet noen steder til en V-dal og andre steder til et elvegjel?

14.
Hvordan ser en 'elvevifte' i en dalside ut?
Hvordan dannes elvevifter?

15.
Hva menes med elvemeandrering, og hvordan dannes en 'kroksjø'?

16.
Nevn de fem viktigste bretypene, beskriv dem, og forklar hva slags landskap de utformer.

17.
Forklar hvordan isbreer kan erodere.

18.
Beskriv hvordan vi har skuring og plukking ved dannelsen av et rundsva

19.
Hva mener vi med betegnelsen 'alpine landformer', og hvordan dannes disse?

20.
Hvordan kan vi påstå at fjordene våre er et resultat av både elveerosjon og breerosjon?

21.
Lag en liste over de viktigste landformene som finnes langs et typisk vestlandsk dal- og fjordlandskap
og gi en kort forklaring på hvorledes de ulike landformene har blitt dannet.

22.
Hvilke fire hovedtyper morene har vi, og hvordan er de dannet?

23.
Hva er en 'israndavsetning'? Gi eksempler!

24.
Hva er 'hovedtrinnet', og hvor i landet kan vi finne det? Gjengi kort dannelseshistorien.

25.
Hva er 'marin grense'? Forklar hvorfor jordsmonnet er så forskjellig over og under marin grense.

26.
Hva er et ravinelandskap? Forklar!

27.
Hvordan oppstår et kvikkleireskred?
Hvilke deler av landet er mest utsatt for kvikkleireskred? Hvorfor?

28.
Hvilke deler av landet er mest utsatt for stein- og fjellskred? Forklar årsakene til dette!
Hva kan slike skred føre til?

29.
Åkneset i Stranda kommune er en fjellside der faren for fjellskred er usedvanlig stor.
Les artiklene det er lenket til og sett opp en punktliste over situasjonen.
Hva gjør forskerne for å kartlegge faren for og konsekvensene av et ras her?
Artikkellenkene finner du øverst på siden!


oppdatert 06.12.21
Page visited 8144 times
Totalt:
11.971.257  visitors

Dette nettstedet er organisert av VGSkole.no som en ressursbase for elever i videregående skole
This site is designed and created by VGSkole.no for educational purposes


KontaktinfoNy bok!


Forfatter og bok
Bakgrunnsstoff