Oppdatert: 06.12.21
Jordskjelv, vulkaner og tsunamier

GeofagX/1 : Spørsmål med svar
Besvar spørsmål og oppgaver så godt du kan.
Skriv ned stikkord, jobb to og to eller bare tenk gjennom hva svarene skal være.
Når du er ferdig, kan du sjekke med de innlagte svarforslagene ved å klikke lenken nederst.

1.
Hvem la først fram teorien om kontinentaldrift? Hvorfor ble teorien møtt med skepsis
i fagmiljøet?

2.
Hvor i verden skjer de fleste jordskjelvene? Forklar kort hvorfor!

3.
Hva er en forkastning, og hvorledes oppstår en slik?
Hva er et megaskjelv?

4.
Hva menes med jordskjelvets fokus og episenter?

5.
Hvor finner vi de kraftigste jordskjelvene? Forklar?
Hva skal til for at jordskjelvene
utløser tsunamier? Forklar!

6.
Hva er Richters skala (den versjonen som er beskrevet i boka)?
Hvor mange ganger sterkere var
jordskjelvet i Indiahavet i 2004 (styrke 9) sammenliknet med jordskjelv som er vanlige i våre områder (styrke 4)?

7.
Hva er Wadati-Benioff-sonen?

8.
Hvordan beveger platene seg på hver side av San Andreas-forkastningen?
Hvilke plater dreier det seg om?
Her er et bilde som viser hvordan platebevegelsene kan slå ut på jordoverflaten!
Flere bilder av San Andreasforkastningen...

9.
Hva er forklaringen på at det også forekommer jordskjelv inne på litosfæreplatene?

10.
Hvorfor er det ikke dype jordskjelv i spredningssonene?

11.
Hva er seismologi, og hva er en seismograf?

12.
Hva er forskjellen på P-bølger, S-bølger og overflatebølger?
Hvordan kan disse brukes til å stedfeste jordskjelvets fokus?

13.
Hvilken styrke har norske jordskjelv på Richterskalaen?

14.
Nevn årsakene til at mange mennesker mister livet i jordskjelv.

15.
Forklar årsakene til at vi kan hevde at jordskjelv gjør forskjell på fattig og rik.

16.
Forklar hvorfor det ofte kommer etterskjelv.

17.
Hvor på jordoverflaten ligger de fleste (synlige) vulkanene? Forklar!

18.
Hvor på jordas overflate strømmer det ut mest lava? Forklar!

19.
Hva er en 'black smoker'?

20.
Hvor på overflaten dannes vulkanske øyer, øybuer og fjellkjeder? Forklar!

21.
Hva kommer ut av krateret på en vulkan når den har utbrudd?

22.
Hva er viskøs lava?

23.
Hva er forskjellen på skjoldvulkaner og stratovulkaner? Forklar!

24.
Hva er en caldera? Eksemplifiser ved hjelp av denne siden!

25.
Forklar hvorfor det ikke er aktive vulkaner på alle øyene i Hawaii-øyrekken!

26.
Nevn de fire ulike typene utslipp som kan komme fra vulkaner, og som kan forårsake
skader i omgivelsene, og gi en beskrivelse av samtlige.

27.
Hvordan kan en tsunami oppstå? Bruk eventuelt denne siden som kilde.
Hva er 'senkningsbølger' og 'hevingsbølger'?

28.
Hva kommer det av at en tsunamiubølge vokser seg så stor når den nærmer seg land?
Forklar!


oppdatert 06.12.21
Page visited 5998 times
Totalt:
11.971.343  visitors

Dette nettstedet er organisert av VGSkole.no som en ressursbase for elever i videregående skole
This site is designed and created by VGSkole.no for educational purposes


KontaktinfoNy bok!


Forfatter og bok
Bakgrunnsstoff