Geologi - Fysisk geografi for GeofagX/1

Oppgavene er organisert av VGSkole


 1. Beskriv det geologiske kretsløpet.

 2. Forklar hvorfor havbunnen er så ung i forhold til kontinentene.

 3. Hva er et bergartsdannende mineral?

 4. Hva heter den vanligste mineralgruppen. Beskriv denne gruppen!

 5. Hva er ’ertsmineraler’? Hvilke to hovedgrupper deler vi ertsmineralene inn i? Nevn ett mineral fra hver av disse hovedgruppene.?

 6. Hva er en ’pegmatittgang’?

 7. Hva er forskjellen på mineraler og bergarter?

 8. Hvilke kjennetegn kan vi bruke for å bestemme et mineral?

 9. Hvordan kan et geologisk mangfold være grunnlaget for et biologisk mangfold?

 10. Hvilke to andre betegnelser brukes på magmatiske bergarter?

 11. Hva er forskjellen på magma og lava?

 12. Hva er det som påvirker smeltepunktet for en bergart?

 13. Hva menes med en 'delvis smelting' av en bergart?

 14. Hva betyr det at en bergart er plastisk?

 15. Hva er et magmakammer?

 16. Hva er en 'hot spot'?

 17. Hva er forskjellene på felsiske og mafiske bergarter?
  Hvor blir det dannet mafisk magma, og hvor blir det dannet felsisk magma?


 18. Hva er magmatisk differensiering? Hvordan foregår den prosessen?

 19. Hva er forskjellen på intrusiver og ekstrusiver?

 20. Hvor er basalt dannet, og hvor dannes gabbro?

 21. Hva er et sediment?
  Hva er klastiske sedimenter?


 22. Hvilke to typer forvitring regner vi med?
  Hva skiller dem fra hverandre?


 23. Hva er diagenese?

 24. Hvordan kan sedimentære bergarter fortelle oss om klima, landformer og livsformer tidligere i jordhistorien?

 25. Hvor dannes sedimentære bergarter?

 26. Hvorfor er sedimentære bergarter ofte lagdelte?

 27. Hva er 'metamorfose', og hva er forskjellen på kontakt- og regionalmetamorfose?

 28. Hvilke tre metamorfe bergarter kan leirskifer omdannes til?

 29. Hva er gneis, og hvorledes dannes den bergarten?

 30. Hva er granitt, og hvorledes dannes den bergarten?

Dette nettstedet er organisert av VGSkole.no som en ressursbase for elever i videregående skole
This site is designed and created by VGSkole.no for educational purposes


Kontaktinfo

Ny bok!

Klikk for info...