Oppdatert: 06.04.2018

Åpne spørsmål

Middelalderlitteratur

Suggested answers at the bottom
  1.
  Når var middelalderen, og når var vikingtiden?

  2.
  Hvem var Augustin, og hvilken betydning fikk han?

  3.
  Hvem var Frans av Assisi? Hvordan har han satt spor etter seg helt til våre dager?

  4.
  Hvem var Thomas Aquinas? Hvilken betydning fikk han?

  5.
  Nevn typiske trekk ved sagalitteraturen?

  6.
  På hvilken måte fungerte Rolandskvadet som nyttig propaganda?

  7.
  Hva var opphavet til ordet 'roman'?

  8.
  Hvordan bidro den litterære interessen til Håkon Håkonsen til litteraturen i Norge på 1200-tallet?

  9.
  Hva slags bok er 'Kongespeilet'?

  10.
  Hva var mysteriespill og moraliteter?

  11.
  Hva var typisk for den romanske og den gotiske stilen i arkitekturen?

  12.
  Hvem var Beowolf og Sigurd Fåvnesbane?

  13.
  Nevn eksempler på gudedikt og heltedikt.

  14.
  Hva handler 'Voluspå' og 'Håvamål' om?

  15.
  Hva er 'Codex Regius'?

  16.
  Hva er 'heiti' og 'kjenninger'? Nevn eksempler!

  17.
  Hva er bakgrunnen for 'Sverres saga'?

  18.
  Når levde Snorre Sturlason? Hvilken rolle spilte han i samtiden sin?

  19.
  Hva er innholdet i 'Heimskringla'?

  20.
  Hva er landnåmstida?

  21.
  Hva er en 'stavkirke'?

  22.
  Nevn noen byer i Europa der det vokste fram en ny kultur i høy- og senmiddelalderen.

  23.
  Hvem har skrevet 'Den guddommelige komedie'?
  Hva handler 'Den guddommelige komedie' om?

  24.
  Hvem skrev 'Decameronen', og hva handler denne boken om?

  25.
  På hvilken måte viser disse bøkene til Boccaccio og Chaucer noe nytt i litteraturen?

  26.
  Hvorledes endret menneskesynet seg i forbindelse med overgangen fra middelalderen til renessansen?


oppdatert 06.04.2018
Page visited 19187 times
Totalt:
11.769.274  visitors

Dette nettstedet er organisert av VGSkole.no som en ressursbase for elever i videregående skole
This site is designed and created by VGSkole.no for educational purposes


KontaktinfoNy bok!


Forfatter og bok
Bakgrunnsstoff