Oppdatert: 04.04.2018

Litteraturen 1800-1850

Lenkesamling


Lenkenavn

Lenkebeskrivelse

Informasjon:

(F) = Film/animasjon inkludert - (L) = Teksten blir lest/sunget

Om romantikken:

Til hovedsiden for romantikken

Norsk historie 1815 - 1905

En oversikt over historiske, sosiale og politiske endringer i perioden (snl)

Platon

Mange romantiske tekster bygger på et dualistisk verdensbilde. Noe kjennskap til Platons tanker om ideverdenen og skyggeverdenen forenkler tolkningen.

Immanuel Kant

Kant var en forløper for den romantiske skole innen filosofien. Han påvirket senere filosofer som fikk betydning for romantikken.

Friedrich von Schelling

Friedrich von Schelling var en tysk filosof, og regnes som en av grunnleggerne av den tyske idealismen. (kilde: Store norske leksikon)

Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Hegel er særlig kjent for sin dialektiske metode. Denne metoden peker framover gjennom romantikken mot Karl Marx, Friedrich Engels og andre dialektikere.

Henrik Wergeland:

Om en av Norges største diktere

Henrik Wergeland - Samlede skrifter

Tekstsamling fra Dokpro (UiO)

Til Foråret

Et dikt om våren (foraaret) av Henrik Wergeland

Hvem er Stella?

Stella, kvinnen i Wergelands drømmer

Piken på anatomikammeret (F)

I dette diktet om en død ung kvinne møter vi samfunnskritikeren Henrik Wergeland

Den første gang

Wergelands hyllest til den første gangens trolldom og sødme

Meg selv

Et svar på en rekke angrep fra Morgenbladet om at han er gretten og har 'brudt' med tidligere prinsipper. Wergeland gir et bilde av sitt selvbilde og naturglede

På sykeleiet

Et av Henrik Wergelands dikt fra dødsleiet

Johan Sebastian Welhaven:

Vår store nasjonalromantiker

I Kivledal

Kivlemøyane var i følge sagnet tre hedenske søstre i Kivledalen i Seljord, som en søndag under messen spilte så vakkert på prillarhorn at menigheten strømmet ut av kirken for å høre. Presten ble sint, lyste dem i bann og manet dem i stein. (kilde: SNL)

Vaarnat (Vårnatt)

En naturskildring med sterke mytiske undertoner

Søfuglen (Sjøfuglen)

Også et typisk Welhavendikt

Maurits Hansen:

"Hansens forfatterskap faller i to helt atskilte deler: skjønnlitteratur, og lærebøker til bruk i skolen. I tillegg var han en betydelig bidragsyter til og til dels fornyer av barnelitteraturen i Norge" (Wikipedia)

Luren

Denne novellen kan regnes som vår første bondefortelling, og den har sterke nasjonalromantiske innslag allerede i 1819

Asbjørnsen og Moe:

Hovedmennene bak innsamlingen av norske folkeeventyr

Asbjørnsen og Moe: Samlede eventyr

En samling av tekstene

Kvernsagn (L)

Asbjørnsen drar på fisketur oppover Maridalen, og han ender opp i en kvern der vi får høre flere sagn.

- Noen kommentarer

Noen betraktninger over sentrale sider ved teksten

Per, Pål og Espen Askeladd

Askeladden og brødrene i teksten om kongen som ville ha hogget ned en eik og gravet en brønn.

- Noen kommentarer

Noen betraktninger over sentrale sider ved teksten

H. C. Andersen:

Den danske forfatteren av en stor samling novelleeventyr

H. C. Andersen Centret (dansk)

Forskning, eventyr, liv og forfatterskap

Samlede verker (dansk)

Det kongelige bibliotek i Danmark har alle H. C. Andersens tekster

Den lille piken med svovelstikkene

En av H. C. Andersens mest kjente tekster

Keiserens nye klær (F)

Historien om keiseren som sprader naken omkring i den tro at han har fått seg flotte nye klær

Forslag til nye lenker!

Har du gode forslag til relevante og varige lenker, er det flott om du sender dem.


oppdatert 04.04.2018
Page visited 37263 times
Totalt:
11.769.222  visitors

Dette nettstedet er organisert av VGSkole.no som en ressursbase for elever i videregående skole
This site is designed and created by VGSkole.no for educational purposes


KontaktinfoNy bok!


Forfatter og bok
Bakgrunnsstoff