Oppdatert: 03.11.2019

Per, Pål og Espen Askeladd

Kommentarer

 1. For nødvendig repetisjon, se eventyrstilen, eventyrtyper og sagn

 2. Vi møter her en klassisk europeisk eventyrtradisjon

 3. Vi har en helt som dominerer, og underordnede roller som fungerer som hjelpere, utfordrere/givere og motstandere (se: Greimas)

 4. Det hele ender lykkelig for helten (Espen Askeladd), og han får sin belønning for å ha hjulpet en eller annen i en vanskelig situasjon, eller for å ha vist initiativ, vært nysgjerrig eller vitebegjærlig
  ("'Jeg undres hva det er som hogger oppe i lia, jeg,' sa Espen Askeladd.")

 5. Motstanderne går det ofte riktig ille med
  ("Så tok kongens folk og klipte av han begge ørene og satte han ut på øya.")

 6. Eventyret går i "svart/hvitt". Overdrivelse er en del av teknikken. Ingen nyanser. Menneskene er snille eller slemme, vakre eller stygge, belønningen er stor og uoppnåelig, straffen er nådeløs og umenneskelig

 7. Det som skjer, er logisk og rettferdig innenfor den tenkemåten og de rammene som er forutsatt i fortellingen.

 8. Det er typisk for eventyret at fantasien og drømmen, virkeligheten og det overnaturlige, glir over i hverandre og blir fortalt med den samme graden av troverdighet.

 9. Rammen er den 'normale verdenen', der det stadig vekk dukker opp vesener og ting fra den overnaturlige verdenen.
  "ei øks som stod og hogg på en furulegg"
  "et grev som stod og hakka og grov"

 10. Den allmenne dagdrømmen finner vi også i dette eventyret. Belønningen er prinsessa og halve kongeriket.

 11. Helten er fattig, og han befinner seg i en vanskelig situasjon
  ("de fikk ut i verden og se å tjene sitt brød; hjemme hos ham ble det så ikke annet enn sveltihjel likevel")

 12. Tredelingen kommer klart fram i flere situasjoner:
  - Det er tre personer
  - Det er tre oppgaver (hogge ned eika / grave brønn / vann hele året)
  - Tre forskjellige situasjoner

 13. Gjentakelser i dialogen er viktig. I de tre situasjonene har brødrene et ordskifte der de sier nesten det samme.


 14. Her kan man bare fortsette å ramse opp typiske eventyrtrekk ved "Per, Pål og Espen Askeladd", men jeg viser nok en gang til sidene om eventyrstilen og de ulike eventyrtypene. Gå gjennom punktene der og se hvorledes de passer på dette spesielle eventyret.

  oppdatert 03.11.2019
  Page visited 101544 times
  Totalt:
  9.878.094  visitors

Dette nettstedet er organisert av VGSkole.no som en ressursbase for elever i videregående skole
This site is designed and created by VGSkole.no for educational purposes


Kontaktinfo
Ny bok!

Klikk for info...