Oppdatert: 02.02.2020

Poetisk realisme

Punktlister, oppgaver og lenker benyttet i kapitletInnledning

Dette er en systematisert samling av punktlistene, oppgaveforslagene og lenkene knyttet til de ulike kapitlene i teksten om 'poetisk realisme'
Henrik Ibsen er behandlet i artikkelen om realismen 1871 - 1890

Vi tar svært gjerne imot forslag til forbedringer, flere oppgaver, relevante lenker, og selvsagt informasjon om feil og mangler.
Poetisk realisme

Til artikkelen...

Punktliste:
 • Overgangsperiode mellom romantikken/nasjonalromantikken og realismen (1850 - 1870)
 • Diktningen skulle representere forsoning og harmoni
 • Det sentrale og ideale ved tilværelsen skulle understrekes
 • Hentet allikevel stoffet i større grad fra det virkelige liv
 • Norsk språk og syntaks gjorde seg stadig sterkere gjeldende
 • Litteraturen ble mer (samfunns)kritisk
 • Eksempel Camilla Collett: Litterært realistisk - språklig konservativ (dansk)
 • Eksempel Bjørnstjerne Bjørnson: Litterært delvis realistisk - språklig realistisk (norvagismer)
 • Eksempel Ivar Aasen: Litterært delvis realistisk - språklig meget realistisk (skrev på sitt nye 'landsmål')
 • Kjekt å ha: Kort innføring i litteraturhistorien
Fordypningsoppgaver:
 • Periodestudium: Overgangen fra nasjonalromantikk til realisme
 • Kvinnesyn og begynnende kvinnekamp
 • Språkutviklingen fra 1830 til Knud Knudsen

Perioderelevante lenker:Aasen, Ivar

Til artikkelen...

Punktliste:
 • Skapte landsmålet (nynorsken)
 • Ønsket et språk bøndene følte var deres
 • Diktet for å vise at landsmålet egnet seg til det
 • Både språk og innhold var realistisk
 • Religiøse og nasjonale emner i diktningen
Fordypningsoppgaver:
 • Teikn eit portrett av Ivar Aasen og gjør greie for språksynet hans.
  Kva diktarar støtta og tok i bruk Landsmålet?
  Finn teksteksempel.
  (kilde)

Nyttige lenker:Sundt, Eilert

Til artikkelen...

Punktliste:
 • Eilert Sundt er en av våre viktigste samfunnsforskere
 • Han studerte forholdene blant de laveste samfunnsklassene i byene og på landsbygda
 • Konklusjonen var svært dyster
 • Den ødela romantikerenes falske glansbilde av den norske bonden
 • Han fant at uvitenhet, analfabetisme, urenslighet, lopper og lus, fyll, vold, fattigdom og elendighet dominerte
 • Han trodde på opplysning som et middel til å bedre på forholdene
 • Samfunnsforskningen hans banet vei for realismen

Nyttige lenker:Vinje, Aasmund Olavsson

Til artikkelen...

Punktliste:
 • Skoleflink husmannsgutt
 • Tok artium ved 'Heltbergs studentfabrikk' i 1850
 • Brukte Aasens landsmål aktivt, men ikke slavisk.
  Bidro sterkt til utbredelsen av dette.
 • Eksperimenterte med språket og var til tider påvirket av telemål (dialekter fra Telemark)
 • Prøvde også ut 'ortofoni' (lydrett skrivemåte)
 • Mente at Norge måtte ha et eget nasjonalt skriftspråk
 • Gjorde norsk journalistisk skrivestil kvikkere og mindre omstendelig
 • I 'Ferdaminni frå Sumaren 1860' kritiserer han romantiseringen av bondesamfunnet.
Fordypningsoppgaver:
 • Aasmund Olavsson Vinje - Hvem var han?

Nyttige lenker:Kvinner i litteraturen

Til artikkelen...

Punktliste:
 • Kvinner hadde minimalt med rettigheter i ekteskap og samfunn
 • Kvinner burde ikke være opptatt av litteratur
 • Kvinner skulle absolutt ikke skrive selv
 • Fra midten av 1800-tallet begynte kvinnene (i overklassen) å lese stadig mer
 • Økende leseaktivitet førte til skriveaktivitet
 • Kvinnene skrev stort sett under pseudonym for å unngå hets
Forslag til fordypningsoppgave:
 • Bøker:
  Amtmannens døttre av Camilla Collett (1854)
  Familien på Gilje av Jonas Lie (1883)

  Handlingen i Familien på Gilje er lagt til 1840-årene.

  Ta utgangspunkt i de to romanene og redegjør for kvinnenes rettigheter og muligheter i Norge på midten av 1800-tallet.
  Legg spesiell vekt på en sammenlikning av de to hovedpersonene Sofie (Amtmannens døttre) og Inger-Johanne (Familien på Gilje

  Sammenlikn tendensen du møter i de to romanene.
  (hvorledes ser man at formen for samfunnskritikk har endret seg fra 1854 til 1883?)

Nyttige lenker:Hanna Winsnes

Til artikkelen...

Punktliste:
 • Hanna Winsnes var prestekone med stor husholdning og mange barn
 • Hennes liv og forfatterskap var bygd på opplysnings- og gudstro
 • Hun mente at opplysning og arbeid hjelper og adler mennesket. Guds forsyn ordner alt til det beste (Nbl)
 • Winsnes utgav bøker i praktisk matlaging og husstell for alle lag av befolkningen
 • Hun var svært populær som forfatter av kjærlighets- og spenningsfortellinger og utgav disse under pseudonymet 'Hugo Schwartz'
 • Det passet seg ikke å skrive slik litteratur som kvinne og prestekone
 • Hanna Winsnes var en pioner innen barnelitteraturen
 • Det nye var at hun tok hensyn til barnas egne behov og interesser

Nyttige lenker:Camilla Collett

Til artikkelen...

Punktliste:
 • Henrik Wergelands lillesøster
 • Var forelsket i Welhaven, brorens hovedmotstander. Problematisk!
 • Forholdet til Welhaven ble brutt pga. hans nøling og ubesluttsomhet
 • Den første store kvinnelige forfatter med et realistisk budskap
 • Hun utga 'Amtmandens døttre' i 1854
 • ... den første realistiske romanen i norsk litteratur
 • ... angriper oppdragelsen av overklassens unge jenter
 • ... kalte dette 'støpegodsoppdragelse' der målet var å skape lydige og underdanige hustruer.
 • Hun krevde en realistisk, samfunnskritisk litteratur
 • Camilla Collett innledet den realistiske problemdiktningen i Norge
 • Camilla Collett er kalt Norges første feminist!
Fordypningsoppgaver:
 • Gi en sammenligning av "Amtmannens døttre" (Camilla Collett) og "Et dukkehjem" (Henrik Ibsen)

 • "Amtmannens Døttre" av Camilla Collett og "Constance Ring" av Amalie Skram
  Hvorledes kommer samtidens kvinneroller fram i disse to romanene?

 • "Kvinnerollen"
  Hvordan har kvinnerollen og synet på kvinnen endret seg fra "Amtmannens døttre" fram til i dag?
  Bruk annen relevant litteratur for å belyse utviklingen.

 • "Kvinneskjebner" i følgende verk:
  "Et dukkehjem" av Ibsen, "Albertine" av Christian Krogh, "Amtmandens døttre" av Camilla Collett og/eller Familien på Gilje av Jonas Lie.

 • Velg tittel selv!
  Bøker:
  Amtmannens døttre av Camilla Collett (1854)
  Familien på Gilje av Jonas Lie (1883)

  Handlingen i Familien på Gilje er lagt til 1840-årene.

  Ta utgangspunkt i de to romanene og redegjør for kvinnenes rettigheter og muligheter i Norge på midten av 1800-tallet.
  Legg spesiell vekt på en sammenlikning av de to hovedpersonene Sofie (Amtmannens døttre) og Inger-Johanne (Familien på Gilje)

  Sammenlikn tendensen du møter i de to romanene.
  (hvorledes ser man at formen for samfunnskritikk har endret seg fra 1854 til 1883?)

Nyttige lenker:
Magdalene Thoresen

Til artikkelen...

Punktliste:
 • Fikk fem barn selv og var stemor for fem andre
 • Svigermor til Henrik Ibsen
 • En omsvermet, intelligent og vakker kvinne med mange kjærlighetsforhold
 • Hun var vilt forelsket i Bjørnstjerne Bjørnson
 • Brøt grenser i lyrikken
 • Skrev om kvinnelig sanselighet og viste hvor falsk idylliseringen av kvinnen var
 • Norges første kvinnelige reporter
 • En glimrende reporter som skildret folkelivet på en moderne måte
Fordypningsoppgaver:
Nyttige lenker:
Bjørnstjerne Bjørnson

Til artikkelen...

Punktliste:
 • Tidlig politisk og sosialt engasjert
 • Tok artium ved 'Heltbergs studentfabrikk' i 1852
 • Kritisk til nasjonalromantisk diktning
 • Hadde allikevel nasjonalromantiske innslag i egen diktning på 1850-/1860-tallet
 • Begynte å utgi 'bondefortellingene' fra 1856
  'Synnøve Solbakken' kom i 1857
 • Skrev første utkast til 'Ja, vi elsker' i 1857
 • Fikk dikterlønn fra Stortinget fra 1863
 • Skrev stadig mer realistisk og sluttet etter hvert opp om Georg Brandes (se 'Realismen 1871-1890)
 • Hadde i utgangspunktet et kristent grunnsyn, men utviklet en stadig mer kritisk holdning til kirken.
  Darwins utviklingslære påvirket ham på dette området
 • Spilte en nøkkelrolle i norsk politikk og historie
 • Fikk Nobelprisen i litteratur i 1903 som første skandinav
Fordypningsoppgaver:
 • Analyser tre verk av Bjørnstjerne Bjørnson: "Synnøve Solbakken", "Arne" og "En glad gutt".

 • Forelskelse, kjærlighet og kjærlighetssorg i
  - "Synnøve Solbakken" (Bjørnstjerne Bjørnson)
  - "Amtmannens døttre" (Camilla Collett)
     og/eller
  - "Kransen" (første bind i "Kristin Lavransdatter" av Sigrid Undset)


Nyttige lenker:


oppdatert 02.02.2020
Page visited 39939 times
Totalt:
12.088.062  visitors

Dette nettstedet er organisert av VGSkole.no som en ressursbase for elever i videregående skole
This site is designed and created by VGSkole.no for educational purposes


KontaktinfoNy bok!


Forfatter og bok
Bakgrunnsstoff