Oppdatert: 06.09.19

Analysemal: Dramatisk diktning

Forslag til dramaanalyse

X. En liten advarsel før du begynner - og - et eksempel ('Villanden')

I lenkene nedenfor vil du i mange tilfelle få en kort definisjon av de ulike litterære begrepene i tillegg til at de viser til aktuelle eksempler i Villanden.
A. Presentasjon
 1. Skriv et kort handlingsreferat
 2. Presenter konflikten(e) og tema
 3. Hvilken type drama er dette?


B. Komposisjon og språk
 1. Finner vi en enkel, sammenhengende hovedhandling og/eller parallellhandlinger?
 2. Hvordan presenterer forfatteren konflikten som setter handlingen i gang?
 3. Hvilken betydning har de sceniske virkemidlene (oppdeling i scener, sceneanvisninger, etc.)
 4. Blir handlingen presentert kronologisk / i tilbakeblikk / i frampek (eller blandet)?
 5. Følger handlingen den tradisjonelle spenningskurven?
 6. Hvilke hindringer møter eventuelt hovedpersonen(e) på veien mot løsningen?
 7. Kommer løsningen brått, eller får vi en langsom og rolig avslutning?
 8. Er gjentakelser, eventuelt motsetninger / kontraster viktige formelementer?
 9. Finner vi innslag av bilder?
 10. Danner eventuelt bildene noe fast mønster?
 11. Redegjør for bildenes eventuelle symbolverdi
 12. Er dialogen realistisk?
 13. Finner vi bruk av monolog som gir opplysninger som ikke fremgår av handlingen?
 14. Hvilke hendelser avsløres gjennom dialogen?
 15. På hvilken måte virker dialogen personkarakteriserende?
C. Personkarakteristikk
 1. Hvilke trekk blir det lagt vekt på ved personene (f.eks. væremåte, utseende, etc.)?
 2. Hvordan blir vi kjent med personene?
  1. Sceneanvisninger
  2. Utseende og / eller andre ytre trekk
  3. Det personene sier (dialog / monolog)
  4. Det personene gjør (adferd)
  5. Andres replikker og adferd
  6. Tror vi eventuelt på disse andres vurdering?
 3. Er personene individualisert, eller presenteres de som representanter for en gruppe?
 4. Finner vi en markert hovedperson? Gjennomgår denne personen noen markert utvikling?
 5. Lar forfatteren en person (eller flere) være bærere av konflikten?
 6. Spiller natur / miljø en viktig rolle for personens holdninger og utvikling?
D. Konklusjon
 1. Forteller temaet noe om et bestemt livssyn?
 2. Finner vi en sammenheng mellom dramaets tema, skrivemåte, holdning og:
  1. forfatterens øvrige produksjon
  2. en spesiell litterær tradisjon / litterær retning
  3. teatertradisjon / hva slags teater dramaet er skrevet for
  4. den perioden dramaet er skrevet ioppdatert 06.09.19
Page visited 19282 times
Totalt:
11.769.219  visitors

Dette nettstedet er organisert av VGSkole.no som en ressursbase for elever i videregående skole
This site is designed and created by VGSkole.no for educational purposes


KontaktinfoNy bok!


Forfatter og bok
Bakgrunnsstoff