Oppdatert: 04.01.2019

Synsvinkel

Litt teori med noen eksempler

Autoral synsvinkel
Fortelleren forteller historien
Fortelleren ser inn i eller personene i stedet for ut av dem.
Personal synsvinkel
Historien blir fortalt gjennom en eller flere personer.
Fortelleren ser ut av personene i stedet for å se inn i dem eller dem
Refererende
Fortelleren er ’fluen på veggen’. Han/hun kan ikke se inn i personene og skildre deres tanker og følelser.
Gode eksempler: Sagalitteratur, sportsreferat, etc.
(eksempel 1)
1. persons, eller 'jeg'-synsvinkel
En jeg-person forteller historien (er fortelleren) og presenterer egne tanker og følelser. Vi får ikke innblikk i andres tanker og følelser.Vi ser og opplever alt gjennom jeg-personens sanser, tanker og følelser.
(eksempel 3)
Allvitende
Fortelleren ser alt og vet alt.
Han/hun er i stand til å fortelle om personenes tanker og følelser og være flere steder på samme tid. Gjennom fortellerens øyne kan vi få vite om personenes tanker og følelser.
(eksempel 2)
Det er også mulig for fortelleren å henvende seg direkte til leseren. (uvanlig i mod. litt.).
Tredje-persons synsvinkel
Likner på jeg-synsvinkelen, men blir skrevet i tredje person (han/hun).
(eksempel 4)

Vekslende synsvinkel
Synsvinkelen veksler mellom flere personer, eller mellom autoral og personal.
(eksempel 5)
Ref. lærebøkene: GGK s. 156 / GVK s. 44Eksempel 1 (refererende) – ”Sagaen om Gunnlaug Ormstunge”
”Det er sagt at om hausten reid Illuge heimanfrå Gilsbakke med tretti mann. Dei kom til Mosfell tidleg om morgonen. Ånund og sønene hans kom seg inn i kyrkja, men Illuge tok to av frendane hans. Den eine heitte Bjørn og den andre Torgrim. Bjørn let han drepe og Torgrim fothogge. Illuge reid heim etter det, og Ånund fekk ikkje nokon oppreising for dette.”


Eksempel 2a (allvitende) - Tor Åge Bringsværd: "Matt.18.20"
Kirketjeneren satt og døste ved siden av kollektbøssa.
Det var en varm dag og en lang preken. Presten var ung og likte å høre sin egen stemme. Under en preken kan man som kjent godt sitte med gjenlukkede øyne uten å få dårlig rykte. Og kirketjeneren hadde rutine. Dagens tekst var fra Matt. 18.30. "For hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem."

Eksempel 2b (allvitende) - Cora Sandel: ”Omkring et sjal”
”Ekspeditrisene elsker dem (stoffene), ordner dem gjerne, slår dem ut med forfarne hender, draperer dem på seg for å vise dem frem, dreier langsomt rundt med fjernt blikk og en hånd ved hoften. Draperer dem også på klossete kunder og ser enda fjernere ut i luften, som for å fralegge seg alt ansvar.
Hver kvinne som kommer inn, går like lukt på sjalene. Om så bare for å ta i ett eller to, lese på et par prislapper, sukke og gå videre. Der er dem som kom for å kjøpe en snelle tråd eller et par kalosjer, livets enkle, ufestlige nødvendighet. Blendet av fargeflammen går de nær borttil, men river seg løs i tide og vandrer videre til trådens eller kalosjens hverdagslige disk. Og der er dem som ikke kommer seg løs, men faller i bakhold, roter seg opp i prøvning og drøftelse, nedkaller over seg ydmykelser og anfektelser, som kunne vært unngått.”


Eksempel 3 (1.person / 'jeg') - Arild Nyqvist: ”Barndom”
”Mor sto på kjøkkenet og vasket opp, jeg hørte vann som ble tappet i kummen, og glass og tallerkner som dunket mot hverandre.
Jeg lukket hånden hardt omkring pengene og skyndte meg inn på rommet mitt. Ingen hadde sett meg. Jeg var aleine og hadde pengene i hånden. Nå åpnet jeg den langsomt og så på pengene.
Åååå, fine penger. Mine penger. Hemmelige og blanke penger. Hvor skulle jeg ha dem da?
Jeg kunne jo ha dem i lommen og kjenne på dem hele dagen og ta dem opp av og til….”


Eksempel 4a (tredje-person) - Sam O. Kjenne: ”Jaktlykke”
"Fra tidlig om morgenen, faktisk fra det øyeblikket han slo øynene opp, hadde Gunnar G følt seg glad, tindrende opplagt. Frigjort. Slik det alltid var når den store jakten begynte. Ja, han merket den stigende forventningen uker i forveien. Det tente ham slik at han kunne falle på å kysse sin kone. Hver dag. Og han klemte barna. Noe han ellers anså for sykt, sentimentalt sludder."

Eksempel 4b (tredje-person) - Sigurd Hoel: ”Husker du meg?”
”Det var bedre før.
Han forsøkte å tenke etter når det nye begynte, men det var så vanskelig. Det var så mange ting…
Var det den fiskestangen?
Snart var han fem år. Og far hadde sagt at når han ble fem år til, skulle han få seg en fiskestang. Han gikk og gledet seg til den fiskestangen.”


Eksempel 5 (vekslende) - Olav Duun: ”I blinda”
”Solvi var åleine med gutungen i stua, da Anders kom. Ho gråna over alt andlete med det same ho såg han. Han kom stomlande inngjennom døra som eit framandmenneske, løfte knea høgt i vêre som ein blind ein og hadde auga ståande stivt fram i vêre. Ho gjekk attlenges imot veggen, då han vart vâr henne og kom imot henne. ”Men Anders!” Han visste ikkje enten ho kviskra eller skreik, men måle var sprukke og stygt, det var ein finn som skreik, og no først såg han det var finnandlet ho hadde, tvi han svarte, rame, han var gift med ei gammal finntøykje! Det hadde heile bygda set, men ikkje han. Og kvifor satan vart ho redd han, straks han kom i døra? Kva var det for slag som vettskræmte henne?”
oppdatert 04.01.2019
Page visited 39568 times
Totalt:
12.060.528  visitors

Dette nettstedet er organisert av VGSkole.no som en ressursbase for elever i videregående skole
This site is designed and created by VGSkole.no for educational purposes


KontaktinfoNy bok!


Forfatter og bok
Bakgrunnsstoff