Oppdatert: 24.02.2018

Norrøn diktning

Lenkesamling


Lenkenavn

Lenkebeskrivelse

Informasjon:

(F) = Film/animasjon inkludert (L) = Teksten blir lest

Heimskringla

HEIMSKRINGLA er en online samling af nordiske kildetekster: Primært eddadigtning, sagalitteratur og skjaldekvad, sekundært baggrundsmateriale.

Håvamål (den høyes tale) (L)

Hele diktet er tenkt som Odins tale. Vi lærer om livsvisdom og klokskap, måtehold, moral, varsomhet, mot, vennskap og logisk sans settes høyt.

Trymskvida

Jotnen Trym stjeler hammeren til Tor, og han må kle seg ut som kvinne for å få lurt til seg hammeren igjen.

Sagaen om Gunnlaug Ormstunge (sagateksten)

Utgitt etter tiltak av Riksmaalsvernet i 1928 (kilde: Heimskringla)

Soga om Gunnlaug Ormstunge (sammendrag)

En sammendrag av sagaen skrevet av Jan Tore Ynnesdal

Soga om laksdølane (sagateksten)

Utgitt av Det norske samlaget på nynorsk i 1899 (kilde: Heimskringla)

Soga om laksdølane (oversikt)

En kortfattet oversikt over sentrale trekk (Tord A. Reine)


oppdatert 24.02.2018
Page visited 42343 times
Totalt:
12.060.594  visitors

Dette nettstedet er organisert av VGSkole.no som en ressursbase for elever i videregående skole
This site is designed and created by VGSkole.no for educational purposes


KontaktinfoNy bok!


Forfatter og bok
Bakgrunnsstoff