Oppdatert: 16.11.2018

Dialekter/målføre: Gimsøy i Lofoten

l = Tjukk 'l'    r = Skarre-'r'    i = Palatalisering

'Puinn' fjeille ligg dær en går', så heit' Hauen. Mainn'n på går'n va gammel. Han ha drevv' i skogen å høgd ve' heile haust'n, så han sku få nokk breinsel te' vinters. Nåkken vekke før jul sku han heint' aill ve'en, så han ha liggan' færdi'. De va fint sle'føre. Då han va framkommen, tok han tel å læss' ve'en på sle'en, å før kvær strangen så han la på, sa han åt hæst'n: «Dræg du deinn, så dræg du deinn åg.» Ve'en va våt å tong så stein, å te slutt så greidd' ikkje hæst'n å dræg lasse, kain du vette. Så tok han tell å veilt' a' ve'en, å før kvær strangen han veilta a', sa han: «Dreg du kje deinn så dræg du kje deinn heiller.» Å så kjørt' han heim mæ tom sle'e. Borti veien træft' han kjærrenga å ei a' småvekjen' sin'; di ha vorr' på krambua ætte vara. «Kor har du ve'en?» spor' kjærrenga. « Deinn fækk eg ikkje me mæ,» svara mainn'n, « hæst'n vainn ikkje å dræg' han.»

Kilde: "Språket vårt før og nå" - Gyldendal

Målføretrekk
Eksempler i målføret
Kommentar + utbredelse
Jamvektsmål    
Jamning    
Palatalisering    
Apokope    
Monoftongering    
P,T,K til B,D,G    
Skarre-r    
Svarabhakti-vokal    
Gammelnorsk "hv-"    
Pers. pronomen    
Nektingsform    
Sterke hunkj.substantiv best. form entall    
Svake hunkj.substantiv best.form entall    
Dativ    oppdatert 16.11.2018
Page visited 23118 times
Totalt:
12.060.616  visitors

Dette nettstedet er organisert av VGSkole.no som en ressursbase for elever i videregående skole
This site is designed and created by VGSkole.no for educational purposes


KontaktinfoNy bok!


Forfatter og bok
Bakgrunnsstoff