"; echo ""; ?> "; include "../../../../css/includes/toppmeny.php"; echo ""; ?>

Læreplanen i norsk Chat med meg på ICQ
Læreplanmål 4.15 - Språk- og kommunikasjonslære

Elevane skal ha kunnskap om norsk språkutvikling og språkvariasjon
Elevane skal
  • ha kunnskap om dei viktigaste målmerka og kunne bruke dei i heimfesting av dialektar
  • ha lese ca. 5 ulike dialektprøver med dette siktemålet

'Puinn' fjeille ligg dær en går', så heit' Hauen. Mainn'n på går'n va gammel. Han ha drevv' i skogen å høgd ve' heile haust'n, så han sku få nokk breinsel te' vinters. Nåkken vekke før jul sku han heint' aill ve'en, så han ha liggan' færdi'. De va fint sle'føre. Då han va framkommen, tok han tel å læss' ve'en på sle'en, å før kvær strangen så han la på, sa han åt hæst'n: «Dræg du deinn, så dræg du deinn åg.» Ve'en va våt å tong så stein, å te slutt så greidd' ikkje hæst'n å dræg lasse, kain du vette. Så tok han tell å veilt' a' ve'en, å før kvær strangen han veilta a', sa han: «Dreg du kje deinn så dræg du kje deinn heiller.» Å så kjørt' han heim mæ tom sle'e. Borti veien træft' han kjærrenga å ei a' småvekjen' sin'; di ha vorr' på krambua ætte vara. «Kor har du ve'en?» spor' kjærrenga. « Deinn fækk eg ikkje me mæ,» svara mainn'n, « hæst'n vainn ikkje å dræg' han.»

Kilde: "Språket vårt før og nå" - Gyldendal

Målføretrekk
Eksempler i målføret
Kommentar + utbredelse
Jamvektsmål
Jamning
   
Tjukk-l    
Palatalisering    
Apokope    
Monoftongering    
P,T,K til B,D,G    
Skarre-r    
Svarabhakti-vokal    
Gammelnorsk "hv-"    
Pers. pronomen    
Nektingsform    
Sterke hunkj.substantiv best. form    
Svake hunkj.substantiv best.form    
Dativ