I skjemaet nedenfor finner du listet opp en del særtrekk ved sagastil og -innhold. På høyre side skal du redegjøre for hvorledes de ulike punktene passer på den sagaen du leser. Du kan skrive lange kommentarer til hvert punkt.
Husk å skrive tittelen på sagaen i det øverste feltet! Du sletter teksten som står der, og erstatter den med tittelen.
Når du har gitt grundige kommentarer til hvert av punktene, sender du svarene til læreren din ved å fylle ut feltene nederst, og trykke 'Send...'-knappen.
Vær nøye med å skrive e-postadressen til læreren din nøyaktig inn i feltet!!!
Stikkord Sagaene
Troverdighet Gir seg ut for å være historisk sanne
Samfunns-
forhold og miljø
Patriarkalsk bondesamfunn dominert av krigerens verdier og normer
Sosial
lagdeling
Strengt hierarkisk
Kvinnene Fremstilles ofte som forføreriske. Egger menn til kamp.
Ideal og verdier Æren og ætten betød alt.
Styrke, handlingskraft, mot, villskap, lojalitet, materielle verdier og tro på skjebnen
Blodhevn Viktig funksjon i ættesamfunnet
Måtte gjennomføres uansett!
Mytologi/
folketro
Gjennomført tro på den norrøne gudelæren
Forfatter Ukjent
Skjebnen Fatalistisk predeterminisme
Synsvinkel Autoralt refererende
Person-
skildring
Gjennom utseende, handlinger og replikker
Replikker Stor sans for ordkunst. Viktig å ha riktig replikk til rett tid
Oppbygging/
komposisjon
Handlingen knyttes til dramatiske situasjoner/opptrinn. Liten vekt på naturskildring og dagligdagse situasjoner. Lite bruk av direkte tale.
Inversjon Typisk for sagastilen. Mye brukt for å dramatisere
Setnings-
bygning (syntaks)
Korte, konkrete setninger dominert av sideordning.
Mye inversjon
Ordvalg Konkrete substantiv dominerer.


Når du har lagt inn alt du mener er relevant for den soga du legger opp, fyller du ut rubrikkene under og sender svarene til den/de du samarbeider med, eller til læreren din dersom det er avtalt.

Avslutt med å klikke 'Send...' knappen nederst!


Kl.: Skole:
Fra: Mail: Fag:
Til: Mail: Uke:

..  visitors
Dette nettstedet er organisert av VGSkole.no som en ressursbase for elever i videregående skole
This site is designed and created by VGSkole.no for educational purposes


Kontaktinfo


Tilbud!!! Fri roaming i Europa - Bruk telefonen til alt - også utenfor Norge!