Oppdatert: 02.11.23
Islendingesagaer

Liste over særtrekk og kjennetegn
Mailsystemet fungerer for tiden ikke,,,

I skjemaet nedenfor finner du listet opp en del særtrekk ved sagastil og innhold.
I tekstfeltet skal du kortfattet redegjøre for hvorledes de ulike punktene passer på den sagaen du leser.
Husk å skrive tittelen på sagaen i det øverste feltet!
Når du har kommentert hvert av punktene, sender du svarene til ønsket mottaker ved å fylle ut feltene nederst, og trykke 'Send...'-knappen.
Vær nøye med å skrive e-postadressen nøyaktig inn i feltet!!!
Du kan også sende kommentarene til deg selv.

Skriv tittelen på sagaen du skal kommentere her!


Troverdighet
Gir seg ut for å være historisk sann


Samfunnsforhold og miljø
Patriarkalsk bondesamfunn dominert av krigerens verdier og normer


Sosial lagdeling
Strengt hierarkisk


Kvinnene
Fremstilles ofte som forføreriske. Egger menn til kamp. Mye (skjult) makt.
Les: 'Vikingkvinnene'


Ideal og verdier
Æren og ætten betød alt.
Styrke, handlingskraft, mot, villskap, lojalitet, materielle verdier og tro på skjebnen


Blodhevn
Viktig funksjon i ættesamfunnet
Måtte gjennomføres uansett!


Mytologi/
folketro

Gjennomført tro på den norrøne gudelæren


Forfatter
UkjentSkjebnen
Fatalistisk predeterminisme


Synsvinkel
Autoral refererende


Person-
skildring

Gjennom utseende, handlinger og replikker


Replikker
Stor sans for ordkunst. Viktig å ha riktig replikk til rett tid


Oppbygging/
komposisjon

Handlingen knyttes til dramatiske situasjoner/opptrinn.
Liten vekt på naturskildring og dagligdagse situasjoner.
Lite bruk av direkte tale.

Inversjon
Typisk for sagastilen. Mye brukt for å dramatisere


Setnings-
bygning (syntaks)

Korte, konkrete setninger dominert av sideordning.
Mye inversjon

Ordvalg
Konkrete substantiv dominerer. Lite bruk av adjektiv.Når du har lagt inn alt du mener er relevant for den soga du legger opp, fyller du ut rubrikkene under og sender svarene til den/de du samarbeider med, eller til læreren din dersom det er avtalt.

Avslutt med å klikke 'Send...' knappen nederst!


Kl.:
Fra:
Mail:
Fag:


Til:
Mail:
Uke:


oppdatert 02.11.23
Page visited 42342 times
Totalt:
12.060.573  visitors

Dette nettstedet er organisert av VGSkole.no som en ressursbase for elever i videregående skole
This site is designed and created by VGSkole.no for educational purposes


KontaktinfoNy bok!


Forfatter og bok
Bakgrunnsstoff