Oppdatert: 02.05.2018

Åpne spørsmål: Romantikken i Norge

'Å ane det uutsigelige'

Svarforslag nederst
  1.
  Hvilke tanker stod den franske filosofen Rousseau for?

  2.
  Hvilken epokegjørende filosofisk retning vokste fram med den franske revolusjonen?
  Forklar!

  3.
  Nevn de mest sentale sidene ved denne filisofien mht. handel, religion, politikk
  og individets stilling i samfunnet.

  4.
  Hvem var tidens banebrytende økonom, og hva slags økonomisk filosofi sto han for?

  5.
  Hva mener man med å hevde at Augustin kristnet Platon?

  6.
  Skriv ned fem stikkord som karakteriserer Norge rundt 1800

  7.
  Hvordan vil du forklare begrepet nasjonalisme?

  8.
  Hvordan vil du karakterisere de politiske holdningene til Henrik Wergeland?

  9.
  Hvorfor mente Wergeland det var så viktig å gi vanlige folk utdanning?

  10.
  Nevn noen av hovedårsakene til at det ble så viktig å skape et norsk språk og
  en norsk kultur.

  11.
  Hvorledes skulle en ekte romantisk dikter være og arbeide?

  12.
  Romantisk diktning hadde to helt sentrale mål. Hvilke?

  13.
  Det som blir kalt et romantisk kunstsyn dekkes i stor grad av det
  engelske romantikere kalte secondary imagnation. Hva innebar det?

  14.
  Hvilke to hovedretninger hadde vi innen norsk romantikk?

  15.
  Hva var hovedkjennetegnene på disse to retningene?

  16.
  Hvor befant Wergeland og Welhaven seg i forhold til de to hovedretningene?

  17.
  Nevn noen av hovedforskjellene mellom Wergeland og Welhaven

  18.
  Hva kalte tilhengerne til Wergeland og Welhaven seg? (hm)

  19.
  Hvordan forandret forfatterrollen i Norge seg utover 1830-tallet, og hvorfor
  endret den seg? (ct)

  20.
  Hva var hovedkjennetegnene på nasjonalromantikken? (im)

  21.
  På hvilken måte var Asbjørnsen og Moe med på å utvikle det norske
  skriftspråket? (ci)

  22.
  Hva skriver H.C. Andersen helst om i sine eventyr, og hva er bakgrunnen for det? (ms)


oppdatert 02.05.2018
Page visited 19186 times
Totalt:
11.769.271  visitors

Dette nettstedet er organisert av VGSkole.no som en ressursbase for elever i videregående skole
This site is designed and created by VGSkole.no for educational purposes


KontaktinfoNy bok!


Forfatter og bok
Bakgrunnsstoff