Oppdatert: 06.05.2018

Synnøve Solbakken

av Bjørnstjerne Bjørnson (1857)

Noen oppgaver

1.

Utdrag fra Amtmannens Døtre (Camilla Collett):

«Fru Ramm var gjestfri og høyst forekommende mot fremmede. (. . .) En tvil om at det var en dame av overlegne evner og den fineste dannelse kunne ikke engang oppstå. (. . .) Men et uhildet blikk, som nærmere hadde anledning til å iaktta henne, oppdaget snart av hva art denne dannelse var. Den manglet kjernen. Hin forekommenhet hvormed hun sjarmerte fremmede, kom ikke innenfra (. . .)»

a. Hvordan går forfatteren frem for å karakterisere personen ?

b. Hvordan gjør Bjørnson dette i 'Synnøve Solbakken' ?


2.

Utdrag fra S.S.

«Her var mange sekker å bære, somme rett store og somme overmåte store. Kvinnfolkene stod tett ved og vridde klær som var i vask. Torbjørn gikk bort til faren og tok fatt i en sekk. «Jeg skal kanskje hjelpe deg?» - «Å jeg gjør det nok selv, » sa Sæmund, lettet rask en sekk på rygg og drog avsted mot kvernen. «Her er mange av dem, » sa Torbjørn, tok fatt i to store, satte rygg imot og grep over skuldrene med en hånd i hver, idet han støet mot til sidene med sine albuer. Midtveis møtte han Sæmund, som gikk tilbake etter flere; faren så hastig på ham, men sa intet. Da Torbjørn i sin tur gikk tilbake mot buret, møtte han Sæmund med to enda større sekker. Denne gang tok Torbjørn en liten og gikk med den; da' Sæmund møtte ham, så han på ham, og lenger enn forrige gang. Så skjedde det at de siden kom til å stå ved buret på en gang. «Her er kommet bud fra Nordhaug,» sa Sæmund; «de ville ha deg med til bryllups på søndag. » -- Ingrid så bønnlig hen til ham fra sitt arbeid, moren likeså. - «Jaså,» svarte Torbjørn tørt, men tok denne gang de to største sekker han kunne finne. «Går du?» spurte Sæmund mørk. -«Nei.»» (S. 33-34.)

a. Hva er det Bjørnson vil vise oss av alt det usagte i 'svingningene' mellom far og sønn.

b. Hvorfor benytter Bjørnson en slik, ofte kalt 'objektiv', teknikk ?


3.
Setningsoppbygning, ordvalg og bøyningsendelser. Hvilke særnorske innslag finner du i Synnøve Solbakken?
Eksemplifiser!


4.

Utdrag :

"Hun tagg mannen både natt og dag om å jage den fantejenten på bygden. Mannen holdt igjen så lenge han riktig var mann; men så slo han seg på drikken, og da fikk kjerringen taket. Siden ble det dårlig med skarvejenten; det gikk tilbake for hvert år, og det stod slik til at hun skulle sulte i hjel der med den vesle gutten sin, og han ville ikke fra moren, han. Det var nå det ene året, det andre med, og det var åtte av dem; men ennå var ikke jenten kommet fra plassen, skjønt nå skulle hun vekk - - Og så kom hun vekk! - - Men forinnen stod gården i lys og vakker lue, og mannen brente; for han var full, - kjerringen reddet seg med ungene, og hun sa, det var den skarvejenten nede på plas sen som hadde gjort det. Det kunne gjerne hende, det - - Og det kunne også gjerne være annerledes. - - Det var en underlig gutt hun hadde. I åtte år hadde han sett moren slite ilt og visste vel, hvor skylden var; for moren sa det ofte, når han spurte hvorfor hun be standig gråt. Det gjorde hun også dagen før hun skulle reise, og derfor var han borte om natten. - - Men hun kom i tukthuset på livstid, for hun sa selv til skriveren, hun hadde gjort den vakre luen deroppe på gården. - Gutten drog på bygden og fikk alle folks hjelp, fordi han hadde slik en slem mor." (S. 43-l4.)

Hvem er det som sier dette, og hvor skjer det ?
Vi får her en forklaring på bakgrunnen for en menneskeskjebne. Hva er det som særpreger denne skildringen fra de øvrige karakterskildringene i boka?


5.

Hva er motiv og tema i Synnøve Solbakken ?


6.

Hvorledes fungerer de to hovedpersonene i forhold til motiv og tema?


7.

Hvilken funksjon har kjærligheten i boka?
Forklar!


8.

Hvorledes er romanen komponert med hensyn til kapittelinndeling?


9.

Forklar hvilken funksjon følgende karakterer har i forhold til motivet og temaet du har definert ovenfor (spm. 5):

 • Torbjørn / Synnøve
 • Sæmund / Ingebjørg
 • Ingrid
 • Aslak
 • Ekteparet på Solbakken
 • Folket på Nordhaug


10.

Gi eksempler på hvordan Bjørnson bruker
 • natur-, landskaps- og miljøskildring
 • personenes ytre
 • bygningenes eksteriør/interiør og gårdenes beliggenhet
 • terrenget
 • årstidene
som viktige deler av helheten (dvs. understreker og forsterker temaet)


11.

Språk (ordvalg, morfologi og syntaks) og innhold
Oppsummer kort hvilke tidstypiske trekk som særpreger Synnøve Solbakken.


12.

Hvorledes ble Synnøve Solbakken tatt i mot av samtiden, og hvorledes mener du den blir oppfattet i dag?


13.

Hvordan passer Synnøve Solbakken inn i arbeidet med å skape en særnorsk kultur (nasjonsbyggingen)?


14.

Hva synes du personlig om bokens innhold og tema?
Har romanens budskap noen relevans i vårt moderne samfunn?oppdatert 06.05.2018
Page visited 83629 times
Totalt:
12.060.470  visitors

Dette nettstedet er organisert av VGSkole.no som en ressursbase for elever i videregående skole
This site is designed and created by VGSkole.no for educational purposes


KontaktinfoNy bok!


Forfatter og bok
Bakgrunnsstoff