Oppdatert: 20.04.2018

Åpne spørsmål

Folkediktning

Suggested answers at the bottom
  1.
  Hva er naturmytiske viser?

  2.
  Hva er legendeviser?

  3.
  Hva handler historiske viser om?

  4.
  Hva kjennetegner ridderviser?

  5.
  Hva er troll og kjempeviser?

  6.
  Hva er skjemteviser?

  7.
  Hvilken form og stil har folkeviser?

  8.
  Hva er stevstammen?

  9.
  Hva er stev/omkved?

  10.
  Hvilke 2 strofetyper har vi?

  11.
  Hvor kommer mange av folkevisene fra?

  12.
  Hvor var det vanlig at disse visene ble sunget?

  13.
  Nevn en sentral årsak til innsamlingen av folkeviser på 1800-tallet.

  14.
  Kjenner du et annet navn på folkeviser?

  15.
  Hva skildrer folkevisene vanligvis?

  16.
  Nevn de 3 hovedtypene folkeeventyr?

  17.
  Hva kjennetegner et dyreeventyr? Gi eksempler.

  18.
  Hva sier 3-tallsloven?

  19.
  Nevn noen sentrale punkter i loven om handlingen i eventyrstilen

  20.
  Hva kjennetegner et undereventyr?

  21.
  Hva skiller et undereventyr fra et novelleeventyr?

  22.
  Hva går avslutnings- eller hvileloven ut på?

  23.
  Skissér Greimas aktantmodell.

  24.
  Nevn 5 punkter som bør inngå i hovedhandlingen.

  25.
  Hva er Vladimir Propp kjent for?

  26.
  Hva er forskjellen på et sagn og et memorat?

  27.
  Hva menes med sjelevandring og hamløpere?

  28.
  Grei ut om mytiske sagn

  29.
  Grei ut om historiske sagn

  30.
  Grei ut om opphavssagn

  31.
  Hva er hovedforskjellen mellom sagn og eventyr?

  32.
  Gi tre eksempler på hvordan en person kunne bli en hamløper

  33.
  Hva er ei mare?

  34.
  Hvor i landet finner vi sagnene om draugen?

  35.
  Hvorledes ser draugen ut, og hva innebærer møtet med draugen?

  36.
  Hva er de viktigste kjennetegnene på folkediktningen?

  37.
  Hva menes med 'tradering'?

  38.
  Hva er en 'tradisjonsbærer'?

  39.
  Hva vil det si at folkediktningen 'vandrer'?

  40.
  Hva var de viktigste funksjonene til folkedikningen?


oppdatert 20.04.2018
Page visited 21030 times
Totalt:
12.088.061  visitors

Dette nettstedet er organisert av VGSkole.no som en ressursbase for elever i videregående skole
This site is designed and created by VGSkole.no for educational purposes


KontaktinfoNy bok!


Forfatter og bok
Bakgrunnsstoff