Oppdatert: 03.12.2018

Åpne spørsmål i dialekter / målføre

Basert på fagstoffet om dialekter

Suggested answers at the bottom
  1.
  Hva er forskjellen på dialekter og sosiolekter?

  2.
  Hva grunnlaget for å dele inn norske dialekter i to hovedgrupper (østnorske og vestnorske)?

  3.
  Forklar kort hvordan dette fungerer!

  4.
  Forklar kort hvordan østnorske dialekter er forskjellige fra vestnorske

  5.
  Hva er apokope?

  6.
  Hvor i Norge finner vi kjerneområdene for apokope?

  7.
  Hva er jamning?

  8.
  Hva er tiljamning og utjamning?

  9.
  Hvordan lager man palatale lyder?

  10.
  Hvordan lager man retroflekse lyder?

  11.
  Hvordan lager man tjukk ł ?

  12.
  Hvilke to typer tjukk ł har vi?

  13.
  Hvor finner vi overgangen fra 'p ,t , k' til 'b, d, g'

  14.
  Hva er en svarabhaktivokal?
  Hvor i landet finner vi rester av slike?

  15.
  Hva er sterke og svake hunkjønnssubstantiv?

  16.
  Hva er et kasusspråk ('bøyningsspråk') ?

  17.
  Hva er et analytisk språk ?

  18.
  Vi finner fortsatt rester av kasuset dativ i mange norske dialekter, spesielt etter bestemte preposisjoner.
  Hvilken 'tilstand' viser dativ i slike dialekter etter preposisjonene 'på' og 'i' ?


oppdatert 03.12.2018
Page visited 14608 times
Totalt:
11.769.267  visitors

Dette nettstedet er organisert av VGSkole.no som en ressursbase for elever i videregående skole
This site is designed and created by VGSkole.no for educational purposes


KontaktinfoNy bok!


Forfatter og bok
Bakgrunnsstoff