Oppdatert: 16.11.2018

Dialekter/målføre: Årdal i Indre Sogn

l = Tjukk 'l'    r = Skarre-'r'    i = Palatalisering

Oppi aos'n ligg'e dæ ain gar so aite Hæugen. Mann pao gar'n va gammadl. Hann hadde dreve i skogen å hågge temmer i lag mæ gutadn sine haile hæust'n, før ann velde byggja nytt uthus pao gar'n. Ai veka itte jul skuld'ann kjåyra haim temmere so laog oppi lii. Dæ va fint sleaføre. Dao ann va kåmmen framm, bjønt'ann å læsste pao. Kår gång ann la pao ain ståkk te, sa ann te hæst'n: «Dræg'e ru dænn ståkken, so dræg'e ru væll dænn åkk.»
Ståkkadn va tonge so stain, so te slutt graidd' ikkje hæst'n å dra lasse, kann du veta. So bjønte mann å vælta ståkkadn tao, dænn aine itte dænn andre, å før kår ståkk sa ann: « Dræg'e ru kje dænna, so dræg'e ru kje dænna hæld'e.» So kjård' ann haim mæ tomm slee. Borti vægen træft'ann kjæringi å ai tao jæntongadn. Dai hadde våre på bui å handla (vare). « Kåhænne ha du temmere?» spørde jæntongen. « Nai, dæ faor væra dæ sama mæ byggjingi i aor,» sa mann. « Hæst'n graidd'ikkje å dra haim temmere, ska e sai dikka.»

Kilde: "Språket vårt før og nå" - Gyldendal

Målføretrekk
Eksempler i målføret
Kommentar + utbredelse
Jamvektsmål    
Jamning    
Palatalisering    
Apokope    
Monoftongering    
P,T,K til B,D,G    
Skarre-r    
Svarabhakti-vokal    
Gammelnorsk "hv-"    
Pers. pronomen    
Nektingsform    
Sterke hunkj.substantiv best. form entall    
Svake hunkj.substantiv best.form entall    
Dativ    oppdatert 16.11.2018
Page visited 21758 times
Totalt:
12.014.934  visitors

Dette nettstedet er organisert av VGSkole.no som en ressursbase for elever i videregående skole
This site is designed and created by VGSkole.no for educational purposes


KontaktinfoNy bok!


Forfatter og bok
Bakgrunnsstoff