Oppdatert: 04.05.2018

Åpne spørsmål

'Jeg ser' (Obstfelder, 1893)

Svarforslag nederst på siden
  1.
  Hva kan det virke som om diktet handler om på overflateplanet, dvs. helt konkret?

  2.
  Gi en konkret forklaring på de første 3 strofene, og beskriv hva du assosierer med de
  verdiladde leddene.

  3.
  Fortsett så med de neste tre strofene på samme måte.

  4.
  Og avslutt på samme vis med de tre siste strofene.

  5.
  Hva kan det være Obstfelder ønsker å få fram med dette diktet? (temaet)

  6.
  Hvorledes er diktets komposisjon?

  7.
  Hvordan kan det være mulig å beskrive Obstfelders diktning som 'modernistisk'?
  Modernismen kom ikke til Norge før etter 2. verdenskrig.

  8.
  I første strofe av diktet 'Navnløs' (se ovenfor) kommer Obstfelders hovedtema klart fram.
  Finner du noen gode forslag? Passer disse på 'Jeg ser'?


oppdatert 04.05.2018
Page visited 4992 times
Totalt:
12.060.643  visitors

Dette nettstedet er organisert av VGSkole.no som en ressursbase for elever i videregående skole
This site is designed and created by VGSkole.no for educational purposes


KontaktinfoNy bok!


Forfatter og bok
Bakgrunnsstoff