DNSCB Gå på norsk
skole i Spania!


Om siden
Siden er utskriftsklar. Utskriften kommer ferdig formattert. Du trenger kun å klikke 'Print'. Det vil si at unødvendige innslag som menyer, reklame, etc. fjernes automatisk ved utskrift.
Klikker du 'Oppsett' øverst til venstre kan du endre tre forhold.
 • Du kan velge fontstørrelse. Fontstørrelse 70 er vanligvis best for utskrift. Jo høyere prosenttall, jo større blir (ut)skriften (og motsatt).
 • Du kan velge om du ønsker billedutskrift - eller ei.
 • Du kan velge ønsket rammevidde.
Bilder og ulike former for grafikk kan du selv velge om du vil fjerne. Bilder, etc. vil forsvinne dersom du velger 'Nei'. Gjentar du operasjonen, og velger 'Ja', får du bildene tilbake.

NB! Reklamen på sidene finansierer driften av nettstedet. Kjøp herfra gjør ikke varen dyrere for deg, men gir oss en liten provisjon. :)

Bokliste
Norges mest leste litteratur får du hos Haugen Bok - kjøp den herfra :) - Flere bøker...
Skjønnlitteratur Generell litteratur Pocket- og billigbok
1. "Djevelkysset" (Lindell) 1. "Jeg er Zlatan" (Lagercrantz) 1. "Reisen hjem" (Lansens)
2. "En pingles dagbok" (Kinney) 2. "Fuglesang" (L. Svensson) 2. "Barnepiken" (K. Stockett)
3. "Nostradamus testamente" 3. "Hel ved: alt om hogging" 3. "Hundreåringen som klatret..."
4. "CeeCee Honeycutts..." (Hoffman) 4. "Justin Bieber" (L.S. Jensen) 4. "Tilbake til Tall Oaks" (Grissom)
5. "Gjenferd" (Nesbø) 5. "Pappas prinsesse" (Edvardsen) 5. "Flaskepost fra P" (Adler-Olsen)
Kilde: Dagbladet - oppdatert 04.07.2012

Analysemal: Lyrisk diktning

Organisert av VGSkole

X. En liten advarsel før du begynner - og - et eksempel (kommer)

A. Presentasjon
 1. Skriv et kort, objektivt handlingsreferat (om mulig!)
 2. Kan du ane en spesiell stemning eller følelse?
 3. Presenter temaet
 4. Er forfatteren synlig i diktet? Hvorledes henvender han/hun seg evt. til leseren?


B. Komposisjon, stil og språk

 1. Struktur
  1. Er diktet bygd opp etter et spesielt mønster?
  2. Er diktet strofisk eller ikke-strofisk?
   Finner vi brudd og/eller variasjon?
  3. Er diktet preget av ordrikdom eller ordøkonomisering?
  4. Er gjentakelse - motsetning / kontrast viktige formelementer?
  5. Hvordan avsluttes diktet?
 2. Syntaks
  1. Er diktet preget av prosasyntaks (normalsyntaks)?
  2. Finner vi brudd og / eller variasjon?
  3. Hvordan er sammenhengen mellom verselinje og periode (enjambement)?
  4. Hvilken virkning har valg av syntaks?
 3. Ordvalg (se ordvalget i sammenheng med eventuell bildebruk nedenfor)
  1. Bruker forfatteren mange ord med positiv / negativ valør?
  2. Dominerer en bestemt ordklasse?
  3. Finner vi mange konnotasjonsrike ord?
  4. Baserer viktige deler av ordvalget seg på motsetninger / kontraster?
  5. Hvilken stiltone blir skapt gjennom ordvalget?
 4. Rytme / rim / klang
  1. Er diktet rytmisk, eller har det ingen fast rytme?
  2. Finner vi brudd og / eller variasjon?
  3. Har diktet et fast rimmønster eller ikke?
   Finner vi brudd og / eller variasjon?
  4. Finner vi allitterasjon / assonans?
  5. Hvilken virkning har virkemidlene her?
 5. Bildebruk (se eventuelt bildebruk i sammenheng med ordenes konnotasjoner)
  1. Bruker forfatteren bilder?
  2. Finner vi ett samlende bilde?
  3. Finner vi motsetning / kontrast i bildebruken??
   Finner vi brudd og / eller variasjon?
  4. Er en bestemt type bilde viktigere enn andre?
   (symbol/metafor/sammenlikning/besjeling/personifikasjon)
  5. Hvordan kan vi tolke bildene?

C. Konklusjon

 1. Oppsummer temaet for diktet
 2. Forteller temaet noe om et bestemt livssyn?
 3. Finner vi et budskap i diktet?
 4. Finner vi en sammenheng mellom dramaets tema, skrivemåte, holdning og:
  1. forfatterens øvrige produksjon<
  2. en spesiell litterær tradisjon / litterær retning
  3. den perioden diktet er skrevet i