Oppdatert: 02.05.2018

Åpne spørsmål

Overgangen mot realismen (1850 - 1871)

Svarforslag nederst på siden
  1.
  Hvilke to store konflikter i samtiden (1848-70) påvirket i særlig grad noen av de norske forfatterne? Forklar!

  2.
  Noe av grunnlaget for den tiltakende realismen i litteraturen kan vi finne i naturvitenskapen og filosofien. Nevn fire eksempler!

  3.
  Overgangsperioden mot realismen preges av såkalt 'poetisk realisme'. Hva er det?

  4.
  Hvordan kan man si at Bjørnsons "Synnøve Solbakken" er et godt eksempel på poetisk realisme?

  5.
  Hvem var Eilert Sundt, og hvilken betydning fikk han for utviklingen av en realistisk litteratur?

  6.
  Hva slags forhold hadde Vinje til Ivar Aasens nye landsmål?

  7.
  Hva heter det mest kjente verket til Vinje, hva er bakgrunnen for det, og hva dreier det seg om?

  8.
  Hvorfor skrev de aller fleste av kvinnene under pseudonym på 1800-tallet?

  9.
  Innenfor hvilke to sjangre gjorde Hanna Winsnes seg mest bemerket?

  10.
  Hva het Camilla Collet før hun giftet seg, og hva het hennes berømte dikterbror?

  11.
  Hva heter Camilla Colletts mest kjente verk, og når kom det ut? Hva er det sentrale temaet i boka?

  12.
  Hva er Magdalene Thoresen mest kjent for?

  13.
  Hva er den klare forskjellen mellom språk og innhold i 'Amtmandens Døtre' av Camilla Collett?

  14.
  Hvorledes oppfatter man språk og innhold i 'Synnøve Solbakken' av Bjørnstjerne Bjørnson?


oppdatert 02.05.2018
Page visited 21031 times
Totalt:
12.088.071  visitors

Dette nettstedet er organisert av VGSkole.no som en ressursbase for elever i videregående skole
This site is designed and created by VGSkole.no for educational purposes


KontaktinfoNy bok!


Forfatter og bok
Bakgrunnsstoff