Oppdatert: 17.10.2018

Åpne spørsmål i norrønt språk

Overgangen til moderne norsk

Suggested answers at the bottom
  1.
  Hva vil det si at norsk språk endret seg fra å være et bøyningsspråk (syntetisk)
  til å bli et ordstillingsspråk (analyttisk)?

  2.
  På norrønt hadde de fullvokalene 'a, u, i' i endelsene. Hva skjedde med disse?

  3.
  Hva skjedde med den norrøne flertallsendelsen '-ar'?

  4.
  På norrønt hadde de parlydene 'Þ' og 'ð'. Hva har egentlig skjedd med disse i ettertid?

  5.
  Hva har skjedd med det relativt velutviklete kasussystemet i norrønt?

  6.
  Hva skjedde med verbbøyningen i overgangen fra norrønt til moderne norsk?

  7.
  Hva var jamvekts- og overvektsord på norrønt?

  8.
  Hva skjedde etter hvert med '-a'-endelsene hos de norrøne jamvekts- og
  overvektsinfinitivene rundt om i landet?

  9.
  Hva kaller vi dette forholdet mellom jamvektsord og overvektsord i dag, og
  hvilken betydning har det?

  10.
  En enkelt '-n' i slutten av ord falt etter hvert bort. Hvilke konsekvenser fikk dette
  for bestemt form hunkjønn entall og bestemt form intetkjønn flertall?

  11.
  Der norrønt hadde dobbelt '-nn' i endelsen forsvant kun den ene. Hva førte det til
  med hensyn til hankjønnsord (bestemt form, entall)?

  12.
  Hvordan er forholdet mellom han- og hunkjønnsord i dansk og svensk? Hvorfor?

  13.
  Hva er konjunktiv? Hvordan kan vi klare oss uten egne konjunktivformer i
  moderne norsk?

  14.
  På norrønt kunne ett ord utggjøre en hel setning pga. informasjonen som lå i bøyningsendelsen
  ('rignir') Hva skjedde med slike 'ettordssetninger' ved overgangen til nynorsk?

  15.
  Nevn tre eksempler på utenlandsk påvirkning på norsk på slutten av og
  umiddelbart etter norrøn periode.

  16.
  Hvorfor gikk det gammelnorske skriftspråket til grunne?


oppdatert 17.10.2018
Page visited 8818 times
Totalt:
11.769.370  visitors

Dette nettstedet er organisert av VGSkole.no som en ressursbase for elever i videregående skole
This site is designed and created by VGSkole.no for educational purposes


KontaktinfoNy bok!


Forfatter og bok
Bakgrunnsstoff