Vi arbeider med realismen 1870 - 1890


Forslag til flere aktiviteter mottas med takk!NB! Flere lenker er 'd√łde' - siden vil bli oppgradert i l√łpet av kort tid (dato: 17.11.14)

Kort forord
Felles prosjektarbeid AF/FO
Forslag til storyline
Flervalgsp√łrsm√•l
√Öpne sp√łrsm√•l
Henrik Ibsen
Alexander Kielland
'Karens jul' og 'En middag'
Jonas Lie
'Familien på Gilje'
Amalie Skram
'Karens jul'
Arne Garborg


Kort forord

Du finner også en grei oversikt om sentrale sider ved bakgrunnen for og utviklingen av renessansen på denne siden.
Realismen - et samarbeidsprosjekt

Noen sentrale punkter:
 • Deltakere: Elever og l√¶rere fra allmenn- og formgivingsfag vk1
 • M√•l: Skape forst√•else for og kunnskap om sentrale trekk ved realismen i Norge gjennom arbeid med kunst og litteratur.
 • Forarbeid: Elevene (ved AF) skal ha lest en selvalgt roman + et Ibsendrama. De b√łr ogs√• ha kommet fram til realismen i norskundervisningen.
 • Metode: Elevdefinert kreativt arbeid med selvvalgte former for presentasjon.
 • Avslutning: Hver gruppe skal gi en presentasjon av perioden og en kort analyse av kunstverket (litteratur/maleri) som er grunnlaget for deres arbeid. Formen for presentasjonen er selvvalgt.
 • Utstyr: Digitalt videoopptaker, digitalt kamera, tilstrekkelig antall PCer, fotoskriver, videoredigeringsprogram, bilderedigeringsprogram (Photoshop, el.), MultiMediaWeb-V (annet presentasjonsprogram kan til n√łd brukes), lydopptakingsutstyr (minidisk, mp3-opptaker, el.) og prosjektor til bruk ved de avsluttende presentasjonene.
Forslag til oppgaver:
 • Multimediapresentasjon: En gruppe arbeider med MultiMediaWeb. Her skal innslag fra samtlige grupper presenteres i form av filminnslag, bilder, tekst, osv. Det er viktig at minst et av gruppemedlemmene behersker programvaren skikkelig. Presenter resultatet ved prosjektets slutt.
 • Foto: Ta utgangspunkt i et kunstverk og lag replikker av motivet slik du ville ha tolket bildet i dag. Dere kan ta utgangspunkt i en moderne problemstilling dersom dere √łnsker det, men dere m√• benytte teknikken dere finner i kunstverket. Bruk dere selv som akt√łrer. Fotografer de ulike alternativene med digitalkamera og presenter dem enten p√• fotokopier, i multimediapresentasjonen eller begge deler. (En replikk er din tolkning av et motiv som en annen kunstner allerede har malt).
 • Performance: Det samme som ovenfor bare at dere filmer opptredenen, slik at den lett kan integreres i multimediapresentasjonen.
 • Skuespill: Ta utgangspunkt i et av Ibsens dramaer og sett opp en eller flere scener som filmes og vises ved prosjektets slutt. Dere kan modernisere teksten.
 • Radioprogram: Ta utgangspunkt i sedelighetsdebatten som kom som en f√łlge av 'Christiania bohemen' av Hans J√¶ger og 'Albertine' av Christian Krohg. Lag en diskusjon der begge sidene i debatten kommer fram og rediger et opptak slik at det kan presenteres som en del av multimediepresentasjonen.
 • Tegneserie: Ta utgangspunkt i debatten ovenfor eller et kunstverk fra realismen og lag en tre siders tegneserie.
 • Maleri: Kopier et utsnitt av et realistisk maleri.
 • Tolkning 1: Velg en litter√¶r tekst. Bruk analysemodellen til √• gi en skikkelig innf√łring i teksten.
 • Tolkning 2: Velg et maleri og gi en grundig innf√łring i det der du bruker alt du har l√¶rt om denotativ og konnotativ analyse.
Grovskisse:
 1. Norskl√¶rer har en innledning der han/hun gir en oversikt over utviklingen gjennom √•rhundret fra 1814 fram til 1890-√•rene. Denne innf√łringen skal ikke v√¶re for inng√•ende! Den skal prim√¶rt trekke opp de helt sentrale linjene, og avslutningsvis poengtere de sosiale problemstillingene i realismen og hvordan de norske forfatterne forholdt seg til disse. Ca. 30 min. burde v√¶re tilstrekkelig.
 2. Lærer fra formgivingsfag tar utgangspunkt i Kunst og kulturhistorie og viser ved praktiske eksempler på skjerm hvorledes malerkunsten utviklet seg i samme periode. Det er sentralt å få fram paralleller til litteraturen. Her er vår lærers manuskript.
 3. Lærer fra formgivingsfag konsentrerer seg om et utvalgt kunstverk fra realismen, setter det inn i en historisk og sosial sammenheng, og viser hvorledes man kan tilnærme seg verket gjennom en denotativ og konnotativ analyse. (I vårt tilfelle valgte læreren 'Albertine på politilægens venteværelse' av Christian Krogh, dels fordi noen av elevene ved allmennfag hadde lest Albertine og dels fordi Krogh både virker som tidstypisk maler og forfatter)
 4. Elevene tar utgangspunkt i aktivitetsforslagene nedenfor, utformer eventuelt egne forslag, grupperer seg, - og setter i gang.
 5. Det settes en deadline for når alt skal være ferdig - og produktene skal presenteres i plenum.
Lykke til med arbeidet på tvers av fagseksjonene!
L√łse tanker om storylineliknende opplegg

Meget forenklet kan man si at en storyline er basert p√• en n√¶rmere angitt ramme omkring en situasjon som elevene selv fyller med personer og plot som respons p√• sp√łrsm√•l fra f.eks. l√¶reren. Her er et gammelt storylineprosjekt i regi av UNESCO! Det gamle designet er beholdt. Enkelte eksterne lenker er 'd√łde'
Tenk på en storyline som organiseringen av en såpeopera, f.eks. 'Hotell Cesar'. Historien må hele tiden drives fram av stadig nye forviklinger, konflikter, osv. Disse blir det lærerens oppgave å produsere, men selvsagt meget gjerne i samarbeid med elevene. Det viktigste er at det er morsomt og lærerikt :-)
Nedenfor er et lite utdrag fra en storyline på AFVK1-nivå. Det er lagt inn en sekvens i elevteksten, oppdraget for skoleavisen, som vel ligger nærmere problembasert læring enn storyline. Slike opplegg gir store muligheter for både fagintegrering og samarbeid på tvers av studieretningene, og de egner seg like godt på alle nivå!

Familien Lie‚ÄďHenriksen og realismen (utdrag)

Utdraget er hentet fra en ganske omfattende storyline, og jeg legger inn tilleggskommentarer der det er n√łdvendig...
Familien har flyttet fra Nordland til Oslo, og deretter til et småbruk i Lillehammer. Det dreier seg om mor - Elisabeth, far - Axel, barn - Tanja, Helmer, Antonio, Victoria og Sarah.

Tida har g√•tt i Lillehammer. Alle har flyttet opp en klasse, Axels arbeid som l√¶rer og sm√•bruker g√•r sin skeive gang, og Elisabeth pendler trofast til jobben i Oslo. Tanja har ogs√• s√łkt seg arbeid i hovedstaden. Det var en ledig stilling ved SV-kontoret i hovedstaden, og hun s√łkte umiddelbart. Utrolig nok ‚Äď i hennes √łyne ‚Äď fikk hun jobben, og hun har v√¶rt p√• desperat jakt etter bolig i lang tid. ‚ÄĚUtrolig at folk i det hele tatt kan bo i denne byen, - med s√• ekstreme boligpriser!‚ÄĚ tenker hun der hun sitter og blar gjennom Aftenpostens utleiemarked.
Etter uttallige telefoner lykkes hun endelig i å få et napp på en hybelleilighet i Camilla Collettsgate, og dit er hun i ferd med å flytte.
Helmer g√•r n√• i 2. klasse AF, og der er de i ferd med √• hive seg ut i realismen p√• 1800-tallet i norsktimene. L√¶reren er uhyre forn√łyd! Han har f√•tt i oppgave av lokalavisa √• presentere noen representative verk fra denne perioden for p√• den m√•ten √• skape interesse for de samfunnsproblemene som ble tatt opp til debatt. M√•let til redakt√łren er √• f√• fram det faktum at mange av disse problemene p√• mange m√•ter fortsatt er like aktuelle.
Denne skrivejobben har l√¶reren tenk √• overlate til norskklassen sin. P√• den m√•ten f√•r de en kjempefin innf√łring i en periode de akkurat jobber med. Gulroten i det hele er betalingen avisa gir pr. side!


Hvordan skal bestillingen fra redakt√łren realiseres?

Bestillingen fra skoleavisen skal effektueres mest mulig rasjonelt.
Klassen har funnet en side på nettet som greitt og oversiktelig presenterer selve perioden, og den bestemmer de seg for å bruke.
I utgangspunktet har de allerede lest et selvvalgt skuespill av Ibsen + en selvvalgt roman.

Drama: Et dukkehjem, Gengangere, Vildanden, el.
Roman: Gift, Familien på Gilje, Albertine, Sjur Gabriel, Fra Kristianiabohemen, eller annen relevant roman.

Elevene finner fort ut at det vil være forholdsvis enkelt, og ikke minst raskt, å fordele seg i grupper ut fra de verkene de har valgt.
Arbeidet vil da gå ut på å tolke/analysere de aktuelle verkene, samt å peke på tidstypiske trekk.

De ulike gruppene oppretter samarbeidsdokumenter i Google Docs slik at de kan arbeide med ulike temaer samtidig både hjemme og på skolen.
Pass på at alle som deler dokumentet, samtlige gruppemedlemmer + læreren, har alle rettigheter til å redigere!
Hjelp til organisering av stoffet finner gruppene her: Drama - Roman

Pass p√• √• v√¶re n√łye med kildehenvisningene!Tanja flytter alts√• inn i en leilighet i Camilla Colletts gate i Oslo. Hun kjenner jo byen fra f√łr av, s√• det tar ikke lange stunden f√łr hun f√łler seg skikkelig hjemme igjen.
En venninne av henne, som har jobbet i Kvinnefronten og er godt skolert, sier en dag til henne at det passer godt √• bo i en gate med et slikt navn. Tanja har ikke tenkt noe s√¶rlig over gatenavnet tidligere, og hun blir litt nysgjerrig. Camilla Collett har hun lest om p√• skolen, men egentlig husker hun heller lite av det. En dag dumper hun tilfeldigvis over Camilla Collett i en reol p√• det lokale biblioteket, og hun l√•ner med seg et par b√łker hjem. Tanja skj√łnner raskt hva venninnen har ment med bemerkningen om gatenavnet. Etter hvert som Tanja leser, finner hun ut at Camilla Collett m√• ha v√¶rt en kvinne med sine meningers mot, og s√• absolutt et menneske hun f√łler stadig st√łrre respekt for.
På internett finner Tanja en side som hun tror kan gi henne god hjelp i forståelsen av Camilla Collett som foregangskvinne. På jobben er det naturlig nok flere av kollegene hennes som er interessert i det Tanja driver med, og etter hvert utvikler det seg en hel liten 'studiegruppe'.
Tanja jobber seg gjennom Amtmandens D√łtre og finner snart ut at mangt og mye har endret seg med hensyn til kvinnerettigheter siden den gang Camilla Collett skrev sine b√łker. Hun synes boka er riktig fin, den tar virkelig opp kvinnesak p√• en m√•te som m√•tte virke ganske radikal i samtiden, men hun sliter en del med det tunge spr√•ket. "Evigvarende, milelange perioder p√• alderdommelig dansk kan ta knekken p√• noen og enhver," tenker hun.

P√• byen en kveld dumper Tanje p√• en gammel venninne. Tilfeldigvis nevner hun at hun akkurat har lest Amtmandens D√łtre, og at hun synes boka er god, men spr√•ket fryktelig tungt. Det viser seg at venninnen har sommerjobb som omviser p√• Aulestad i Gausdal, det gamle 'setet' til dikterh√łvdingen Bj√łrnson. "Bj√łrnson var ogs√• levende opptatt av samtidens problemer," sier hun, "men han var nok ikke s√• direkte i b√łkene sine som Camilla Collett. Derimot var han kommet atskillig lenger med fornorskningen av spr√•ket i litteraturen. Det gj√łr dem lettere √• lese og du burde absolutt kose deg med en av b√łkene hans."
Tanja tar oppfordringen p√• strak arm, og l√•ner Synn√łve Solbakken p√• biblioteket dagen etter. Allerede etter de f√łrste linjene skj√łnner hun at dette er noe helt annet. "Utrolig at disse to b√łkene kan v√¶re skrevet p√• samme tid," sier hun til seg selv.
Flervalgsp√łrsm√•l og '√•pne sp√łrsm√•l'

Det er forventet at du har lest grundig gjennom teksten 'Om perioden'.
Du kan deretter teste deg selv!
Her er to sett med flervalgsp√łrsm√•l: Sett 1 - Sett 2 Etter at du har f√•tt full score p√• sp√łrsm√•lene, kan du arbeide med de √•pne sp√łrsm√•lene. Disse sp√łrsm√•lene er noe mer krevende. Husk at dine svar kan v√¶re fullgode selv om de ikke samsvarer med de foresl√•tte l√łsningene. Ta eventuelt dette opp med l√¶reren din!

Litt om Henrik Ibsen

Les om Henrik Ibsen i læreboka di og/eller HER!
Du finner også mye nyttig informasjon på Nasjonalbibliotekets websider om Ibsens bakgrunn og diktning.
Du b√łr ogs√• ta deg en tur innom Ibsensenteret.
Som du sikkert skj√łnner, finner du mer enn nok av opplysninger om v√•r store dikter p√• disse og et utall andre websider.

Dersom du legger opp Et dukkehjem!

Jeg g√•r ut fra at du har lest skuespillet allerede. Dersom det ikke er tilfelle (og du har en skarp skjerm + gode √łyne), kan du lese "Et Dukkehjem" online.
Sett opp en detaljert stildisposisjon til oppgaven: "Tolk 'Et Dukkehjem' av Henrik Ibsen"
Lag ditt eget utkast til disposisjon etter at du har lest skuespillet.
Finn deretter en eller flere gode besvarelser hos Propaganda.no
Les besvarelsen(e), noter og fullf√łr din egen disposisjon.
Sett opp en endelig disposisjon i samarbeid med de andre i gruppen din.

Alexander Kielland

a)
Les om Alexander Kielland i læreboken din og/eller HER!

b)
Les deretter novellen "Karen"
Merk deg spesielt oppdelingen i de tre historiene om Karen og postf√łreren, haren og reven, og vinden.
Hvorledes kan man si at disse tre historiene er sammenvevd?
Dersom du tegner en enkel spenningskurve, hvor vil du si klimaks er?
Hva er det som gj√łr "Karen" til en realistisk novelle? (stikkord kan v√¶re: tendens, synsvinkel, person- og milj√łskildring)

c)
Les novellen "En middag"
Ville adjunkten fått rett i dag? Begrunn svaret!
Hva er det Kielland angriper i denne novellen?
Skriv en kort karakteristikk av faren, moren, studenten og adjunkten.

d)
Hvorledes kan vi se påvirkningen fra Georg Brandes i disse to novellene?

e)
Diskuter problemstillingene med de andre i gruppen din
Sett opp en punktvis oversikt
Arkiver oversikten i ringpermen din!


Jonas Lie

a)
Les om Jonas Lie i læreboken din og/eller HER!
Du kan finner mer om forfatteren på denne siden (snl).
Konsentrer deg om å plukke ut det stoffet som er viktig for å forstå forfatterskapet til Jonas Lie!

b)
For dere som leser Familien på Gilje!
Du får romanen som rimelig skoleutgave med kommentarer. Den er også tilgjengelig på biblioteket.
Les denne siden om sentrale sider ved Familien på Gilje.

Nedenfor finner du en del enkeltsp√łrsm√•l til Familien p√• Gilje. Du beh√łver ikke √• besvare disse skriftlig. Ta for deg hvert enkelt sp√łrsm√•l og pr√łv √• finne brukbare svar sammen med de andre i gruppen din:
 1. Hvilke problemer setter Lie under debatt?
 2. Hva mener du er motiv og tema?
 3. Hvilken sammenheng kan det v√¶re mellom "Amtmandens D√łtre" og "Familien p√• Gilje"?
 4. Gi en karakteristikk av hovedpersonene
 5. Beskriv ekteskapet mellom Jæger og Ma
 6. Hvilken funksjon har Inger-Johanna i forhold til de andre hovedpersonene?
 7. Hva mener Grip med "lufttomt milj√ł"?
 8. Under fjellturen forteller Grip en historie om en katt som ble satt i en glasskule. Hva vil Grip illustrere med denne historien?
  I hvilken grad angår historien ham selv?
  Husker du et annet eksempel på en historie med samme symbolfunksjon?
 9. Hvilken funksjon har J√łrgen i romanen?
 10. Hva er det som er så vanskelig med Thinkas giftermål?
 11. Hva vil det si at gullb√•ndet fra R√łnnow "klemmer i nakken"?
 12. Les brevet fra Inger Johanna på s. 60-62 i skoleutgaven.
  Brevet begynner med: "At et s√•dant ball ikke kan vare lenger! Tante vil gjerne v√¶re av de f√łrste som bryter opp....."
  Finner du noe i brevet som sier noe om Inger Johannas karakter og livssyn?
  Hvilket inntrykk f√•r du av R√łnnow?
 13. Så tar vi opp igjen brevet fra tante Alette på side 107 i skoleutgaven. Det begynner slik: "Min kjære Gitta! Der er intet let Hverv, men sannelig ...."
  Kapteinen har ikke noe s√¶rlig til overs for Alette. For det f√łrste er hun for belest og dannet, for det andre er hun 's√łt', og for det tredje en gammel jomfru.
  Hva er det tante Alette skriver om Grips "ville" ideer?
 14. Hva mener Jonas Lie med "menneskevæxt"?
 15. "Menneskevæxt" forkludres ofte i Lies diktning, både pga. indre og ytre påvirkning.
  Personlighetsutviklingen er sentral også i "Familien på Gilje".
  Hvilke personer synes du blir hemmet i sin "menneskevæxt"?
  Hvilke årsaker er det til dette?
  Får noen av personene en fullverdig "menneskevæxt"?Amalie Skram

a)
Les om Amalie Skram i læreboken din og/eller HER! og på siden til Norsk biografisk leksikon.
Du b√łr ogs√• repetere opp kunnskapene om naturalismen (GVK s. 188-189 / Impuls s. 101 - 104)

b)
Så er turen kommet til Karens Jul. Les novellen grundig, og skriv en liste over naturalistiske særtrekk.

Studer dette tolkningsforslaget
Sjekk listen din over de naturalistiske trekkene ved novellen, og suppler eventuelt med de du finner i tolkningsforslaget ovenfor.

c)
Tidligere har du lest Camilla Colletts tekst om "fedrelandske forfattere" der Collett undrer seg over hvordan litteraturen vil utvikle seg videre. Nå har du lest en del av den litteraturen som Collett var spent på hvordan ville bli.
Hva tror du?
Ville Camilla Collett v√¶rt forn√łyd? Begrunn svaret!


Arne Garborg


a)
Arne Garborg vil du ogs√• m√łte igjen i perioden som kommer etter realismen/naturalismen, nemlig nyromantikken.
Oppgavene knyttet til Garborg ligger i modulen som tar opp 1890-årene, og er primært knyttet til Haugtussa.
Du kan allikevel sette deg inn i livet og forfatterskapet til denne store dikteren allerede nå.
Les om Arne Garborg i læreboken din og/eller HER!. Du finner også en oversikt i Norsk biografisk leksikon.
Det er mye spennende, og ikke minst aktuelt Garborg-stoff på sidene til Garborgsenteret.6.178.527  visitors
Dette nettstedet er organisert av VGSkole.no som en ressursbase for elever i videregående skole
This site is designed and created by VGSkole.no for educational purposes


Kontaktinfo


Tilbud!!! Fri roaming i Europa - Bruk telefonen til alt - også utenfor Norge!