Oppdatert: 04.05.2018

Åpne spørsmål

Realismen og naturalismen (1871 - 1890)

Svarforslag nederst på siden
  1.
  Skriv kort hva Darwins utviklingslære gikk ut på, og hvilke reaksjoner som kom på denne.

  2.
  Hvilket hovedkrav stilte Georg Brandes til diktningen?

  3.
  Hva innebar 'det moderne gjennombrudd for litteraturen?

  4.
  Hva mente realistene var hovedhensikten med diktningen, og hvilke emner konsentrerte de seg særlig om?

  5.
  På hvilke måter skilte naturalismen seg fra realismen?

  6.
  Hvem var forgrunnsskikkelsene i bohembevegelsen.
  Hvilke bøker var de mest omtalte?
  Hvorfor?

  7.
  Hva er det pastor Manders representerer i Ibsens Gengangere?

  8.
  Hva er det faren til Grip i Lies Familien på Gilje symboliserer i scenen fra krigsskolen?

  9.
  Hva menes med deterministisk diktning, og hvorfor blir det begrepet brukt om naturalismen?

  10.
  Hva er franskmannen Emile Zola mest kjent for litterært, og i hvilken sosial enkeltsak markerte han seg sterkest i?

  11.
  Hvem var den største naturalistiske forfatteren i Norge, og hva het hovedverket til vedkommende?

  12.
  Hvem var de fire store i norsk litteratur?
  Hvilke to forfattere burde vært med i denne eksklusive lille gruppen?
  Hvorfor?

  13.
  Hva innebar Ibsens retrospektive metode?

  14.
  Hvilke fire hoveddeler kan man dele inn Ibsens forfatterskap i?
  Nevn minst et kjent verk som eksempel på hver av periodene!

  15.
  I de tre realistiske samtidsdramaene Et dukkehjem, Gengangere og En folkefiende kan man finne en sammenheng. Hvilken?

  16.
  Hvorfor kalte Kielland en av bøkene sine for Gift?
  Hva er hovedtemate i boka?

  17.
  Nevn en vesentlig forskjell på Kielland og Lies samfunnskritikk.

  18.
  På 1890-tallet beveget Lies hovedtema seg bort fra det rent samfunnskritiske. Hva var det han valgte å konsentrere seg om?

  19.
  Hvorfor fant Amalie Skram det nødvendig å skrive hele fire bind om Hellemyrsfolket?

  20.
  Hvem var bohemene i Kristiania, og hva het de to ledende skikkelsene?

  21.
  Hva er hovedtemaet i Fra Kristianiabohemen?

  22.
  Bildet Fra politilegens venteværelse viser en scene fra en berømt bok.
  Hva heter boka, hvem har skrevet den, og hva dreier den seg om?

  23.
  Hvilken enkelthendelse var det som i størst grad påvirket Arne Garborgs forfatterskap?

  24.
  Hva er det Garborg vil vise i boka Bondestudentar?

  25.
  Hvorledes endret litteraturen seg i løpet av 1890-årene?


oppdatert 04.05.2018
Page visited 19191 times
Totalt:
11.769.356  visitors

Dette nettstedet er organisert av VGSkole.no som en ressursbase for elever i videregående skole
This site is designed and created by VGSkole.no for educational purposes


KontaktinfoNy bok!


Forfatter og bok
Bakgrunnsstoff