Oppdatert: 09.09.19

Analysemal: Episk diktning

Forslag til analyse av prosalitteratur

X. En liten advarsel før du begynner - og - et eksempel (kommer)

A. Presentasjon
 1. Hvem har skrevet teksten, hva heter den og når kom den ut?
 2. Skriv et kort, objektivt handlingsreferat
 3. Presenter temaet
 4. Hva slags stiltone preger teksten?

B. Komposisjon
        1. Handlingsmønsteret
 1. Hva er det som setter handlingen i gang?
 2. Blir handlingen presentert kronologisk, i tilbakeblikk, eller i frampeik?
 3. Flyter handlingen jevnt i fortellings- / referats form, eller brytes den opp av scener/skildringer?
 4. Finner vi et markert vendepunkt?
 5. Hvordan slutter fortellingen?
        2. Synsvinkel
 1. Hva slags synsvinkelbruk finner vi i teksten? Hva oppnås med denne synsvinkelen?
        3. Natur og miljø
 1. Hvilken rolle spiller naturskildringene?
 2. Er eventuelt naturskildringene viktige?
  Hvorfor?

        4. Motsetning og kontrast
 1. Finner du motsetninger/kontraster i teksten? Hvilken betydning har disse?
        5. Bildebruk og symboler
 1. Bruker forfatteren bilder og symboler, og hvordan vil du evt. tolke disse?
 2. Finner du ett samlende bilde, eller er en bestemt bildetype viktigere enn andre?
 3. Finner du motsetninger/kontraster i bildebruken?
        6. Syntaks
 1. Er syntaksen dominert av lange eller korte perioder?
 2. Finner du hovedsaklig sideordning (paratakse) eller underordning (hypotakse)?
 3. Hvilken virkning har valget av syntaks (på stiltonen)?
        7. Ordvalg
 1. Finner du mange ord med positiv/negativ ordvalør?
 2. Domineres teksten av en bestemt ordklasse?
 3. Finner vi mange konnotasjonsrike ord (jfr. bildebruk)?
 4. Baserer viktige deler av ordvalget seg på motsetning/kontrast?
 5. Hvilken virkning har ordvalget på stiltonen?
C. Personkarakteristikk
 1. Finner vi en/noen tydelig(e) hovedperson(er)? Hva skjer med vedkommende?
 2. Hva er det vi legger merke til ved personen(e)s oppførsel, språk, utseende, tanker, følelser, ol.?
 3. Er miljø/natur viktig for hvordan personene tenker og oppfører seg? - bakgrunnen til
  personene? - personenes holdninger og utvikling?

 4. Er personene individualisert, eller presenteres de som representanter for en gruppe?
 5. Hvordan blir vi kjent med personene?
  1. Utseende og / eller andre ytre trekk
  2. Det personene sier (dialog / monolog)
  3. Det personene gjør (adferd)
  4. Andres replikker og adferd
  5. Tror vi eventuelt på disse andres vurdering?


D. Konklusjon
 1. Gjør rede for temaet i teksten. Hva slags budskap kan vi finne?
 2. Finner vi en sammenheng mellom tekstens tema, skrivemåte, holdning og:
  1. forfatterens øvrige produksjon
  2. en spesiell litterær tradisjon / litterær retning?
  3. den perioden teksten er skrevet i?
  4. et bestemt livssyn / en spesiell ideologi?oppdatert 09.09.19
Page visited 19283 times
Totalt:
11.769.246  visitors

Dette nettstedet er organisert av VGSkole.no som en ressursbase for elever i videregående skole
This site is designed and created by VGSkole.no for educational purposes


KontaktinfoNy bok!


Forfatter og bok
Bakgrunnsstoff