Oppdatert: 30.04.2018

Åpne spørsmål

Barokken: Overdrivelsenes og kontrastenes tidsalder

Svarforslag nederst
  1.
  Hva betyr 'barokk' (fransk: 'baroque') og hvorfor fikk den nye stilen dette navnet?

  2.
  Hva menes med en 'eneveldig styreform'?

  3.
  Hvorfor regnes barokken som eneveldets stilart.

  4.
  Forklar hva barokkdikterne mente med 'jammerdalen'. Hvordan samsvarer dette
  med Platons idelære? (lenke ovenfor)

  5.
  Hvorfor tror du enevoldsherskerne syntes tanken om 'jammerdalen' var bra?

  6.
  Hva er temaet i Kingos salme 'Keed af Verden, og Kier ad Himmelen' (lenke
  med ordforklaringer ovenfor).
  Hvordan passer dette inn i det du har svart på spørsmål 4?

  7.
  Hva kjennetegner den barokke stilen? (litteratur, musikk, arkitektur, malekunst)

  8.
  Hva er en 'salme', en 'ars moriendi'-sang og 'leilighetsdikning'?

  9.
  Hva handler Miltons Det tapte paradis om, og hvilke barokke kjennetegn finner du?

  10.
  Hvem skrev Nordlands trumpet, hvorfor virker diktningen så levende,
  og hva handler diktet egentlig om om?

  11.
  Hva er egentlig 'retorikk'?

  12.
  Hva var de viktigste påstandene til Thomas Hobbes?

  13.
  Hva menes med et 'mekanistisk verdensbilde' og 'religiøs determinisme'?

  14.
  Hva betyr 'cogito ergo sum'? Hvem sa dette, og hva ønsket han å gi uttrykk for?

  15.
  Hvilken innflytelse hadde John Locke på det som i dag er USAs konstitusjon?

  16.
  Hva mener filosofen Leibniz om 'den best mulige verden', og hva mener Voltaire
  om det?

  17.
  I tillegg til filosofisk nytenkning og utviklingen av nye vitenskaplige metoder finner
  vi også de mest groteske utslag av menneskelig overtro og fanatisme i barokkens tidsalder.
  Hva dreier dette seg om, hvem ble særlig rammet og hvorfor skjedde dette? (lenke ovenfor)

  18.
  Hvilke kriger og konflikter preget livet for menneskene som levde i barokken?
  (se: 'Kortfattet historisk oversikt' ovenfor)

  19.
  Hva innebar fredsavtalen i Roskilde for Norge? (lenke ovenfor: historisk oversikt)

  20.
  Hvilke store dansk/norske og europeiske malere, musikere og forfattere fra 1600-
  tallet kjenner du til? (se f.eks. lenken 'World Web Gallery' ovenfor).
  Velg ut en fra hver av de tre kunstgrenene som du liker spesielt godt og presenter
  disse for klassen/læreren.


oppdatert 30.04.2018
Page visited