Vi arbeider med nyromantikken 1890 - 1900


spesielt Sigbjørn Obstfelder


Oppgaveoversikt
Oppgave 1 : Les og lær om hovedtrekkene ved nyromantikken
Oppgave 2 : Hvem var Sigbjørn Obstfelder?
Oppgave 3 : Ulike former for tilnærming til 'Jeg ser' av Sigbjørn Obstfelder - med tolkningsforslag
Oppgave 4 : Hamsun og Obstfelder
Oppgave 5 : Oversettelse fra bokmål til nynorsk om Obstfelder
Oppgave 6 : Vurdering og sammenlikning av Munchs maleri 'Aften på Karl Johan' og diktet 'Jeg ser'
Oppgave 7 : Vurdering og sammenlikning av Munchs maleri 'Skrik' og Obstfelders dikt 'Byen'
Oppgave 8 : Oppgaver til 'Haugtussa' av Arne Garborg


 1. Les og lær om hovedtrekkene ved nyromantikken!

 2. Hvem var Sigbjørn Obstfelder?

 3. 'Jeg ser' av Sigbjørn Obstfelder

  1. Tekst: "Jeg ser"
   Gi en tolkning av diktet der du prøver å komme fram til en klar formulering om hva du tror diktet egentlig dreier seg om.
   Har du noe(n) forslag til hva budskapet i diktet kan være?

  2. Med utgangspunkt i de tankene du har gjort deg om 'Jeg ser' ovenfor, kan du prøve å svare på oppgavene i dette settet med åpne spørsmål :-)

  3. Fremmedgjøring og problemer med å tilpasse seg det som kan virke som et meningsløst samfunn, er et forholdsvis vanlig tema i litteraturen.
   Du har helt sikkert hørt om verket 'The Wall' av Pink Floyd. Akkurat som Sigbjørn Obstfelder tar de opp de konsekvensene følelsen av meningsløshet kan få for et menneske i musikken og tekstene sine. I årenes løp har jeg samlet diverse temaforslag til 'The Wall' på en egen side. Les forslagene, og velg deg de du synes passer godt på 'Jeg ser'.
   Temaforslagene finner du på denne siden.

  4. I Dagbladet 17/11-01 skriver Peter Normann Waage en artikkel som han har kalt "Med tidsmaskin til vår egen tid".
   Les artikkelen - og notér deg alle de tankene Waage gjør seg som du mener kan relateres til tematikken i Obstfelders dikt "Jeg ser".

  5. Dersom du ønsker og har tid, kan du lese dette diktet/denne sangen fra 'The Wall' og sammenlikne det/den med 'Jeg ser'.
   Finner du noen likhetstrekk med hensyn til motiv, budskap og tematikk?
   Med litt fantasi finner du noen typisk romantiske trekk i den siste strofen. Prøv å forklare disse!
   Klikk på den røde rosen til høyre for teksten. Les de to verselinjene som begynner med 'Whither is fled...'. Finner du noen sammenheng mellom disse og den siste strofen i 'Comfortably Numb'? Kan disse tankene på noen måte overføres til 'Jeg ser'?

 4. Her er et utdrag fra Knut Hamsuns 'Det ubevisste sjeleliv'.
  Tror du Hamsun ville synes 'Jeg ser' og annen lyrikk av Obstfelder var god lyrikk?
  Prøv å gi en begrunnelse for svaret ditt!

 5. For de med nynorsk som sidemål:
  Oversett denne teksten til nynorsk!

 6. Maleriet "Aften på Karl Johan" (1892) av Edvard Munch og diktet "Jeg ser" (1893) av Sigbjørn Obstfelder kan begge sies å representere symbolismen.
  Les diktet, studer bildet, og svar på disse spørsmålene:

  1. Hva er bildets blikkfang?

  2. Hvor stor del av bildeflaten utgjør menneskene? Sammenlign med «Brudeferden i Hardanger» (se bildet)

  3. Hvilke kontraster finner du i bildet?

  4. Hva tror du Munch har villet si med dette bildet?

  5. Hvilke fellestrekk har bildet med «Jeg ser» av Sigbjørn Obstfelder?

  Kilde: Dagbladet Kultur - Symbolismen

 7. Obstfelder var påvirket av Munch. Han kalte den berømte maleren "lyrikeren i farger". Det er interessant å sammenlikne diktet "Byen" av Obstfelder og maleriet "Skrik" av Munch.
  Hvilke likhetspunkter kan du finne mellom disse to kunstverkene, og hvilke nyromantiske trekk ser du umiddelbart?
  Her er en lenke til oppgaven!

 8. Garborg og 'Haugtussa'

  1. Les om Arne Garborg i læreboken din og/eller HER!.
   Det er også mye spennende, og ikke minst aktuelt Garborg-stoff på sidene til Garborgåret 2001. Dersom du har lyst til å lese hele "Haugtussa", finner du den samlet her (velg 'Band 5' når du kommer fram). På samme sted finner du for øvrig alle Garborgs skrifter samlet.

  2. Vi skal bare lese de aller første stofene av "Haugtussa" her. Med litt kjennskap til Garborgs bakgrunn kombinert med alt vi har lest så langt, vil du sikkert ane problematikken bak disse første elleve strofene fra "Haugtussa".

  3. Besvar følgende spørsmål:

   1. Hvilke bilde(r) gir Garborg av barndomslandet?

   2. I del to skriver Garborg om en som var "i strid", men som "ikkje vann"
    Hva slags strid kan det her være tale om?
    Hva kan "ein båt i foss" symbolisere i forbindelse med et kjempende menneske? (jfr. diktet "Det ror og ror" og romanen "Is-slottet" av Tarjei Vesaas)

   3. I strofe 9 finner du et rytmebrudd. Hvor er det, og hvilken effekt gir det?

   4. Hvilke krefter og følelser vinner til slutt i dikterens egen kamp?

   5. Les "Veslemøy ved Rokken", "Mot Soleglad" og "Møte".
    Finner du igjen noe av den samme striden mellom nedbrytende og byggende krefter, mellom dulgt trollmakt og trygghet?

   6. Grei kort ut om bruken av rim og rytme i disse tre delene av "Haugtussa"
oppdatert
Page visited 83646 times
Totalt:
12.060.612  visitors

Dette nettstedet er organisert av VGSkole.no som en ressursbase for elever i videregående skole
This site is designed and created by VGSkole.no for educational purposes


KontaktinfoNy bok!


Forfatter og bok
Bakgrunnsstoff