Ordbok - Nynorskkurs
          

Nynorsk oversettelse - Sigbjørn Obstfelder

Oversettelse bokmål -> nynorsk


 1. Sigbjørn Obstfelder er født og oppvokst i Stavanger. Han begynte å studere filosofi, men brøt med

 2. filosofistudiene til fordel for en utdanning som tekniker. Etter ett år som tekniker i USA, vendte han

 3. hjem til Norge igjen. Han mislikte teknikerarbeidet, og tenkte en tid på å utdanne seg som musiker.

 4. Det ble imidlertid ikke noe av musikerutdannelsen, og han satset i steden på å livnære seg som

 5. forfatter. Livet hans ble preget av dårlig økonomi og intens mistrivsel. Han fant seg dårlig

 6. til rette i samfunnet og var en tid innlagt på psykiatrisk sykehus. I den siste delen av livet flyttet han

 7. mye rundt mellom hovedstadene i Europa, men han fant seg ikke til rette noen steder.

 8. Obstfelder hadde ingen stor litterær produksjon, men han blir allikevel regnet som en av våre

 9. betydeligste forfattere og kalles ofte Norges første modernist. Det som i særlig grad dominerer

 10. diktningen hans, er angsten og lengselen etter et annet og bedre liv. Han trivdes svært dårlig i det

 11. samfunnet han levde i, og særlig inntrykkene fra det amerikanske industrisamfunnet hadde skremt

 12. ham. Tekstene hans kan følgelig ses på som en klar kritikk av en samfunnsform han oppfattet som

 13. svært truende, og som han følte seg helt fremmed overfor.

 14. Obstfelder ønsket å gi uttrykk for de vareste sinnsstemninger og den dypeste angst i tekstene sine.

 15. Det mente han måtte skje selv om det tradisjonelle formspråket måtte ofres. I følge Obstfelder ville

 16. tradisjonelle formkrav overskygge andre, og viktigere, sider ved teksten.

 17. Vi finner allikevel en velutviklet språklig rytme hos Obstfelder som i høyeste grad samsvarer med

 18. den stemningen som preger innholdet. Mot slutten av sitt liv var Obstfelder delvis sinnssyk.

 19. Han døde av tuberkulose i København i 1900, samme dag som hans eneste barn ble født.

Dette nettstedet er organisert av VGSkole.no som en ressursbase for elever i videregående skole
This site is designed and created by VGSkole.no for educational purposes


Kontaktinfo