Oppdatert: 24.10.2018

Åpne spørsmål i språkhistorie

Til og med synkopetiden

Suggested answers at the bottom
 1. Hva er en språkfamilie?

 2. Hvor stammer indo-europeisk fra, og hvor langt må vi gå tilbake i tid for å finne det i bruk?

 3. Man regner med at indo-europeisk var et utpreget bøyningsspråk. Hva mener vi med det?

 4. Er moderne norsk et bøyningsspråk? Forklar!
  Hva med norrønt språk?


 5. Når begynte ur-germansk å dele seg opp i øst-, vest- og nordgermanske språk?
  Gi eksempler på språk som hører til disse tre grenene.


 6. Når snakket folk eldre urnordisk?
  Hvilken lydovergang (omlyd) begynte å gjøre seg gjeldende i denne perioden?
  Hva gikk denne lydovergangen ut på?


 7. Hvorfor kalles det eldre runealfabetet også fuþark?
  Hvor mange tegn var det i dette alfabetet?
  Hvilken hovedfunksjon hadde de eldste runene?


 8. Når var synkopetida?
  Hva var synkope?
  Hvilke endringer førte synkopen til?


 9. I synkopetida fikk vi også gradvis en overgang mot et mer analyttisk språk. Hva vil det si?
  Eksemplifiser!


 10. Hva skjedde med et ord som "halaiwan" (Tune-steinen) i synkopetida? Vis utviklingen!

 11. Hvilke kasus hadde man igjen etter synkopetida?

 12. Hva er hovedfunksjonen til de ovennevnte kasusene i norrønt språk?

 13. Hva menes generelt sett med begrepet omlyd?

 14. Hva innebærer i-omlyd?

 15. Hva innebærer u-omlyd?

 16. I synkopetiden fant det også sted en lydovergang vi kaller brytning. Hva går denne ut på?

 17. Hvis hvorledes brytning og omlyd har virket på det ur-nordiske ordet *meluk.

 18. Gjør så det samme med ordet *beru(n)

 19. - og med ordet *erþu

 20. Vis hvorledes brytning og omlyd har virket ulikt på ordet *eka (jeg) forskjellige steder (geografisk) og dermed skapt helt ulike varianter av ordet.

 21. Hva menes med assimilasjon?
  Gi eksempler!


 22. Hva menes med utlydsherding?

 23. Hvor virker utlydsherding i norsk?

 24. Hvor virker utlydsherding i tysk?

 25. Hvilke lydoverganger har virket i de kursiverte ordene i følgende setning:
  Jeg er sulten, fant du en brødleiv?
  Forklar!


 26. Gjør så det samme med de kursiverte ordene her:
  "Bandt du bjørnen borte i skauholtet da den drakk opp mjølka?"oppdatert 24.10.2018
Page visited 2347 times
Totalt:
9.780.315  visitors

Dette nettstedet er organisert av VGSkole.no som en ressursbase for elever i videregående skole
This site is designed and created by VGSkole.no for educational purposes


Kontaktinfo
Ny bok!

Klikk for info...