Oppdatert: 24.10.2018

Åpne spørsmål i språkhistorie

Til og med synkopetiden

Suggested answers at the bottom
  1.
  Hva er en språkfamilie?

  2.
  Hvor stammer indo-europeisk fra, og hvor langt må vi gå tilbake i tid for å finne det i bruk?

  3.
  Man regner med at indo-europeisk var et utpreget bøyningsspråk. Hva mener vi med det?

  4.
  Er moderne norsk et bøyningsspråk? Forklar!
  Hva med norrønt språk?


  5.
  Når begynte ur-germansk å dele seg opp i øst-, vest- og nordgermanske språk?
  Gi eksempler på språk som hører til disse tre grenene.


  6.
  Når snakket folk eldre urnordisk?
  Hvilken lydovergang (omlyd) begynte å gjøre seg gjeldende i denne perioden?
  Hva gikk denne lydovergangen ut på?


  7.
  Hvorfor kalles det eldre runealfabetet også fuþark?
  Hvor mange tegn var det i dette alfabetet?
  Hvilken hovedfunksjon hadde de eldste runene?


  8.
  Når var synkopetida?
  Hva var synkope?
  Hvilke endringer førte synkopen til?


  9.
  I synkopetida fikk vi også gradvis en overgang mot et mer analyttisk språk. Hva vil det si?
  Eksemplifiser!


  10.
  Hva skjedde med et ord som "halaiwan" (Tune-steinen) i synkopetida? Vis utviklingen!

  11.
  Hvilke kasus hadde man igjen etter synkopetida?

  12.
  Hva er hovedfunksjonen til de ovennevnte kasusene i norrønt språk?

  13.
  Hva menes generelt sett med begrepet omlyd?

  14.
  Hva innebærer i-omlyd?

  15.
  Hva innebærer u-omlyd?

  16.
  I synkopetiden fant det også sted en lydovergang vi kaller brytning. Hva går denne ut på?

  17.
  Hvis hvorledes brytning og omlyd har virket på det ur-nordiske ordet *meluk.

  18.
  Gjør så det samme med ordet *beru(n)

  19.
  - og med ordet *erþu

  20.
  Vis hvorledes brytning og omlyd har virket ulikt på ordet *eka (jeg) forskjellige steder (geografisk) og dermed skapt helt ulike varianter av ordet.

  21.
  Hva menes med assimilasjon?
  Gi eksempler!


  22.
  Hva menes med utlydsherding?

  23.
  Hvor virker utlydsherding i norsk?

  24.
  Hvor virker utlydsherding i tysk?

  25.
  Hvilke lydoverganger har virket i de kursiverte ordene i følgende setning:
  Jeg er sulten, fant du en brødleiv?
  Forklar!


  26.
  Gjør så det samme med de kursiverte ordene her:
  "Bandt du bjørnen borte i skauholtet da den drakk opp mjølka?"oppdatert 24.10.2018
Page visited 4245 times
Totalt:
11.769.291  visitors

Dette nettstedet er organisert av VGSkole.no som en ressursbase for elever i videregående skole
This site is designed and created by VGSkole.no for educational purposes


KontaktinfoNy bok!


Forfatter og bok
Bakgrunnsstoff