Oppdatert: 06.09.19

Noen ordtak

Oppgave: Hvilke ordtak dreier det seg om?

Del dere opp i 5 grupper. Bruk 20 minutter. Deretter leveres svarene til lærer, og vi tar en sjekk av hvilken gruppe som har flest rette.

1.
De avfalls- og forurensingsproblemer som oppstår under arbeidsprosessene i miljøer med primært nutritive og polydipsilindrende aktiviteter, er tilnærmet proporsjonale med et eventuelt eskalerende numerisk oppbud av kulinarisk skolert personell som er fagmessig engasjert i angjeldende sysler.

2.
Ved å komparere et manuelt basert specimen av klassen Avus og på den annen side et cirka 14-dels gross av tilsvarende enheter i en populasjon som befinner seg på en arkitektonisk toppkonstruksjon, vil det førstnevnte alternativ kunne evalueres som det mest favorable.

3.
Personer som residerer i bygningsmessige kreasjoner av et homogent smelteprodukt med silisiumdioksyd som vanligste komponent, bør iaktta abstinens med hensyn til hastig omlokalisering av lette petrologiske uniteter.

4.
Det må påpekes at ingen bør passere en restringert naturlig akvedukt med den intensjon å ville appropriere et større eller mindre kvantum H20.

5.
Et visuelt handikappet feminint individ tilhørende de domestiserte raser av slekten Gallus er unntaksvis i stand til å eksellere i lokalisering av en og annen diminutiv enhet av cereale næringsmidler.

6.
En med hensyn til volum og masse minimal aggregasjon av mineralsk og vegetabilsk substans kan oppheve den statiske likevekt i en langt mer omfangsrik opphopning av mobilier eller andre kolli av ikke-spesifisert natur på en transportordning i i rullende bevegelse.

7.
Grandiose verbale tirader har det til felles med adipid substans fra individer av familien Suidae at de passerer larynx hos homo sapiens uten smøringsproblemer av noen art.

8.
Er obligatorisk påbudt å vente med å falby løsgjort pelsverk fra et medlem av familien Ursidae inntil det er fastslått til evidens at et snøggfengt ballistisk objekt med letal konsekvens har tilendebrakt vedkommende eksistens inter vivos.

9.
Amorøs inklinasjon av eldre datering er ikke utsatt for malign korroderende påvirkning av atmosfæredannet gassblanding eller humiditet.

Lykke til!
oppdatert 06.09.19
Page visited 1448 times
Totalt:
11.769.344  visitors

Dette nettstedet er organisert av VGSkole.no som en ressursbase for elever i videregående skole
This site is designed and created by VGSkole.no for educational purposes


KontaktinfoNy bok!


Forfatter og bok
Bakgrunnsstoff