Oppdatert: 30.04.2018

Åpne spørsmål: Opplysningstiden

Den nøkterne fornuft og det moderne prosjektet

Svarforslag nederst
  1.
  Hva menes med 'det moderne prosjektet'?

  2.
  Hva slags verk var den store franske encyklopedien? Nevn to kjente bidragsytere.

  3.
  Hva mente filosofen Kant med at 'opplysning er menneskets utgang av dets
  selvforskyldte umyndighet'?

  4.
  Hvilke tre mål hadde den vitenskaplige revolusjonen?

  5.
  I boken 'Candide' retter Voltaire et kraftig angrep på overtroen som ble
  synliggjort i forbindelse med det store jordskjelvet i Lisboa i 1755.
  Hva dreier dette seg om?

  6.
  Gi eksempler på naturlige rettigheter.

  7.
  Hva kommer ordet 'klassisisme' av?

  8.
  Hvem var det klassisistene hovedsaklig ble inspirert av?

  9.
  Hvilke sjangre dominerte i denne perioden?

  10.
  Hva er egentlig 'satire'?

  11.
  Hvilke krav til diktningen ble lansert, og hva er en 'poetikk'?

  12.
  Innenfor dramatisk diktning ble det formulert et krav om at handlingen skulle
  forholde seg til reglene om de 'tre enheter'.
  Hvilke var disse?

  13.
  Hva var Voltaire spesielt opptatt av?

  14.
  Hva handler Voltaires 'Candide' om?

  15.
  Hva mente Ludvig Holberg med uttrykket 'å moralisere'?

  16.
  Ludvig Holberg er ansett som vår store klassisist. Hvorfor?

  17.
  Hva var Holbergs 'poetiske raptus'?

  18.
  Hva er typisk for 'karakterkomediene'?

  19.
  Holberg forfattet også en mengde essay. Hva karakteriserer disse, og hva kalte han dem?

  20.
  Hva var det 'Norske Selskab', og hva het de mest kjente medlemmene?

  21.
  Nevn de viktigste verkene til Johan Herman Wessel, og skiv kort hva de dreier seg om.

  22.
  Hva handler 'Smeden og bakeren' om?

  23.
  Hva skrev Johan Nordahl Brun?

  24.
  Hva førte opplysningstidens tanker og ideer til med hensyn til kvinnenes rettigheter?

  25.
  Hvem var Olympe de Gouges?


oppdatert 30.04.2018
Page visited