DNSCB Gå på norsk
skole i Spania!


Om siden
Siden er utskriftsklar. Utskriften kommer ferdig formattert. Du trenger kun å klikke 'Print'. Det vil si at unødvendige innslag som menyer, reklame, etc. fjernes automatisk ved utskrift.
Klikker du 'Oppsett' øverst til venstre kan du endre tre forhold.
  • Du kan velge fontstørrelse. Fontstørrelse 70 er vanligvis best for utskrift. Jo høyere prosenttall, jo større blir (ut)skriften (og motsatt).
  • Du kan velge om du ønsker billedutskrift - eller ei.
  • Du kan velge ønsket rammevidde.
Bilder og ulike former for grafikk kan du selv velge om du vil fjerne. Bilder, etc. vil forsvinne dersom du velger 'Nei'. Gjentar du operasjonen, og velger 'Ja', får du bildene tilbake.

NB! Reklamen på sidene finansierer driften av nettstedet. Kjøp herfra gjør ikke varen dyrere for deg, men gir oss en liten provisjon. :)

Bokliste
Norges mest leste litteratur får du hos Haugen Bok - kjøp den herfra :) - Flere bøker...
Skjønnlitteratur Generell litteratur Pocket- og billigbok
1. "Djevelkysset" (Lindell) 1. "Jeg er Zlatan" (Lagercrantz) 1. "Reisen hjem" (Lansens)
2. "En pingles dagbok" (Kinney) 2. "Fuglesang" (L. Svensson) 2. "Barnepiken" (K. Stockett)
3. "Nostradamus testamente" 3. "Hel ved: alt om hogging" 3. "Hundreåringen som klatret..."
4. "CeeCee Honeycutts..." (Hoffman) 4. "Justin Bieber" (L.S. Jensen) 4. "Tilbake til Tall Oaks" (Grissom)
5. "Gjenferd" (Nesbø) 5. "Pappas prinsesse" (Edvardsen) 5. "Flaskepost fra P" (Adler-Olsen)
Kilde: Dagbladet - oppdatert 04.07.2012

Norske målføre

Råde i Østfold

Læreplanen i norsk Chat med meg på ICQ
Læreplanmål 4.15 - Språk- og kommunikasjonslære

Elevane skal ha kunnskap om norsk språkutvikling og språkvariasjon
Elevane skal
  • ha kunnskap om dei viktigaste målmerka og kunne bruke dei i heimfesting av dialektar
  • ha lese ca. 5 ulike dialektprøver med dette siktemålet

Åppi ås'n ligger 'e en gål såm hetter Hauen. Mann på gårn var gammæl. Han hadde drevi i skauen å høgd temmer i lag med guttæne sine hele høst'n, fer han velle bygge ny låve på gårn. E veke etter jul sku'n kjøre himm temmere såm lå åppi lia. De var fint slaeføre. Da 'n var kåmmen fram, bynte 'n å lesse på. Fer vær gang han la på en ståkk, sa'n te hest'n : «Drar 'u denn (ståkk'n), så drar 'u væll denn æu.» Ståkkæne var tonge såm sten, så te slutt græidde'tte hest'n å dra lasse, kan du veta. Da bynte mann å velte tå ståkkæne, den ene etter den are, å fer vær ståkk sa'n: «Drar 'u 'tte denn, så drar 'u 'tte denn heller.» Så kjørte'n himm tåmmrepa. På væien møtte'n kjærringa å e tå småjentene. Døm hadde vært i buttiken å handla. «Årre har 'u temmere henn?» spørte jentongen. «Næi, de får væra de samma me bygginga i år,» sa mann; « hest'n greide'nte å dra himm temmere, ske jæ si dår.»

Kilde: "Språket vårt før og nå" - Gyldendal

Målføretrekk
Eksempler i målføret
Kommentar + utbredelse
Jamvektsmål
Jamning
veta - væra / lesse - velte (jamvekt)
veta - væra (tiljamning)
Kløyvd infinitiv uten apokope
Kun svak tiljamning
Sørlige områder av Østlandet
Tjukk-l l - jul
l kommer av 'garðr' på norrønt, der 'rð' blir tjukk-l i dette målføret
i 'jul' har historisk 'l' gåt til tjukk-l her
Tjukk-l både for historisk 'l' og gammelnorsk 'rð'
Følger i grove trekk grensene for jamvekt i Sør.Norge, men går helt opp til og med Rana i Nordland for begge variantene, og opp til Hamarøy i Nordland for historisk 'l'
Palatalisering Ingen Ingen palatalisering
Vi befinner oss altså sør for en linje som strekker seg fra Nord-Hordaland nordover til Jotunheimen, sørover til Hønefoss og østover til Sverige forbi sørenden av Mjøsa
Apokope Ingen Ingen apokope
Målføret ligger følgelig langt unna sentraene for apokope (Trøndelag/Salten)
Monoftongering høst - sten - ene - tåmmrepa
(Diftongering= haust - stein - eine - tåmmreipa
Forholdsvis gjennomført monoftongering
Dette plasserer målføret ganske tett opp mot svenskegrensen i øst
P,T,K til B,D,G Ingen Manglende overgang fra ustemte til stemte plosiver utelukker Sørlandskysten/sørligste delen av Vestlandet
Skarre-r Ingen Utelukker Sørlandet og Sør-Vestlandet til nord for Bergen
Svarabhakti-vokal Ingen Ingen eksempler på at 'r' i bøyningsendelsene har falt bort mens 'bindevokalen' er beholdt.
Dette utelukker store deler av Vestlandet, Vest-Telemark og Indre Agder
Gammelnorsk "hv-" vær (gang)
ellers: kvar
Enkel v-lyd for gammelnorsk 'hv-' finner vi kun i den sør-østlige delen av Østlandet. Grovt sett ligger dette området innenfor en linje trukket rett vestover fra svenskegrensen mot sørenden av Mjøsa, derfra til Hurum sør-vest for Oslo, og så langs hele østsiden av Oslofjorden til svenskegrensen ved Svinesund.
Målføret vårt befinner seg altså innenfor denne linja.
Pers. pronomen jæ (1. pers. ent.) Østlige deler av Østlandet fra Svinesund helt opp til de nordligste deler av Østerdalen
Nektingsform greide'nte : ente/inte
Her er det litt forvirrende med:
greidde'tte
i samme utdraget. Vi konsentrerer oss imidlertid om 'ente/inte)
'ente/inte' finner vi i vikværske dialekter og i distriktene nordover til sørenden av Mjøsa. Derfra svakt sørøstover mot svenskegrensen
Sterke hunkj.substantiv best. form kjærringa/bygginga valign="top" Sterke hunkjønnsord med annen endelse enn -a finner vi i områdene fom. Lesja og Dovre sørvestover til rett sør for Sognefjorden og sør-sørvestover nesten til Lindesnes. Dette har ingen betydning for vårt målføre.
Svake hunkj.substantiv best.form ...som lå åppi lia Svake hunkjønsord med annen endelse enn -a finner vi stort sett langs kysten fra Hamarøy i Nordland tom. Jæren. Unntak er deler av Trøndelag og Sogn og Fjordane. Dette har følgelig ingen betydning for vårt målføre.
Dativ Ingen Dette kommer jeg tilbake til i august/september


Suggestions/mistakes

Forslag/feil

Bokliste
Norges mest leste litteratur den siste uken kan du kjøpe hos Adlibris

Skjønnlitteratur Generell litteratur Pocket- og billigbok
1. Doktor Proktor og det store gullrøveriet 1. Bli best med mental trening 1. Hundreåringen som klatret...
2. Kaptein Supertruse og rampete roboter 2. Krigere og diplomater 2. Blomstenes hemmelige språk
3. De usynlige 4. Trines mat 3. Indias datter
4. Et helt halvt år 4. Verdt å vite fra gr. skolen 4. En pingles dagbok: femte hjul...
5. Hulemannen 5. Norsk etymologisk ordbok 5. Jakthundene
6. Og fjellene ga gjenlyd 6. Studentkokeboka 6. Jeg nekter
7. Kaptein Supertruse og de drittleie doene 7. Himmelen finnes 7. Alligatorvannet
8. Politi 8. 1814: Miraklenes år 8. Fortellingen i fiolinen
9. Tråden 9. Det vi kan stå for 9. En sjøens helt: Skogsmatrosen
10. Disse øyeblikk 10. Viljestyrke 10. Journal 64
Kilde: Bokhandlerforeningen - oppdatert 27.09.2013
6.485.325  visitors