Oppdatert: 06.04.2018

Åpne spørsmål

Norrønt språk

Suggested answers at the bottom
  1.
  Hvorfor regner vi Norge og Island som ett litterært område i den norrøne perioden?

  2.
  Hvordan fikk ‘Den eldre Edda’ navnet sitt?

  3.
  Hvordan er ‘Den eldre Edda’ organisert, og hva handler de enkelte delene om?

  4.
  Hvordan er ‘Den yngre edda’, eller ‘Snorre-Edda’ organisert, og hva handler de enkelte delene om?

  5.
  Hva er ‘innrim’?

  6.
  Hva er ‘heiti’?

  7.
  Hva er ‘fornyrdislag’?

  8.
  Hva er ei ‘dråpa’?

  9.
  Hva er et ‘niddikt’?

  10.
  Hva er en ‘kenning’?

  11.
  Hva er ‘Heimskringla’?

  12.
  Hva er det som kjennetegner en islendingesoge?

  13.
  Finn allitterasjonene i denne strofen fra “Trymskvida”:
  Då kvad Trym,
  tusse-drotten:
  “Kvar såg du brur
  bita kvassare?
  Eg såg ikkje brur
  bita breiare,
  eller meir mjød
  ei møy drikka.”

  14.
  Hvilken strofeform er benyttet i strofa ovenfor?

  15.
  Hvilke fem hovedgrupper deler man ofte sagaene inn i?

  16.
  Hva menes med ‘litotes’? Gi noen 'moderne' eksempler!

  17.
  Forklar hva som menes med en autoralt refererende synsvinkel!

  18.
  Når levde Snorre Sturlason?

  19.
  Snorre ble ‘lovsigemann’. Hva innebar det embetet?

  20.
  Hvorfor oppstod det splid mellom Snorre og kong Håkon, og hvorledes utviklet den seg?

  21.
  Hvilke to verk er Snorre mest kjent for?


oppdatert 06.04.2018
Page visited 20856 times
Totalt:
12.060.551  visitors

Dette nettstedet er organisert av VGSkole.no som en ressursbase for elever i videregående skole
This site is designed and created by VGSkole.no for educational purposes


KontaktinfoNy bok!


Forfatter og bok
Bakgrunnsstoff