Oppdatert: 24.11.21
Islendingesagaer

Skjema over særtrekk og kjennetegn

Stikkord Sagaene
Troverdighet Gir seg ut for å være historisk sanne
Samfunns-
forhold og miljø
Patriarkalsk bondesamfunn dominert av krigerens verdier og normer
Sosial
lagdeling
Strengt hierarkisk
Kvinnene Fremstilles ofte som forføreriske. Egger menn til kamp.
Ideal og verdier Æren og ætten betød alt.
Styrke, handlingskraft, mot, villskap, lojalitet, materielle verdier og tro på skjebnen
Blodhevn Viktig funksjon i ættesamfunnet
Måtte gjennomføres uansett!
Mytologi/
folketro
Gjennomført tro på den norrøne gudelæren
Forfatter Ukjent
Skjebnen Fatalistisk predeterminisme
Synsvinkel Autoralt refererende
Person-
skildring
Gjennom utseende, handlinger og replikker
Replikker Stor sans for ordkunst. Viktig å ha riktig replikk til rett tid
Oppbygging/
komposisjon
Handlingen knyttes til dramatiske situasjoner/opptrinn. Liten vekt på naturskildring og dagligdagse situasjoner. Lite bruk av direkte tale.
Inversjon Typisk for sagastilen. Mye brukt for å dramatisere
Setnings-
bygning (syntaks)
Korte, konkrete setninger dominert av sideordning.
Mye inversjon
Ordvalg Konkrete substantiv dominerer.
oppdatert 24.11.21
Page visited 34714 times
Totalt:
11.769.248  visitors

Dette nettstedet er organisert av VGSkole.no som en ressursbase for elever i videregående skole
This site is designed and created by VGSkole.no for educational purposes


KontaktinfoNy bok!


Forfatter og bok
Bakgrunnsstoff