"; echo ""; ?> "; include "../../../../css/includes/toppmeny.php"; echo ""; ?>

Læreplanen i norsk Chat med meg på ICQ
Læreplanmål 4.15 - Språk- og kommunikasjonslære

Elevane skal ha kunnskap om norsk språkutvikling og språkvariasjon
Elevane skal
  • ha kunnskap om dei viktigaste målmerka og kunne bruke dei i heimfesting av dialektar
  • ha lese ca. 5 ulike dialektprøver med dette siktemålet

Uppi åse ligg dø ain gal såm aite Haugøn. Mainn på Hauje va gåmåil. 'n ha drivi i skoje å hauggje timbør i lag mæ gutåm sinø hailø haust'n, får'n vilde byggjø ny låve på gale. Ai viku ette jul skuld 'n kjåirø haim timbrø som 1åg uppi lin. Dø va finnt sleaføre. Da 'n va uppåtkåmen, tok 'n te å læssø på. Kvar gång 'n la på ain ny ståkk, sa 'n ve åikøn: «Dræg du denna ståkk'n, så dræg du fela denne mæ.» Ståkkainn va tongø såm stain, så te slutt graiddø ikkjø aikøn drågå lassø, måta. Da to mainn te å væltø tå att ståkkain, dæn ainø ette di andrø; å får kvar ståkk sa'n: « Dræg du kje denna, så dræg du kje denne hail.» Så kjørdø 'n haim tomraipa. Burt i vaije møttø 'n kjæringøn å ai tå vehljæntåm. Døm ha vore på bun. «Kæhail ha du timbrø?» spordø vehljænta. « Nai, dø fæ væra dæ såmå mæ byggjingøn i år,» sa mainn, «åikøn graiddø ikkjø drågå haim timbrø, ska e saia døk.»

Kilde: "Språket vårt før og nå" - Gyldendal

Målføretrekk
Eksempler i målføret
Kommentar + utbredelse
Jamvektsmål
Jamning
   
Tjukk-l    
Palatalisering    
Apokope    
Monoftongering    
P,T,K til B,D,G    
Skarre-r    
Svarabhakti-vokal    
Gammelnorsk "hv-"    
Pers. pronomen    
Nektingsform    
Sterke hunkj.substantiv best. form    
Svake hunkj.substantiv best.form    
Dativ