Oppdatert: 16.11.2018

Dialekter/målføre: Lom i Nord-Gudbrandsdal

l = Tjukk 'l'    r = Skarre-'r'    i = Palatalisering

Uppi åse ligg dø ain gal såm aite Haugøn. Mainn på Hauje va gåmåil. 'n ha drivi i skoje å hauggje timbør i lag mæ gutåm sinø hailø haust'n, får'n vilde byggjø ny låve på gale. Ai viku ette jul skuld 'n kjåirø haim timbrø som låg uppi lin. Dø va finnt sleaføre. Da 'n va uppåtkåmen, tok 'n te å læssø på. Kvar gång 'n la på ain ny ståkk, sa 'n ve åikøn: «Dræg du denna ståkk'n, så dræg du fela denne mæ.» Ståkkainn va tongø såm stain, så te slutt graiddø ikkjø aikøn drågå lassø, måta. Da to mainn te å væltø tå att ståkkain, dæn ainø ette di andrø; å får kvar ståkk sa'n: « Dræg du kje denna, så dræg du kje denne hail.» Så kjørdø 'n haim tomraipa. Burt i vaije møttø 'n kjæringøn å ai tå vehljæntåm. Døm ha vore på bun. «Kæhail ha du timbrø?» spordø vehljænta. « Nai, dø fæ væra dæ såmå mæ byggjingøn i år,» sa mainn, «åikøn graiddø ikkjø drågå haim timbrø, ska e saia døk.»

Kilde: "Språket vårt før og nå" - Gyldendal

Målføretrekk
Eksempler i målføret
Kommentar + utbredelse
Jamvektsmål    
Jamning    
Palatalisering    
Apokope    
Monoftongering    
P,T,K til B,D,G    
Skarre-r    
Svarabhakti-vokal    
Gammelnorsk "hv-"    
Pers. pronomen    
Nektingsform    
Sterke hunkj.substantiv best. form entall    
Svake hunkj.substantiv best.form entall    
Dativ    oppdatert 16.11.2018
Page visited 14609 times
Totalt:
11.769.283  visitors

Dette nettstedet er organisert av VGSkole.no som en ressursbase for elever i videregående skole
This site is designed and created by VGSkole.no for educational purposes


KontaktinfoNy bok!


Forfatter og bok
Bakgrunnsstoff