Oppdatert: 10.02.2018

Immigration to the U.K.

"Immigration: Fact or hype?" (Dominic Casciani - BBC News)

Suggested answers at the bottom
  1.
  Tall fra Migration Watch UK, en ny gruppe som blir ledet av en forhenværende diplomat og en demograf fra Oxford universitetet, spår at mer enn to millioner mennesker vil komme til UK hvert 10. år i overskuelig framtid.

  2.
  Det overrasker ikke at tallene har dominert overskriftene i den pågående debatten om asyl, immigrasjon og raserelasjoner i UK

  3.
  I henhold til regjeringens egne tall har UK den "tredje største fremmede befolkningen og arbeidsstyrken i den europeiske unionen", cirka 2,2 millioner mennesker.

  4.
  Ingen diskuterer om innvandringen til UK har vært økende siden sist på 1990-tallet. Problemet er at det er nesten umulig å bli enige om hvor mye. Så hvorledes kommer Migration Watch UK fram til sine konklusjoner?

  5.
  De mest oppdaterte offisielle statistikkene avdekker at 125.000 mennesker slo seg ned i UK i 2000. Grupper som Immigration Advisory Service sier det høres mye ut, men det representerer mindre enn en prosent av UKs befolkning.

  6.
  Migration Watch UK legger så ytterligere 60.000 til dette tallet for å inkludere asylsøkere som kommer seg inn i UK, men "forsvinner".

  7.
  Gruppen beregner så et antall basert på ytterligere antakelser. For det første beregner de at det kan være rundt 35.000 flere mennesker som kommer fra land utenfor den europeiske unionen som kommer med besøksvisum og så aldri forlater UK.

  8.
  Den regner så med at det er minst enda 25.000 som ankommer "i smug", for eksempel ved å gjemme seg i lastebiler som krysser den engelske kanal. Om dette er en dobbelt-telling av asylsøkere er ikke helt klart.

  9.
  Regjeringens egne tall er fullstendig annerledes sammenliknet med Migration Watch UK sine. Den sier at det ikke finnes tall på uoppdaget migrasjon, så det er umulig å lage prognoser og beregninger.

  10.
  Dens antagelse om netto innvandring til UK fra 2003 og videre er på 135.000 i året. Den er helt enig i at det vil komme to millioner immigranter ekstra - men ikke før 2021.

  11.
  Home Office hevder at Migration Watch UK's tall bør behandles med "vesentlig aktsomhet". Immigration Advisory Service, den viktigste ekspert-etaten som jobber med saken fra dag til dag, hevder dagens antakelser er lite annet enn "tom spekulasjon".

  12.
  Dette bringer oss så til spørsmålet om demografisk kapasitet. Migration Watch UK hevder at det er "ingen økonomisk grunn til stortilt innvandring". Dette er noe tallrike akademikere og regjeringen avviser.

  13.
  Befolkningen i UK blir eldre, noe som betyr at det trengs flere unge mennesker til å holde oppe verdens fjerde-største industrielle økonomi.
  For det andre er det en løpende mangel på velkvalifiserte folk i nøkkelsektorer som NHS, offentlige tjenester og IT-industrien.
  For det tredje: dersom UKs befolkning blir mer velkvalifisert og bedre utdannet, vil det bli flere og flere jobber som folk ikke ønsker å utføre. Alle disse faktorene øker behovet for større innvandring.

  14.
  Et studie av universitetet i Swansea forutsier at vi trenger å øke innvandringen med en femdel for å forhindre en befolkningsnedgang og følgende økonomisk krise.

  15.
  Litt av denne tankegangen er allerede i ferd med å påvirke regjeringen, noe som vil forandre adgangsreglene for innvandrere for å møte behovene på arbeidsmarkedet.

  16.
  Dette fører oss til det endelige spørsmålet om Migration Research UK sine forutsigelser: Uansett de eksakte tall, hvorledes will økt innvandring påvirke britisk offentlighet?

  17.
  I mai publiserte BBC News Online en stor undersøkelse av den allmenne holdningen til rase og innvandringforhold i UK. Da de ble spurt om de trodde at innvandrere fant det 'lett' eller 'vanskelig' å integreres i UK, svarte 61% av de spurte 'vanskelig'. Tallet forble stort sett uendret i alle etniske grupper.

  18.
  Men på spørsmålet om hvorvidt innvandring var en god ting, avvek tallene ganske dramatisk. Rundt 47% av hvite svar hevdet at innvandring hadde skadet Storbritannia mens en kvartepart sa de ikke visste.

  19.
  Omtrent en tredel av svarte og asiatiske svar hevdet også at de 'ikke visste' - noe som indikerer den store usikkerheten som preger dagens innvandringsdebatt i UK.


oppdatert 10.02.2018
Page visited