Oppdatert: 12.02.2018

Immigration to the U.K. - Part 2

Translation: Norwegian -> English

Suggested answers at the bottom
 1. En stor andel av immigrantene i '60-årene var folk av asiatisk opprinnelse.

 2. De fleste av dem hadde slått seg ned i de gamle britiske koloniene i Øst-Afrika, der mange arbeidet for britene, mens andre arbeidet som selvstendig næringsdrivende.

 3. Da Uganda, Kenya og Tanzania ble uavhengige tidlig på '60-tallet, ble den spesielle statusen til disse asiatene anerkjent ved å gi dem fullt britisk statsborgerskap.

 4. Da de nye herskerne i disse landene vendte seg mot asiatene benyttet de retten sin til adgang til Storbritannia.

 5. På samveldekonferansen i 1947 ble man enige om at hver av de selvstyrende områdene (dominions) ville innføre separate statsborgerskap for de personene som tilhørte hvert land, men alle ville fortsette å dele den felles statusen som britisk borger, eller samveldeborger.

 6. Konferansen sørget også for tilgangen til BS/CUKC status for dem som var født eller naturalisert i UK eller en eksisterende koloni, og for den første generasjonen som var født utenlands.

 7. Generelt sett har det siden 1. januar, 1983, vært mulig å skaffe seg britisk statsborgerskap automatisk:

 8. (a) ved å fødes i UK av en forelder som er enten en britisk borger eller som slo seg ned i UK i hht. immigasjonsloven.

 9. (b) gjennom adopsjon i UK av en britisk borger.

 10. (c) ved fødsel utenfor UK av en som er britisk borger "på annet vis enn av avstamning".

 11. (d) ved fødsel utenfor UK av en britisk borger i offentlig tjeneste.

 12. Naturalisering er prosessen hvorved voksne som ikke er britiske kan søke på britisk statsborgerskap.

 13. Politisk asyl er statusen som blir gitt til mennesker i UK som er anerkjent som flyktninger.

 14. Flyktninger er mennesker som er uvillige til eller ute av stand til å vende tilbake til sitt hjemland på grunn av en velbegrunnet frykt for forfølgelse.


oppdatert 12.02.2018
Page visited times
Totalt:
9.780.199  visitors

Dette nettstedet er organisert av VGSkole.no som en ressursbase for elever i videregående skole
This site is designed and created by VGSkole.no for educational purposes


Kontaktinfo
Ny bok!

Klikk for info...