Oppdatert: 12.02.2018

Immigration to the U.K. - Part 2

Translation: Norwegian -> English

Suggested answers at the bottom
  1.
  En stor andel av immigrantene i '60-årene var folk av asiatisk opprinnelse.

  2.
  De fleste av dem hadde slått seg ned i de gamle britiske koloniene i Øst-Afrika, der mange arbeidet for britene, mens andre arbeidet som selvstendig næringsdrivende.

  3.
  Da Uganda, Kenya og Tanzania ble uavhengige tidlig på '60-tallet, ble den spesielle statusen til disse asiatene anerkjent ved å gi dem fullt britisk statsborgerskap.

  4.
  Da de nye herskerne i disse landene vendte seg mot asiatene benyttet de retten sin til adgang til Storbritannia.

  5.
  På samveldekonferansen i 1947 ble man enige om at hver av de selvstyrende områdene (dominions) ville innføre separate statsborgerskap for de personene som tilhørte hvert land, men alle ville fortsette å dele den felles statusen som britisk borger, eller samveldeborger.

  6.
  Konferansen sørget også for tilgangen til BS/CUKC status for dem som var født eller naturalisert i UK eller en eksisterende koloni, og for den første generasjonen som var født utenlands.

  7.
  Generelt sett har det siden 1. januar, 1983, vært mulig å skaffe seg britisk statsborgerskap automatisk:

  8.
  (a) ved å fødes i UK av en forelder som er enten en britisk borger eller som slo seg ned i UK i hht. immigasjonsloven.

  9.
  (b) gjennom adopsjon i UK av en britisk borger.

  10.
  (c) ved fødsel utenfor UK av en som er britisk borger "på annet vis enn av avstamning".

  11.
  (d) ved fødsel utenfor UK av en britisk borger i offentlig tjeneste.

  12.
  Naturalisering er prosessen hvorved voksne som ikke er britiske kan søke på britisk statsborgerskap.

  13.
  Politisk asyl er statusen som blir gitt til mennesker i UK som er anerkjent som flyktninger.

  14.
  Flyktninger er mennesker som er uvillige til eller ute av stand til å vende tilbake til sitt hjemland på grunn av en velbegrunnet frykt for forfølgelse.


oppdatert 12.02.2018
Page visited