'Som den gyldne sol frembryter'


av Thomas Kingo (1689)Som den Gyldne Sool frembryder
Giennom den kulsorte Sky,
Og sin straale-Glands utskyder,
Saa at Mørk og Molm maa fly,
Saa min Jesus aff sin Grav,
Og det dybe Dødsens Hav
Opstood ærefuld aff Døde,
Imod Paaske Morgen-røde.

Tak, O store Seyer-Herre,
Tak, O Livsens Himmel-Helt,
Som ey Døden kund' indsperre
I det Helved-mørke Telt!
Tak fordi at op Du stood
Og fik Døden under Food!
Ingen Tunge kand dend Glæde
Med tilbørlig Lov undqvæde.

Jeg kand finde i mit hierte,
At min Siæl har trøst der aff,
Som kand lindre ald min smerte,
Naar jeg mindes kun din Grav,
Og betænker hvor du laa
Udi Dødens fæle Vraa,
Og stod op med Krafft og Ære,
Hvad kand større Glæde være.

Ligger Jeg i Syndsens Bøye,
Ligger Jeg i Armod ned,
Ligger Jeg i Sygdoms Køye,
Ligger Jeg i Uselhed;
Ligger Jeg fortrængt, forhadt,
Og aff Verden slet forladt,
Skal Jeg Huus i Graven tage,
O her er dog haab tilbage:

Du for Synden engang døde,
Der med er min Synd betalt;
Armod, Uselhed og Møde,
Ja, min Sygdom bar du alt;
Jeg ved dig opreyses skal,
Og aff Dødsens dybe Dal
Skal jeg hovedet oprette,
Ald min Nøød kand det forlette.

Synd og Død og alle Pile,
Som at Satan skyde kand,
Ligger brudte ved din hvile
Udi Gravens mørke Land!
Der begrov du dem, og gav
Mig en sikker Trøste-stav,
At ved din opreisnings Ære
Jeg skal seyer-palmer bære

Som Guds Søn Jeg dig nu kjender,
Og seer din Aldmægtighed,
Din opstandelse indspender
Hvad Jeg troer og hvad Jeg veed,
Mig til salighed og haab,
Ja min Christendommes Daab
I din Død er som et Billed
Og opstandelse fremstilled.

Du til Livet mig skal vekke
Ved din stor` opreisnings Krafft!
Lad kun Jorden mig bedekke,
Orme tære ald min safft,
Ild og vand opsluge mig!
Jeg døer i dend Troe til dig,
At Jeg skal til Liv opstande
Udaff Dødsens grumme Lande.

Søde Jesu, giv mig Naade
Ved din gode hellig Aand,
At Jeg saa min Gang kand raade
Og Veyledes ved din haand,
At Jeg ei skal falde hen
Udi Dødsens svelg igien,
Hvor aff du mig en gang rykte,
Der du Døden undertrykte.

Tak for all din Fødsels Glæde,
Tak for dit det Guddoms Ord,
Tak for Daabens hellig Væde,
Tak for Naaden paa dit Bord,
Tak for Dødsens bitre Vee,
Tak for din Opstandelse,
Tak for Himlen du har inde,
Der skal Jeg dig see og finde.

Fra "Danmarks og Norges Forordnede Psalmebok" (1689)9.878.137  visitors
Dette nettstedet er organisert av VGSkole.no som en ressursbase for elever i videregĂĄende skole
This site is designed and created by VGSkole.no for educational purposes


Kontaktinfo
Ny bok!

Klikk for info...