Ludvig Holberg: Hvorfor jeg søker fruentimmer-selskap


Fra Epistler (København, 1748-1754)
Du undrer deg over at jeg, som er ved alder og stedse har vært hengiven til studeringer, finner mer behag uti fruentimmers enn uti menns omgjengelse. Men du vil enn mer forundre deg når jeg sier at det er just i henseende til mine studeringer at jeg søker sådant selskap. For å gjøre rede for dette paradoks må du vite at når jeg er hjemme, er jeg idelig uti et slags arbeid, som forårsaker hodebry, så at jeg går ut alene for å la hjernen ha fornøden hvile. Sådan hvile fåes fornemmelig uti frue-stuer, hvor der forefaller gemenslig, ikke uten jevn snakk, som ingen meditasjon behøver.
Og er det derfor at, når jeg har studert meg en hodepine til, jeg ingen heller besøker enn madame N.N., hvilken forteller meg intet uten hva mat hun har spist den dag, eller hvor mange egg hennes høns har utlagt den uke, eller andre sådanne materier, hvorved hjernen ikke brys eller hodets sener strekkes.

Uti menns selskap derimot forefaller diskurser, som forårsaker en hodebry: Der tales gemenslig om rettergang og stats-saker; hvilke materier kan være nyttige, ja også behagelig på visse tider, men ikke når man søker selskap alene for å rekreere sinnet og unne hjernen pauser. Man begynner, så snart første hilsen er avlagt, å forklare meg en sak som den dag er dømt på enten uti rådstuen, eller høyesterett, for å høre min betenkning derover, eller man vikler meg inn uti stats-saker, hvortil enten en ny forordning eller siste posts avis gir anledning, hvilket er likesom å presentere sjakkspill til en som kommer trett ut av sin skriverstue, og bringer ham til å studere på nytt igjen. Det er i den henseende at englendere blant andre ting hvoruti de tilkjennegir deres skjønnsomhet, ikke liker spill som utfordrer meditasjon. Deres Back Game for eksempel, er ikke nær av den vidløftighet som vår Forkeering.
Det samme kan sies om andre spill, med haners, bulldogs-fektninger, og annet desslike. Le jeu dechec, sier de franske, n'est pas assez jeu. Det er, sjakkspill og andre av samme betydning, er ikke spill, men et studium. Sådan kan man presentere dem som intet har å bestille, og som av ørkesløshet kan frykte for hjernens forrustelse, men ikke arbeidsomme folk, der uti spill og selskap søker rekreasjon. Man finner derfor at folk av forretninger har beskikket visse timer om dagen, hvoruti de intet vil høre uten uskyldig sladder; og fortelles der at det var i den henseende at Richelieu en time om dagen oppholdt seg uti sådant selskap; ti han fant ikke sin regning ved å entrere uti en metafysisk materie, når han kom trett ut av sitt kabinett. Det var også av den årsak at Sokrates undertiden stimet med sine barn. En annen årsak, hvi jeg heller søker fruentimmerselskap, er denne: Når jeg kommer i menns selskap, presenteres meg enten et glass vin eller en pipe tobakk, som aldeles ikke er min ragout. Uti fruentimmer-selskap derimot får jeg te, kake og jevnt pølsesnakk; hvilket akkommoderer meg best uti mine ledige timer. Se der har du årsaken til min levemåte heruti.Dette nettstedet er organisert av VGSkole.no som en ressursbase for elever i videregående skole
This site is designed and created by VGSkole.no for educational purposes


Kontaktinfo
Ny bok!

Klikk for info...