Oppgaver til 'Gift'


Alexander Kielland (1883)Tips: Bak i skoleutgaven finner du en fin artikkel om sentrale sider ved "Gift". Dersom du ikke har denne utgaven selv, finner du den sikkert på biblioteket.

1.
Det har blitt nevnt at de enkelte personer i realistiske verk ofte representerer typer.
Hva vil det si ?
Nevn eksempler fra "Gift"

2.
Gi en karakteristikk av:

 • Fru Løvdahl
 • Hr. Løvdahl
 • Abraham Løvdahl
 • Marius
 • Lærerne ved skolen
 • Presten
 • Hr. Mordtmann
3.
Hvilke av disse emnene blir tatt opp i boka:
 • Forretningsmoralen og det nye økonomiske livet?
 • Religion og kirke?
 • Det politiske livet?
 • Samliv og ekteskap?
 • Kvinnens stilling?
 • Enkeltindividet som opprører?
 • Fattig og rik?
 • Oppdragelse og skole?
 • Pliktmoral og hykleri?
 • Livsglede og sannhet?
Diskuter!

4.
I hvilken grad synes du Kielland har lyktes i å "sette problemer under debatt" ?

5.
Wenche Løvdahls selvmord:

 • Diskuter i hvilken grad det er sannsynlig at en kvinne med slike ideal begÃ¥r selvmord
 • Sviker hun sine idealer?
 • Er det samsvar mellom de idealene hun ønsker Ã¥ utvikle hos Abraham og de løsningene hun selv velger nÃ¥r hun stÃ¥r overfor et problem?
 • Hvilke konsekvenser fÃ¥r morens selvmord for Abraham?
6.
Det er brukt mange ord og uttrykk med symbolsk betydning i "Gift"
Forklar følgende:
 • Tittelen pÃ¥ boka: "Gift"
 • "Støvet", som stadig blir nevnt
 • "Latin" som fag i skolen
7.
Hvilke naturalistiske trekk finner du i "Gift"?
Forklar !

8.
Hvorfor legger ikke Kielland handlingen til et fattig miljø som f.eks. det vi møter i "Hellemyrsfolket" av A. Skram?

9.
Redegjør for det filosofiske, naturvitenskaplige og litteraturkritiske grunnlaget som påvirket naturalistene til å la menneskenes arv og miljø bestemme deres skjebne.

10.
Nevn forskjeller mellom 70- og 80-talls litteraturen
9.878.296  visitors
Dette nettstedet er organisert av VGSkole.no som en ressursbase for elever i videregående skole
This site is designed and created by VGSkole.no for educational purposes


Kontaktinfo
Ny bok!

Klikk for info...