Innledning

Dette er en periode som domineres av en yrende litterær aktivitet.
Enkelte forfattere begynte sin litterære virksomhet i perioden 1850 til 1900, for eksempel Knut Hamsun og Bjørnstjerne Bjørnson. I løpet av de første ti årene av det nye århundret, var det imidlertid ugjenkallelig slutt for alle disse. De samme ti årene produserte imidlertid store deler av den nye diktergenerasjonen som skulle ta over.
Nini Roll Anker debuterte i 1898, og deretter kom de nye forfatterne på løpende bånd.
Blant disse var Johan Falkberget, Kristoffer Uppdal, Sigrid Undset, Olav Duun og Ragnhild Jølsen.
1907 var et særdeles produktivt år! Såpass mange store forfattere debuterte det året at man kaller dem '1907-generasjonen' i norsk litteratur.
Både Falkberget, Undset og Duun hører hjemme her.
I Sverige ble den store svenske forfatteren Astrid Lindgren født i 1907, så det var absolutt et svært fruktbart litterært år!

Et mål med kapitlet om litteraturen 1900-1940 er å få fram de store linjene i perioden. Dette fører til at mange av forfatterne ikke har fått den plassen de fortjener. For å bøte på dette viser vi til omtalen av disse i 'Norsk biografisk leksikon'
De mest sentrale forfatterskapene finner du til høyre i hovedmenyen. De fleste av disse er lenket til artikler i nettutgaven av leksikonet.

Med utgangspunkt i impresjonismen, symbolismen og ekspresjonismen utviklet modernismen seg raskt på kontinentet gjennom den første halvdelen av 1900-tallet. Av ulike årsaker fant ikke den samme utviklingen sted i vårt land.
Her til lands slo modernismen først gjennom for fullt etter andre verdenskrig.

Modernismen er et samlebegrep som dekker ulike retninger innen kunst og litteratur. De første impulsene møter vi allerede på midten av 1800-tallet. På kontinentet utvikler disse seg raskt til en bølge av nytenkning og nyskapning gjennom den første delen av 1900-tallet. I Norge vant derimot ikke modernismen fram i særlig grad før etter den andre verdenskrigen. Dette innebærer at vi må forholde oss til en litterær og kunstnerisk tradisjon som strekker seg over mer enn 100 år.
Vi har valgt å legge en generell omtale av modernismen til denne modulen på grunn av den store betydningen den hadde for europeisk kunst og litteratur i perioden 1900-1940.
Litteraturen i Norge finner du omtalt i kapitlet 'Generell litteratur'

Etter innledende tekster om den historiske bakgrunnen, moderniteten og modernismen følger tre korte introduksjonstekster til impresjonismen, symbolismen og ekspresjonismen.
Her har målet vært å vise hvorledes disse tre ismene bygger på hverandre. Dette har ført til en forenkling av stoff som elever ofte finner tungt og abstrakt. Tanken bak de tre tekstene har vært å framstille ekspresjonismen som et naturlig resultat av inspirasjon, tanker og ideer utviklet av impresjonister og symbolister. Virkeligheten er nok noe mer komplisert, men det det er alltid nyttig å føle at man har oversikt over et komplisert emne.


oppdatert 10.09.2018